Hasznos információk a beszámoló benyújtásához

  • Értesítő a rovat cikkeiről

A civil szervezetek beszámolóikat minden évben kötelesek letétbe helyezni. Ennek érdekében a beszámolókat május 31-ig kell megküldeniük az Országos Bírósági Hivatal (OBH) részére. Az OBH a beszámolókat a bíróságok központi internetes oldalán, a Civil Szervezetek Névjegyzékében teszi közzé.

A beszámolók a 2017. tárgyévre a PK-341, PK-342 illetve a PK-341p, PK-342p nyomtatványokon nyújthatóak be. 

A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és ezzel összefüggő szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (Cnytv.) alapján a beszámolót az elektronikus eljárásra kötelezett szervezet kizárólag elektronikus úton (Cégkapun vagy Ügyfélkapun keresztül) nyújthatja be. El0ektronikus eljárásra kötelezett a közhasznú szervezet, illetve a magánnyugdíjpénztár, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a hitelintézetek önkéntes betétbiztosítási, illetve intézményvédelmi alapja, a köztestület, a kölcsönös biztosító egyesület, a hegyközség, a párt, az országos sportági szakszövetség, a szövetség valamint a közalapítvány. 

Amennyiben nem a szervezet képviselője küldi be a beszámolót saját Ügyfélkapuján keresztül, akkor a képviselő által a beküldő részére adott – a letétbe helyezés és közzététel céljából történő benyújtásra, viszontválasz fogadására történő – meghatalmazását a polgári perrendtartásról szóló 2016.évi CXXX. törvény (Pp.) alapján teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, amelyet az űrlaphoz elektronikus formába átalakítva - pdf formátumban - csatolni kell. A meghatalmazást minden egyes beszámolóhoz csatolni kell, de ez lehet ugyanaz az okirat, amely általános és visszavonásig érvényes, formai követelménye nincs. 

Amennyiben a kérelmező nem kötelezett elektronikus eljárásra, választása szerint a beszámolót előterjesztheti elektronikus úton vagy papír alapon, postai úton (1363, Budapest, Pf.24), illetve személyesen, ügyfélfogadási időben az OBH Országos Nyilvántartási Irodájának ügyfélszolgálatán (1055, Budapest, Szalay utca 16.). 

Felhívjuk a civil szervezetek figyelmét, hogy a beszámolók, papír alapon is kizárólag az erre rendszeresített PK-nyomtatványokon nyújthatóak be (ehhez kérjük, hogy a nyomtatványok "P" jelű változatait használják). 

A beszámoló elektronikus megküldését a Központi Rendszer (KR) ún. „Feladási igazolás”-ban igazolja vissza. Ezt a visszaigazolás dokumentumot a benne szereplő 27 jegyű informatikai azonosító miatt az OBH-tól érkező érdemi válaszig érdemes megtartani. 

Az Értesítési tárhely alapbeállítása szerint a KR-től kapott igazolások nem jelennek meg a Beérkezett üzenetek között. Amennyiben a jobb felső sarokban lévő piros "Szűrés" megnyitásával, a "Kivéve rendszerüzenetek" elől kiveszi a pipát, a beérkezett üzenetek között megtalálhatóak lesznek a Feladási és Letöltési igazolások is. 

A beszámoló elkészítésére és beküldésére vonatkozó további hasznos információk a civil szervezeteket érintő HÍREK, INFORMÁCIÓK menüpont alatt olvashatók.

A beszámoló benyújtásával kapcsolatos kérdéseikkel az OBH Országos Nyilvántartási Iroda Ügyfélszolgálatához fordulhatnak

(birosag.hu)

Jogászvilág hírlevél

Friss hírek, szakmai cikkek, bírósági döntések, jogszabályfigyelő.

Kéthetente megjelenő hírlevelünkben összefoglaljuk az elmúlt időszak aktuális változásait, válogatunk értékes szakmai tartalmainkból, valamint tájékoztatjuk a legújabb szakirodalmakról, szolgáltatásokról, képzésekről.

Feliratkozás >>

  • Értesítő a rovat cikkeiről
Az irányítópulton gyorsan elérhetőek az új funkciók Irányítópult

Az jogaszvilag.hu új funkciói itt elérhetőek az Ön számára, a megjelenéshez kérjük regisztráljon vagy jelentkezzen be!