Rejtélyes Rejtő

  • Értesítő a rovat cikkeiről

Még ma is tud meglepetéseket okozni Rejtő Jenő: könyvheti újdonságként látott napvilágot eddig ki nem adott kisregénye.

„Miután tagja lettem az alvilágnak, beköltöztem egy harmadrangú kis hotelbe, az ócska gyárváros negyedben, tőszomszédságában a csarnoknak. Ebben a hotelban furcsa és félszeg emberek laknak. Ritkán néznek egymás szemébe, és talán a szokás hatalmánál fogva, olyan csendben, osonva járnak a lépcsőházban, hogy az már lappangásnak is beillik… A rendőrség intézménye itt még gyerekcipőben sem jár.” Egy dokkmunkás visszaemlékezéseit olvashatjuk, aki éppen Valparaisóban, a chilei kikötőben tartózkodik, és elmeséli, milyen kalandok árán keveredett Dél-Amerikába, miként lépett a bűn útjára – és esett szerelembe egy szovjet kémnővel. Tipikus rejtői történet, a tőle megszokott hihetetlen fordulatokkal. Mindez a Tatjána című kisregényében, melynek főszereplője ráadásul magyar. Ez akkor derül ki, amikor Tatjána a mesélő nemzetiségére kérdez rá:

„ – Maga német? – kérdezte váratlanul. – Magyar vagyok. – Miért nem tisztességes ember? – Nyáron tisztességes vagyok. Csak ha nincs munka, ősszel, akkor öltöm magamra a bűnt, mint egy átmeneti kabátot.”

A nyilvánosság számára eddig ismeretlen Rejtő Jenő-alkotás a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) kézirattárában lappangott negyven oldal gépirat formájában, a szerző saját kezű javításaival, két változatban is. Az író az elbeszélést valószínűleg a Világvárosi Regények elnevezésű sorozat részének szánta 1935 táján, melynek keretében 1934 és 1940 kötött húsz munkája is megjelent, saját nevén. Vélhetően a szovjet szál lehetett az az ok, ami miatt nem akarták kiadni e művét, nehogy gyanút keltsen, és szovjet befolyással vádolják meg a szerkesztőket.

Aki Rejtő-könyveken nőtt fel, vagy napjainkban is az ő fergeteges humorú, nyelvi játékokkal teli írásaival, világot bejáró hőseinek történeteivel piheni ki a mindennapok fáradalmait, annak a Tatjána kicsit csalódást jelenthet. Talán nem eléggé kidolgozottak a szereplők jellemvonásai, s felületesnek, egyszerűnek tűnhet a történet is. Ám a szerző későbbi, hírnevessé vált szereplőinek egyes tulajdonságait már ennek az írásnak alakjaiban felfedezni vélhetjük.

Az Ünnepi Könyvhétre megjelent kötet egyik legfőbb erénye nem is maga a mű, hanem az utószava. Ebben ugyanis Rejtő Jenő életművének szakavatott kutatója, Thuróczy Gergely a kéziratokon, a javításokon keresztül az író alkotási folyamatainak titkaiba enged bepillantást. Közreadja az átfirkált, áthúzott gépelt szövegek fotóját, és publikálja azokat a szövegvariánsokat, amelyeket Rejtő átírt, kiegészített első változatához képest. Azt is megtudhatjuk, hogy a kémnő motívuma egy másik írásában is feltűnik (Kopó), sőt, ki hinné, 1937-ben még egy Szegeden bemutatott operettben is megjelenik (Tatjána, egy orosz kémnő története). Úgy látszik, a csacska zenés vígjátékban már nem számított veszélyesnek a szovjet–orosz szál.

Az utószóban megismerhetjük a Rejtő-hagyaték hányatott sorsát is, s azt a szomorú tényt, hogy a PIM kézirattára annak csak egy részét őrzi. A többi eltűnt: részben a Rejtő (Reich–Révai) család gondatlansága miatt, részben mert szétszóródott az idők során, s a múzeumba már csak egy kisebb része került. Ennek egyik legékesebb darabja a Tatjána. De a Szépmíves Kiadó e most megjelent kiadványából azt is megtudhatjuk, hogy a kötet a TranszLiteratúra című tervezett sorozat első része. A további kötetekben publikálják majd Rejtő kevésbé ismert, sőt kiadatlan, illetve korábban hiányosan, pontatlanul megjelent kisebb-nagyobb írásait, az eredeti szerzői szándéknak megfelelő, helyreállított szövegekkel.

Jogászvilág hírlevél

Friss hírek, szakmai cikkek, bírósági döntések, jogszabályfigyelő.

Kéthetente megjelenő hírlevelünkben összefoglaljuk az elmúlt időszak aktuális változásait, válogatunk értékes szakmai tartalmainkból, valamint tájékoztatjuk a legújabb szakirodalmakról, szolgáltatásokról, képzésekről.

Feliratkozás >>

Az utószó szerzője Rejtő Jenő életének és munkásságának jeles ismerője, akinek 2016-ben jelent meg, szintén a Szépmívesnél, az íróról szóló tanulmánykötete, A megtalált tragédia címmel. Ebben Thuróczy Gergely révén megismerhetjük a Reich Jenőként született, hányatott sorsú szerző életét: az 1905 és 1943 között élt kivételes memóriájú fiatalember családi hátterét, a termetes, alkalmazkodni nemigen képes, játékfüggő, bohém író munkásságát, majd a rövid életet követő tragikus halálának körülményeit. Már amennyire utólag meg lehet ismerni e fura figurát, akinek szinte nincs is életrajza, csak legendáriuma. Pedig ő a magyar irodalom egyik legolvasottabb írója, akinek fordulatai, idézetei beleívódtak a magyar közgondolkodásba. Akinek ponyvába hajló műveit a „magas” irodalom mindig is hajlamos volt lebecsülni, alábecsülni.

A kötet erőssége a ma ismert adatok alapján elkészített bibliográfia. Rejtő Jenő ugyanis álneveken is írt (P. Howard, Gibson Lavery), fordított, némely művét pedig csak névleg fordította, valójában ő az eredeti szerző. Halála után művei kiadásakor olykor elhagyták a szerző nevét, vagy a saját neve alatt kiadott írásait korábbi álnevén jelentették meg.

A fehér folt, Az elveszett cirkáló, A szőke ciklon, A tizennégy karátos autó, a Piszkos Fred, a kapitány, A láthatatlan légió, Az előretolt helyőrség regények írója, kisebb novellák, cikkek, útirajzok, forgatókönyvek, versek, kabarétréfák, operettek szerzője rejtélyes életet élt. E rejtélyek számát csökkenti a Tatjána című kötet, annak utószava, valamint A megtalált tragédia című igényes tanulmánykötet is.

  • Értesítő a rovat cikkeiről

Kapcsolódó cikkek

  • Dunkirk 8

    A dunkirki (dunkerque-i) csata mérföldkő a második világháború történelmében. A Dunkirk című Christopher Nolan-film mérföldkő a háborús filmek történetében.

  • Nyáry Krisztián: Játékok és szerelmek - könyvborító

    Tartalmában, műfajában egyaránt egyedi művészeti alkotás született könyv és CD formájában.

Az irányítópulton gyorsan elérhetőek az új funkciók Irányítópult

Az jogaszvilag.hu új funkciói itt elérhetőek az Ön számára, a megjelenéshez kérjük regisztráljon vagy jelentkezzen be!