Ismét csökkent a bírósági ügyhátralék

  • Értesítő a rovat cikkeiről

Már elérhető a birosag.hu-n az OBH elnökének beszámolója, amelyből kiderül, hogy a 2016-os évben hány ügy érkezett és hányat fejeztek be a bíróságok, emellett megismerhetőek a bíróságokon tavaly történt informatikai fejlesztések is.

Az OBH elnöke közzétette a bíróságok munkáját és fejlődését bemutató 2016. évről szóló beszámolót.

A beszámolóból kiderül, hogy tavaly már 102.232 darab e-peres beadvány érkezett a bíróságokra, amely jelentősen meghaladja az megelőző évi számokat.

A bírósághoz való hozzáférés egyszerűsítése

A beszámoló szerint az EFER rendszert is egyre többen használják, tavaly már 7.659 alakalommal teljesítették a felek ezen a rendszeren az illetékfizetési kötelezettségüket.

Az OBH idén is folytatta a Tanúgondozás és áldozatvédelem, a Gyermekközpontú Igazság-szolgáltatás, a Bírósági közvetítés, és a Nyitott Bíróság Programokat. A Nyitott Bíróság Programban 2016-ban közel 55 ezer fő vett részt.

Csak mondja ki hangosan gondolatait és

kész a jogi dokumentum!

 Több, mint 100 millió szóból álló jogi szakszótár, 95%-os beszédfelismerés, tanítható rendszer.

A Globalspeech beszédleíró szoftver ismeri és érti is a jogi szaknyelvet.

Tudjon meg többet a szoftverről >>

A képzési rendszer fejlesztése

Az OBH 2013-ban dolgozta ki a MIA intézményi stratégiáját, amelynek megvalósítása és az azóta bekövetkezett változásokhoz történő igazítása kiemelt feladat. A 2015-ös újítás a központi helyi és regionális képzési rendszer kialakításával új mérföldkövet jelentett a képzések terén. Ennek eredményeként 2016-ban 258 alkalommal kerültek megrendezésre ajánlott és kötelező képzések az ítélőtáblák, valamint a törvényszékek szervezésében. A résztvevői létszám elérte a 15.628 főt, amely az előző évi létszámadatok több mint a kétszerese. Sikeresen teljesült azon célkitűzés is, hogy minden bírósági dolgozó legalább 1, de valamennyi bíró és titkár legalább 2 képzésen vegyen részt 2016-ban. Tavaly minden eddiginél nagyobb teret kaptak a képzési programban a konkrét jogi és a kapcsolódó kompetenciákat fejlesztő oktatások, ezzel is támogatva a bíróságokat a magas színvonalú ítélkezésben rejlő alkotmányos kötelezettségük teljesítésében.

Az OBH elnöke 2016-ban harmadik alkalommal hirdette meg a gróf Székhelyi Mailáth György országbíró emlékére szervezett tudományos pályázatot, bírósági és joghallgatói tagozatban. Négy szekcióban (polgári jogi; büntetőjogi; közigazgatási, munkajogi és európai uniós; valamint bírósági általános igazgatási szekció) 66 színvonalas dolgozatot nyújtottak be a pályázók.

A bíróságok igazságszolgáltatási tevékenysége

A beszámolóból kiderül, hogy 2016-ban meghirdetett „A szolgáltató bíróságért!” programnak köszönhetően az elhúzódó ügyek száma 10 hónap alatt országosan 26,88%-kal, több mint negyedével csökkent.

Az OBH szerint a perek 88%-a, tehát döntő többsége változatlanul az adott ítélkezési szintre érkezéstől számított egy éven belül befejeződött, az ügyek további 8,4%-a 1-2 éven belül, 3,3%-a 2-5 éven belül befejeződött, és mindössze az ügyek 0,3%-a fejeződött be 5 évnél hosszabb idő alatt. A beszámolóban az is olvasható, hogy a befejezett ügyek száma 2016-ban is meghaladta az érkezett ügyek számát, ezért közel 10%-kal csökkent az a bíróságok, és 15%-kal a Fővárosi Ítélőtábla ügyhátraléka.

OBH ügyhátralék

A beszámoló szerint a 2016-os év során összesen 1.411.569 új ügy érkezett a bíróságokra, amely 5%-kal kevesebb a 2015-ös évhez képest. Jól látható a beszámolóban, hogy jelentős a csökkenés a bírósági végrehajtásnál, ahol 19,1%-kal érkezett kevesebb ügy, mint 2015-ben. Az új peres ügyek száma viszont 2,9%-kal nőtt, az egyéb nemperes ügyek érkezése pedig 1,5%-kal.

A különböző szintű és hatáskörű bíróságok ügyérkezését megvizsgálva a közigazgatási és munkaügyi bíróságokra 3,8 %-kal, a törvényszéki másodfokra 3,2%-kal, az ítélőtáblákra 8,7%-kal, a Kúriára 14,7%-kal érkezett több ügy, mint 2015-ben.

Az ügybefejezéseket tekintve 2016-ban a bíróságok összesen 1.445.064 ügyet fejeztek be, ami 2,4%-kal több, mint az érkezett ügyek száma. A beszámoló szerint a peres ügyeknél, 355.245 ügy került befejezésre, míg 354.373 ügy érkezett.

A bírósági ügyhátralék 34.000 üggyel (9,6%-kal) csökkent a 2015. évi adatokhoz képest,  így összesen  319 .599  ügy  volt  folyamatban  a  bíróságokon. A folyamatban maradt ügyek száma – a törvényszéki másodfok és a Kúria kivételével – valamennyi ítélkezési szinten csökkent. Százalékos arányt tekintve az ítélőtáblákon a legnagyobb, több mint 15%-os a mérséklődés.

Bírósági Döntések Tára

A folyóirat egyfelől publikációs fórumot kíván biztosítani a megyei, illetve az ítélőtáblai döntések számára, másfelől azzal, hogy a mértékadó bírósági döntések közül válogat, a jogalkalmazás egységességét kívánja támogatni.

További információ és megrendelés >>

2015-hez képest a legjelentősebb, 25,1% csökkenés a járásbírósági szabálysértési nemperes ügyeknél, a bírósági végrehajtási ügyeknél és az egyéb nemperes ügyeknél volt.

Az OBH által 2015-ben indított programok eredményeként. Az elhúzódó ügyek száma 10 hónap alatt országosan 26,88%-kal, több mint negyedével csökkent. A beszámoló szerint 13 törvényszék elérte az elhúzódó ügyek 20%-os csökkentését. 2015. május 31. napján még országosan 9846 darab volt a két éven túl folyamatban lévő ügyek száma, ez a szám 2016. március 31. napjára 7 199 darabra csökkent. A program 10 hónapja alatt a fenti eredmény eléréséhez a bíróságok összesen 12.759 darab elhúzódó ügyet fejeztek be.

A Bírósági szervezet informatikai helyzete

A beszámoló szerint az OBH folyamatosan, komolyabb zavar vagy szolgáltatás-kimaradás nélkül biztosította az országos bírósági informatikai alkalmazások és infrastruktúra rendelkezésre állását,  fokozták az elektronikus küldemény forgalom átviteli sebességét, kialakították az elektronikus kapcsolatot a  közigazgatási hivatalokkal és más társszervekkel a Hivatali Kapun keresztül, az e-peres eljárásokban biztosították az Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés (AVDH) szolgáltatást, valamint bevezették az egységes, országos mentőrendszert. Ezenkívül sikeresen lezárult az Elnöki Iktatórendszer (EIR) országos egységesítése is.

Tavaly a bíróságok jelentős informatikai beszerzéseket hajtottak végre, amely során 547 db munkaállomás, 566 db monitort, 103 db notebookot, 115 db multifunkciós nyomtatót, 308 db többfunkciós nyomtatót, 52 db kis kapacitású dokumentum szkennert, és 221 db nagy kapacitású dokumentum szkennert szereztek be.

A beszámoló szerint az OBH központi vírusvédelmet is bevezetett, amelynek keretében 12.700 db vírusvédelmi, 463 db alternatív vírusirtót telepítettek.

OBH informatika

Működést biztosító épületek

Az OBH a 2016. évben az épületállomány műszaki állapotának tervezett megújításához, felújításához szükséges pénzügyi forrásokat biztosította, illetve növelte, a Budapest Környéki Törvényszék új elhelyezését biztosító M3 irodaház fejlesztését megkezdte, lezárta a Svájci Projektet, az épületek fizikai és adatvédelmi biztonságát növelte, a Pest Megyei Kormányhivatallal együttműködve az új Szigetszentmiklósi Járásbíróság átadásra került, az OBH Jablonszky Ferenc belső pályázati rendszerét kiterjesztette, az OBH-MOME Stratégia Partnerségi Megállapodás keretében sikeres projektet hajtottak végre.

(birosag.hu)

  • Értesítő a rovat cikkeiről
Az irányítópulton gyorsan elérhetőek az új funkciók Irányítópult

Az jogaszvilag.hu új funkciói itt elérhetőek az Ön számára, a megjelenéshez kérjük regisztráljon vagy jelentkezzen be!