Adózás 2018: áfa-csökkentés és a NAV „online szeme”

  • Értesítő a rovat cikkeiről

Kisebb változásokat és adócsökkentést tartalmaz a 2018-as adócsomag, így folytatódik az áfacsökkentés, jól járnak a lakás-bérbeadók, s még többen vehetik igénybe a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezményét. A gazdaságfehérítés érdekében a cégeknek be kell jelenteniük külföldi bankszámláikat, és csak a nettó adótartozás-mentes adózók kaphatnak bármilyen kedvezményt. Emellett viszont a NAV még egy évig nem látja az online számlázó programokat, így az adatszolgáltatási kötelezettség értékhatárának leszállítása egy évet csúszik. A jól kereső profi sportolók és edzők kevesebbet adóznak, már az idén. Az Országgyűlés kedden fogadta el a 2018-as adócsomagot.

Kedden szavazott az Országgyűlés a 2018-as adócsomagról, amelyet Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes nyújtott be a parlamentnek; a szokásos salátatörvény 142 oldalas és 233 paragrafusból áll. Az adócsomaghoz a múlt hét végén összegző módosító javaslat is került a képviselők elé, amelyet a Törvényalkotási Bizottság prezentált.

„A Javaslatban szereplő módosítások kiemelt célja a gazdaság versenyképességének növelése, az adóadminisztráció csökkentése, az adózás egyszerűsítése, valamint egyes kiemelt célokat ösztönző adópolitikai intézkedések bevezetése. A Javaslat továbbá a korábbi törvénymódosításokat követően felmerült gyakorlati kérdésekkel, felvetődött problémákkal összefüggésben tartalmaz számos jogtechnikai módosítást, pontosítást, valamint kiegészítést az egyértelmű jogalkalmazás érdekében, továbbá jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését is szolgálja” - olvasható az általános indokolás elején. Cikkünkben adónemenként kíséreljük meg számba venni a legfontosabb módosító javaslatokat – természetesen a teljesség igénye nélkül, mert a szerteágazó salátatörvény elolvasása, értelmezése nem megkerülhető. Már csak azért sem, mert számos módosulás júliustól lép hatályba, de olyan is van, amely visszamenőlegesen.

Szja: csökken a lakásbérbeadás adója

A hosszú távon ingatlant bérbeadóknak 2018-tól csak a 15 százalékos szja-t kell befizetniük, mentesülnek a most 1 millió forintot meghaladó bevételt sújtó 14 százalékos egészségügyi hozzájárulás megfizetése alól.

A lakásukat rövid távra bérbeadók is jobban járnak: 2018-tól – a jelenlegi egy ingatlan helyett – már három lakásig vagy üdülőig választható a legegyszerűbb adózási mód, az úgynevezett tételes átalányadó; a fizetendő adó szobánként évi 38 400 forint. A kormány szerint így senkinek nem éri meg eltitkolni lakáskiadásból származó bevételét.

Az adóváltozások nyertesei lettek az utolsó pillanatokban a jól kereső profi sportolók és edzők, 125 millió forint helyett ugyanis már 250 millió forintos éves bevételig választhatják az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szerinti adózást. A módosítás ráadásul visszamenőlegesen, 2017. január 1-tól hatályos.

Tao: kinyitják a látványcsapatsport-támogatást

A társasági adóban megszűnik a bejelentett részesedés 10 százalékos értékhatára, továbbá a start-up vállalkozások kutató-fejlesztő foglalkoztatására vonatkozó feltétele. A javaslat szerint a jövőben a munkavállalói bérlakások bekerülési értékével (felújítás esetén a bekerülési érték növekményével) egyező összegben adóalap-csökkentéssel élhetnek az adózók a beruházás, felújítás adóévében.

Adóalap-kedvezmény lesz elérhető – az európai uniós szabályokkal összhangban – az elektromos töltőállomások létesítésére és üzemeltetésére. Az elektromos töltőállomások bekerülési értékének összege – a meg nem térülő eredmény erejéig – levonhatóvá válik az energiaellátók jövedelemadója alapjából, amennyiben a kedvezményt társasági adó szempontból nem érvényesítik. A kedvezmény igénybe vehető az adóalany kapcsolt vállalkozása által nem érvényesített kedvezmény tekintetében is. Az elektromos töltőállomásokra vonatkozó adóalap-kedvezményt már a 2017. június 30-át követően megkezdett beruházásokra lehet alkalmazni.

A látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezményét – amatőr szervezetek és utánpótlás-nevelés támogatása esetén – pénzügyi szervezetek különadójában is le lehet hívni, a fizetendő adó 50 százalékáig, a törvényben meghatározott feltételekkel. Ilyen feltétel, hogy az adózó a Tao.-törvény szerinti adókedvezményre legyen jogosult, azonban azt a társasági adó terhére ne érvényesítse. A pénzügyi szervezetek különadójából történő kedvezmény lehívására vonatkozó rendelkezéseket 2017. adóév vonatkozásában választás szerint lehet alkalmazni. Amennyiben az adózó a rendelkezéseket 2017. adóévre alkalmazza, akkor a 2017. adóévre vonatkozóan már benyújtott adóbevallását 2017. szeptember 10-éig pótlékmentesen önellenőrizheti.

A hatályos szabályok szerint megszűnik a KATA szerinti adóalanyiság, ha a kisadózó vállalkozás nettó módon számított adótartozása a naptári év utolsó napján meghaladja a 100 ezer forintot. 2018-tól lehetővé válik, hogy az adóhatóság visszavonja a megszüntető határozatot, ha az adózó a határozat jogerőre emelkedésének napjáig megfizeti a tartozását és ezt igazolja az adóhatóság felé.

Folytatódik az áfacsökkentés

A törvényjavaslat az általános forgalmi adóról szóló törvény módosításával 2018. január 1-től az internet-hozzáférés áfakulcsát 18-ról 5 százalékosra, a hal áfakulcsát 27-ről 5 százalékosra csökkenti. Folytatódik az éttermi szolgáltatások áfakulcsának mérséklése is, ami a jelenlegi 18-ról szintén 5 százalékra csökken.

Az elmúlt napokban került a törvényjavaslatba, hogy 2018-tól 5 százalékosra csökken a házi sertés élelmezési célra alkalmas vágási melléktermékeinek és belsőségeinek áfakulcsa. A fideszes Balla György „a szívpörkölt érdekében” kérte képviselőtársait a módosítás elfogadására – szavai meghallgatást nyertek.

Jövedék: jól járnak a kisüzemi sörfőzdék

A jövedéki adóról szóló törvény módosítása nyomán bővül a kisüzemi sörfőzdékre vonatkozó kedvezményezettek köre. 2017. július 1-jétől minden 200 ezer hektolitert meg nem haladó mennyiségű sört előállító vállalkozó alkalmazhatja az 50 százalékos jövedékiadó-kedvezményt; jelenleg csak a 8 ezer hektolitert vagy annál kevesebbet előállító sörfőzdék élhetnek a lehetőséggel.

Art: a cégeknek be kell jelenteniük külföldi számláikat

Az adóváltozások adóigazgatást érintő rendelkezései elsődlegesen a gazdaság fehérítését célozzák – olvasható az általános indokolásban. Ezért:

  • az állami adó- és vámhatóság előtt ismertté válnak a székhelyszolgáltatást 2017. január 1-jét megelőzően igénybe vevők;

  • az alanyi adómentességet választó egyéni vállalkozók is pénzforgalmi számlanyitásra lesznek kötelezettek;

  • a belföldi gazdasági társaságoknak a jövőben a külföldi bankszámlájukhoz kapcsolódóan bejelentési kötelezettségük keletkezik;

  • bevezetik az adófizetési biztosíték intézményét; e szerint az adóregisztrációs akadályokkal nem érintett, de adótartozással rendelkező vagy adótartozással megszűnt cégben döntési pozíciót viselő azon személyek esetén, akik (amelyek) új cégben kívánnak részt venni adófizetési biztosítékot kell fizetni;

  • az adózó részére kedvezményt biztosító eljárásokban a kedvezmény megadásának minden esetben feltétele a nettó adótartozás-mentesség;

  • a NAV honlapján közzéteszik azon adózók adatait is, akik áfa-bevallási kötelezettségüknek több mint két bevallási időszakon keresztül nem tettek eleget.

Két érdemi határidő-eltolást is tartalmaz a törvényjavaslat.

Az első szerint az adószakértői, az adótanácsadói és az okleveles adószakértői tevékenység bejelentéshez kötött tevékenységgé alakításának határideje 2017. július 1-ről 2018. január 1-ra módosul.

Egy évvel később, 2018. július 1. napján lépnek hatályba az Art. azon rendelkezései, amelyek az úgynevezett tételes adatszolgáltatási kötelezettség értékhatárának 1 millió forintról 100 ezer forintra történő csökkentését, valamint a számlázó programmal kibocsátott, 100 ezer forintot meghaladó összegű áthárított áfát tartalmazó számlák adatairól történő valós idejű adatszolgáltatási kötelezettséget, továbbá az ehhez kapcsolódó mulasztási bírságolási szabályt írják elő.

A törvény szerint 7320 forint (napi 244 forint) lesz az egészségügyi szolgáltatási járulék 2018-tól.

  • Értesítő a rovat cikkeiről
Az irányítópulton gyorsan elérhetőek az új funkciók Irányítópult

Az jogaszvilag.hu új funkciói itt elérhetőek az Ön számára, a megjelenéshez kérjük regisztráljon vagy jelentkezzen be!