Hogyan indíthatnak keresetet és miként kérhetnek költségmentességet a jogi képviselő nélkül eljáró ügyfelek 2018. január 1-től?

  • Értesítő a rovat cikkeiről

Az új Pp. előírja, hogy a 2018. január 1-jén vagy azt követően indult ügyekben a jogi képviselő nélkül eljáró felek a járásbíróságok hatáskörébe tartozó perekben a keresetlevelet, az írásbeli ellenkérelmet, a viszontkereset-levelet, a beszámítást tartalmazó iratot, valamint a keresetet tartalmazó iratot kizárólag jogszabályban meghatározott nyomtatványokon terjeszthetik elő.

2018. január 1. napján lép hatályba az új polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (új Pp.), valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.), amely számos változást hoz a polgári és közigazgatási bíróságok munkájában.


Keresetlevél formanyomtatványok


Míg a polgári perekben kötelezettsége, addig a közigazgatási perekben a Kp. alapján lehetősége lesz a jogi képviselő nélkül eljáró feleknek, hogy ezen időponttól kezdődően a közigazgatási perekben és mulasztási perekben is nyomtatványon terjeszthessék elő keresetlevelüket.
Ezen nyomtatványokat a 21/2017. (XII.22.) IM rendelet tartalmazza. Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) az IM rendeletben meghatározott nyomtatványokat az OBH honlapjáról letölthető.


Költségmentességi nyomtatvány


Az új Pp-hez kapcsolódóan 2018. január 1. napjától változnak a perköltség viselésére és a költségkedvezményekre vonatkozó szabályok is.
A költségmentesség és a költségfeljegyzési jog engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról szóló 26/2017.(XII.27.) IM rendelet szerint az engedélyezés feltételeit a 2018. január 1-jén vagy azt követően indult ügyekben a rendeletben meghatározott adattartalommal rendszeresített nyomtatvány kitöltésével kell igazolni. A rendeletnek megfelelően a nyomtatványt az OBH honlapjáról szintén letölthető formában tette közzé:
A felek a papír alapú nyomtatványt díjmentesen a bíróságok tájékoztató irodájában is átvehetik.


Költségjegyzék nyomtatvány


Az új Pp. alapján a jogi képviselővel eljáró felek perköltségüket kizárólag jogszabályban meghatározott költségjegyzék előterjesztése útján számíthatják fel. A 2018. január 1. napjától hatályba lépő, a perköltség felszámítására szolgáló költségjegyzékről szóló 31/2017.(XII.27.) IM rendelet ehhez kapcsolódóan teremti meg a felszámításra szolgáló írásbeli nyilatkozat, a fél által vezetett költségjegyzék részletes szabályait.
Ezt a költségjegyzéket egy egységesített formájú nyomtatványon kell vezetni. A nyomtatványt a rendelet mellékletében meghatározott adattartalommal az OBH honlapján tette közzé.

(birosag.hu)

Polgári eljárásjog I.

  A tankönyv elsősorban a polgári eljárásjog tantárgyból vizsgára készülő hallgatóknak készült, de haszonnal forgathatják a kötetet a szakvizsgára készülő jogászok is.

A kötet szerzői és szerkesztői hat egyetem állam-és jogtudományi karának oktatói.

Megrendelés >>

  • Értesítő a rovat cikkeiről
Az irányítópulton gyorsan elérhetőek az új funkciók Irányítópult

Az jogaszvilag.hu új funkciói itt elérhetőek az Ön számára, a megjelenéshez kérjük regisztráljon vagy jelentkezzen be!