Ülj be a legizgalmasabb perekre!

  • Értesítő a rovat cikkeiről

Légy részese a bírósági eljárásoknak és nézd élőben a tárgyalásokat. Ismerd meg, hogy a megtanult elmélet hogyan működik a gyakorlatban, és tanulj, miközben a legizgalmasabb ügyek részletei tárulnak fel előtted. 

1. Budapest

Helyszín: Fővárosi Törvényszék (Budapest, V. kerület, Markó u. 27.) II. emelet 36-os tárgyalóterem

Tárgy: csalás bűntette

Időpont: 2017. április 3. 9:00

Az ügy lényege: A Fővárosi Főügyészség T. Cs-t és tíz társát különösen jelentős kárt okozó, bűnszervezetben elkövetett sikkasztás, csalás és más bűncselekmények elkövetésével vádolja. A vádirat szerinti elkövetési érték összesen mintegy 77 milliárd forint. A vádirat 5 vádpontban 5458 rendbeli csalást és sikkasztást ró a vádlottak terhére.

A tárgyalási napon a bizonyítási eljárás tanúk kihallgatásával folytatódik.

 

Helyszín: Fővárosi Törvényszék (Budapest, V. kerület, Markó u. 27.) II. emelet 93-as tárgyalóterem

Tárgy: szexuális erőszak bűntette és más bűncselekmények

Időpont: 2017. április 4. 9:00

Az ügy lényege: B. T. vádlott egy budapesti gyermekotthon gyermekfelügyelőjeként dolgozott. A vád szerint 2005 októbere és 2009 áprilisa közötti időszakban a nevelése, felügyelete alatt álló 12. és 18. életévét be nem töltött személyek sérelmére folytatólagosan szexuális erőszak bűntettét, valamint egyéb szexuális bűncselekményeket követett el, a rábízott gyerekeket bántalmazta, megalázta. A vádlottat az ügyészség szexuális erőszak bűntette, kiskorú veszélyeztetésének bűntette, súlyos testi sértés kísérletének bűntette és más bűncselekmények elkövetésével vádolja.

A tárgyalási napon a bizonyítási eljárás tanúk meghallgatásával folytatódik.

 

Helyszín: Fővárosi Törvényszék (Budapest, V. kerület, Markó u. 27.) földszint 51-es tárgyalóterem

Tárgy: különösen jelentős értékre elkövetett sikkasztás bűntette és más bűncselekmények

Időpont: 2017. április 4. 8:30

Az ügy lényege: A vádirat szerint V. P. és társai a Buda-Cash Brókerház működtetése során 2007-től kezdődően olyan bűnszervezetet hoztak létre, amelynek keretében az ügyfelek befektetéseivel, értékpapírjaival részben sajátjukként rendelkeztek, részben eltulajdonították azokat. A Fővárosi Főügyészség bűnszervezetben, különösen jelentős értékre elkövetett sikkasztás, csalás és más bűncselekmények miatt emelt vádat.

A tárgyalási napon a bizonyítási eljárás tanúk kihallgatásával folytatódik.

Érdeklődj a tárgyalásokról: Fővárosi Törvényszék Sajtó Osztály, Tel.: 061-354-6526, 06-1-354-6851, 06-1-354-6796, fax: 06-1-354-6099, e-mail: sajto@fovarosit.birosag.hu

2. Debrecen

Helyszín: Debreceni Törvényszék (Debrecen, Széchenyi u.9.) I. emelet 126-os tárgyalóterem

Tárgy: Vezető beosztású hivatalos személy által az előnyért hivatali helyzetével egyébként visszaélve elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette

Időpont: 2017. április 7. 9:00

Az ügy lényege: A Központi Nyomozó Főügyészség vádirata szerint egy kft. 2012 őszén egy rendezvénycsarnokot kezdett építeni Balmazújvárosban. A kft. tulajdonos ügyvezetője, a II. r. vádlott az akkor jegyzői tisztséget betöltő I. r. vádlottal egyeztetést folytatott annak érdekében, hogy a cég a rendezvénycsarnok megvalósítására önkormányzati támogatást kapjon. A vádlottak ismeretlen időpontban előre megállapodtak a képviselőtestületi döntést igénylő önkormányzati támogatás összegében és feltételeiben. Az I. r. vádlott vállalta, hogy a hivatalos eljárása során arra fog törekedni, hogy biztosítsa a megállapodásuknak megfelelő döntés megszületését. A II r. vádlott a támogató közreműködésért anyagi jellegű előnyként egy gépkocsit, illetve pénzt ígért.

2012. december 18-án Balmazújváros Önkormányzata önkormányzati feladatainak támogatására 450 millió forintos állami támogatást kapott.

Ezt követően, az előzetes megállapodásnak megfelelően olyan, az I. r. vádlott által jóváhagyott tartalmú előterjesztés készült a képviselőtestület felé, hogy a rendezvénycsarnok építését 180 millió forinttal támogassák.

A képviselőtestület ülését közvetlenül megelőzően - 2012. december 21-én az önkormányzat Pénzügyi Bizottsága tárgyalta az előterjesztést. A bizottsági ülésen, az előterjesztés ismertetését követően – az I. r. vádlott a kormányhatározat alapján kapott 450 millió forintos állami támogatásról, illetve annak felhasználhatóságának kereteiről nem beszélve – a II. r. vádlottra és kft-jére utalva azt mondta: „volt egy pályázata, a pályázat beérkezett, polgármester úr egyeztette ezt az érdekelt szervezetekkel és ezt a 180 millió forintos összeget ennek a finanszírozására kapja az önkormányzatunk a mai napon.”

A vádirat szerint az I. r. vádlott magatartásával azt a látszatot keltette, hogy az önkormányzat a kft. által megépíteni tervezett rendezvénycsarnok támogatására egy másra nem felhasználható 180 millió forintos állami céltámogatást kapott. Valójában a fenti támogatásra forrást biztosító 450 millió forintos állami támogatás felhasználásával kapcsolatban a kormányhatározat ilyen előírást nem tartalmazott, az eltérő cél érdekében történő felhasználásnak jogi akadálya nem volt.

Az I. r. vádlott ezen cselekményével közreműködött abban, hogy a bizottsági ülésen a pénzösszeg felhasználásáról érdemi vita ne alakuljon ki, és így a bizottság határozatában a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az előterjesztést. A képviselő-testület a bizottsági döntés alapján 2012. december 21-én tartott ülésen hozott határozatában 180 millió forintos támogatásban részesítette a céget. Az önkormányzat a Belügyminisztérium felé felterjesztette a 450 millió forintos állami támogatás felhasználásának pénzügyi tervét, majd 2013. január 30-án megkötötte a megállapodást a Belügyminisztériummal.

A támogatásról hozott, a II. r. vádlott számára kedvező önkormányzati döntést követően a II. r. vádlott 2012. december 21-én este fél nyolc körül Balmazújvárosban az Ifjúsági Közösségi Háznál az ígért jogtalan előnyként 5 millió forintot adott át az I. r. vádlottnak a döntés meghozatalában való közreműködésért. Az I. r. vádlott abból 450 ezer forintot magának megtartott – áll a vádiratban.

A vádirat azt is tartalmazza, hogy jogtalan előnyként a II. r. vádlott 2013. február 8-án kelt fiktív adásvételi szerződéssel - a szerződés szerinti vételár megfizetése nélkül, ingyenesen - az I. r. vádlottra ruházta a 3 millió 211 ezer 805 forint értékű, a cége tulajdonát képező gépkocsi tulajdonjogát. A vádlottak a szerződésben valótlanul tüntették fel, hogy a gépkocsi vételára 1 millió 950 ezer forint volt, és azt, hogy a gépkocsi adásvétellel jut az I. r. vádlott tulajdonába. A gépkocsi átadására 2013. március 1-jén került sor Balmazújvárosban – írja a vádirat.

A tárgyalás tanúkihallgatással folytatódik.

A tárgyalás elején vágóképek készíthetőek, ezt követően a bíró kép- és hangfelvétel készítését nem engedélyezi.

Érdeklődj a tárgyalásról: Tatár Tímea sajtószóvivő, 36/30 748 3847, dr. Veszprémyné dr. Szajkó Márta, sajtótitkár, 36/30 327 0464, www.debrecenitorvenyszek.birosag.hu, email: sajto@debrecenit.birosag.hu

3. Pécs

Helyszín: Pécsi Járásbíróság (Pécs, Széchenyi tér 14.) I. emelet 32-es tárgyalóterem

Tárgy: súlyos testi sértés bűntette

Időpont: 2017. április 3. 9:00

Az ügy lényege: Az I.r. és II.r. vádlott férfiak biztonsági őrként dolgoztak 2015. december 30-án Pécsett, a Lauber Dezső Sportcsarnokban megtartott rendezvényen. Éjjel 22 óra és 22 óra 30 perc között, a férfi mosdóból általuk észlelt zajokat ellenőrizték a vádlottak, amikor  egymás tevékenységéről tudva, közösen, előbb a mosdóban, majd az alagsori folyosón bántalmazták a záráskor még ott tartózkodó sértettet úgy, hogy míg a II.r. vádlott lefogta a sértettet, addig az I.r. vádlott több alkalommal, ütéseket mért a sértett fejére.

A bántalmazás miatt a sértett a fején szerzett többszörös sérüléseket, melyek közül négy fogának törése nyolc napon túl gyógyuló, súlyos sérülés.

A bíróság a tárgyalást megkezdi.

Érdeklődj a tárgyalásról: Dr. Barkaszi Attila, sajtószóvivő, +36- 30-990-4247, barkaszia@pecsit.birosag.hu

4. Szeged

Helyszín: Szegedi Járásbíróság (Szeged, Sóhordó utca 5.)

Tárgy: rablás bűntette

Időpont: 2017. április 7. 8:30

Az ügy lényege: A vádlott 2015. július 16. napján bement egy Budapest VII. kerületében található Nemzeti Dohányboltba és dohányterméket kért az eladótól. Mikor az eladó a kért termékekhez fordult a vádlott mögé lépett, nyakát hátulról átkarolta és megszorította, majd többször, nyomatékosan 20.000,- forint átadását követelte tőle. Az eladó a vádlott magatartásától megijedve a kasszából egy 20.000 forintos és egy 10.000 forintos bankjegyet, majd a vádlott felszólítására még további egy darab 10.000 forintos bankjegyet vett ki a kasszából és adott át a vádlottnak, aki végül még egy doboz cigarettát elvett a pultról. Az eladó folyamatosan kérlelte a vádlottat, hogy ne tegye ezt, melynek hatására a vádlott a pénzt és a cigarettát visszatette a pultra és kiment dohányozni az üzlet elé az eladóval. Az eladó vevők érkezésére hivatkozva a boltba visszament és értesítette a rendőrséget, míg a vádlott a helyszínt elhagyta.

A fenti cselekményen túlmenően a vádlott 2015. december 8. napján egy Szegeden található Nemzeti Dohányboltba bement, ahol az alkalmazottat határozott és emelt hangon – a kasszában lévő pénz jogtalan eltulajdonítása végett – azzal fenyegette meg, hogy amennyiben a kasszában lévő pénzt nem adja át részére, bántani fogja őt. A fenyegetés hatására az alkalmazott a kasszában lévő 92.000,- forintot, valamint - a vádlott felszólítására - egy doboz LuckyStrike cigarettát adott át a vádlott részére, melyet követően a vádlott a helyszínről távozott.

A bizonyítási eljárás eredményétől függően ítélethozatal várható.

Érdeklődj a tárgyalásról: Juhászné dr. Prágai Erika, törvényszéki bíró, sajtószóvivő,

+36-30/4756-007, sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu

5. Székesfehérvár

Helyszín: Székesfehérvári Törvényszék földszint 7-es tárgyalóterem

Tárgy: különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette

Időpont: 2017. április 4. 8:30

Az ügy lényege: A vádban rögzítettek szerint 1997. évben az akkor 16 éves vádlott Székesfehérváron élt szüleivel és egyedül nevelte 1 éves gyermekét. A gyermek születése után nem sokkal a fiatalkorú vádlott szexuális kapcsolatot létesített egy akkor 20 éves fiatal férfival, amely kapcsolatból teherbe esett. Különböző okokból kifolyólag csak a terhesség második harmadában tudatosult a számára, hogy ismét gyermeket vár, azonban ekkorra már szakított a barátjával és állapotát eltitkolta a családja és környezete előtt. 1998. szeptember 30-áról október 1-jére virradó éjjelen a lakóhelye fürdőszobájában életképes gyermeket szült, majd őt bántalmazta és reklámtáskában egy utcai szemetes konténerbe tette. A csecsemő holttestét másnap reggel egy, a szemetestartályban gyűjtögető személy fedezte fel.

Érdeklődj a tárgyalásról: dr. Varga Noémi, sajtószóvivő, 0630/559-7181, sajto@szekesfehervarit.birosag.hu

Bírósági Döntések Tára

A folyóirat egyfelől publikációs fórumot kíván biztosítani a megyei, illetve az ítélőtáblai döntések számára, másfelől azzal, hogy a mértékadó bírósági döntések közül válogat, a jogalkalmazás egységességét kívánja támogatni.

További információ és megrendelés >>

  • Értesítő a rovat cikkeiről
Az irányítópulton gyorsan elérhetőek az új funkciók Irányítópult

Az jogaszvilag.hu új funkciói itt elérhetőek az Ön számára, a megjelenéshez kérjük regisztráljon vagy jelentkezzen be!