• A polgári perek szabályait idén január 1-jétől új rendtartás rögzíti számos olyan új jogintézménnyel, melyek alkalmazására korábban a bíróságnak nem volt lehetősége. Ilyen például a munkajogi jognyilatkozatok és határozatok végrehajtásának felfüggesztése, valamint az ideiglenes intézkedések megtételének lehetősége is.

  tárgyalóterem, új polgári perrendtartás

  A polgári perek szabályait idén január 1-jétől új rendtartás rögzíti számos olyan új jogintézménnyel, melyek alkalmazására korábban a bíróságnak nem volt lehetősége. Ilyen például a munkajogi jognyilatkozatok és határozatok végrehajtásának felfüggesztése, valamint az ideiglenes intézkedések megtételének lehetősége is.

 • Konkrét törvényi felhatalmazás hiányában nincs lehetőség arra, hogy a nyertes pályázók neve közérdekből nyilvános személyes adatként kiadásra kerüljön. Ezért az Alkotmánybíróság a bírói döntések alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszokat elutasította.

  Alkotmánybíróság

  Konkrét törvényi felhatalmazás hiányában nincs lehetőség arra, hogy a nyertes pályázók neve közérdekből nyilvános személyes adatként kiadásra kerüljön. Ezért az Alkotmánybíróság a bírói döntések alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszokat elutasította.

 • Közös tulajdonban álló termőföld értékesítése esetén a tulajdonostársat nem illeti meg a Ptk. szerinti elővásárlási jog. Elővásárlási jog csak a földműves tulajdonostársat illeti meg, amire más elővásárlásra jogosultakkal szemben akkor is hivatkozhat, ha az adásvételi szerződésben vevőként szerepel.

  föld

  Közös tulajdonban álló termőföld értékesítése esetén a tulajdonostársat nem illeti meg a Ptk. szerinti elővásárlási jog. Elővásárlási jog csak a földműves tulajdonostársat illeti meg, amire más elővásárlásra jogosultakkal szemben akkor is hivatkozhat, ha az adásvételi szerződésben vevőként szerepel.

 • Az új Be.-ben a jogorvoslati rendszert illetően csak kisebb pontosítások történtek. Az Alkotmánybíróság vonatkozó határozatának megfelelően a jogalkotó a jogorvoslatot a nyomozás során hozott döntések tárgya és személyekre gyakorolt hatása felől kiindulva valamennyi érdemi döntés ellen, panasz formájában biztosítja.

  bíróság, per, ügyvéd

  Az új Be.-ben a jogorvoslati rendszert illetően csak kisebb pontosítások történtek. Az Alkotmánybíróság vonatkozó határozatának megfelelően a jogalkotó a jogorvoslatot a nyomozás során hozott döntések tárgya és személyekre gyakorolt hatása felől kiindulva valamennyi érdemi döntés ellen, panasz formájában biztosítja.

 • A kölcsön tárgya jogilag a pénz szolgáltatása. Az átruházással eredetileg a pénz feletti tulajdon is átszáll a hitelezőről az adósra; ez a bankjegyként megjelenő pénzre feltétlenül helytálló, ám a kötelmi követelésként mutatkozó bankszámlapénzre vonatkozóan már elgondolkodtató.

  pénztárca, pénz

  A kölcsön tárgya jogilag a pénz szolgáltatása. Az átruházással eredetileg a pénz feletti tulajdon is átszáll a hitelezőről az adósra; ez a bankjegyként megjelenő pénzre feltétlenül helytálló, ám a kötelmi követelésként mutatkozó bankszámlapénzre vonatkozóan már elgondolkodtató.

 • A Ptk. 3:19. § (2) bekezdés a)-f) pontjaiban megjelölt okok bármelyikének fennállása önmagában, a törvény erejénél fogva a tag szavazásból kizártságát eredményezi, anélkül, hogy ezt a taggyűlésnek külön, alakszerű határozatban meg kellene állapítania.

  jog, kalapács

  A Ptk. 3:19. § (2) bekezdés a)-f) pontjaiban megjelölt okok bármelyikének fennállása önmagában, a törvény erejénél fogva a tag szavazásból kizártságát eredményezi, anélkül, hogy ezt a taggyűlésnek külön, alakszerű határozatban meg kellene állapítania.

 • A közös költség része az éves költségvetésnek, a költségvetést elfogadó közgyűlési határozat érvénytelensége azonban nem feltétlenül vonja maga után a közös költség megállapításáról szóló közgyűlési határozat érvénytelenségét - a Kúria eseti döntése.

  társasház

  A közös költség része az éves költségvetésnek, a költségvetést elfogadó közgyűlési határozat érvénytelensége azonban nem feltétlenül vonja maga után a közös költség megállapításáról szóló közgyűlési határozat érvénytelenségét - a Kúria eseti döntése.

 • cégbíróság

  2018. április 23. 9:00

  Alábbi cikkünkben a 2018/53–56. számú Magyar Közlönyök újdonságai közül válogattunk.   

  bookmark
 • internet

  2018. április 19. 9:00

  Kína és az USA 2015-ben megállapodást kötött egymással, hogy a kínaiak nem támadják a szellemi tulajdonjogokkal foglalkozó vállalatokat, ez azonban nem terjed ki a más területen működő amerikai cégek tevékenységére, ezért mostanában megszaporodtak a támadások az M&A ügyletekkel és a szerződésekkel foglalkozó ügyvédekkel és vállalati jogászokkal szemben.

  bookmark
 • bíróság, per, ügyvéd

  2018. április 17. 9:00

  Alig telt el másfél év az igazságügyi szakértőkre vonatkozó törvény hatályba lépése óta, de a jogalkotók máris szükségét érezték a szakértők eljárásbeli helyének, szerepének újraértelmezését. A módosítás szakértőket leginkább érintő kérdése, a magán- és kirendelt szakértő perbeli státusza, szerepköre közt fennálló ellentmondás régóta témája a tudományos és kevésbé szakmai alapokon nyugvó vitáknak.

  bookmark
 • GDPR

  2018. április 17. 8:00

  A Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóság (NAIH) közzétette a GDPR rendelet alkalmazásával kapcsolatos első iránymutatásokat, amely az adatvédelmi tisztviselőkre és a GDPR állami és önkormányzati szférában történő alkalmazására vonatkozott.

  bookmark
 • kórház

  2018. április 16. 9:00

  Alábbi cikkünkben a 2018/52. számú Magyar Közlöny újdonságai, valamint az elfogadásra váró törvényjavaslatok, illetve az adóhivatali tájékoztatók közül válogattunk.   

  bookmark
 • alaotörvény

  2018. április 12. 9:44

  Az Alkotmánybíróság megsemmisítette a Kúria Kvk.VI.37.414/2018/2. sorszámú végzését és megállapította, hogy ha a plakát elhelyezése nem sérti a Ve. alapelveit, illetve a 144. § (4)-(7) bekezdését, akkor az jogszerű. A döntéshez párhuzamos indokolást csatolt Czine Ágnes, Hörcherné Marosi Ildikó, Pokol Béla, Stumpf István és Szalay Péter.

  bookmark
 • A kínai családmodell

  2018. április 12. 9:00

  Alábbi cikkünkben az örökbefogadás felbontása iránti pereket vesszük górcső alá az új polgári perrendtartás tükrében, hiszen a régi Pp. az ezzel kapcsolatos bírósági eljárást nem szabályozta, és nem is említette meg a személyi állapoti perek között, ezért a pert az általános szabályok szerint folytatta le a bíróság. Az új kódex azonban már tartalmazza az örökbefogadás felbontása iránt indított perek különös szabályait is, így ezekre a perekre is kiterjednek és alkalmazandóak 2018. január 1-jével a személyi állapottal kapcsolatos perek közös, az általánostól eltérő szabályai.

  bookmark
 • mediáció_kézfogás_megegyezés

  2018. április 12. 7:30

  A közvetítői eljárás, közismertebb nevén a mediáció alkalmazására a hatályos büntetőeljárási törvény alapján már évek óta lehetőség van. Az új Be. sem feledkezett meg erről a jogintézményről. A hétköznapok joggyakorlatának jelenlegi tapasztalatai felbátorították a jogalkotót arra, hogy az elterelés e lehetőségének megengedhetőségét szélesebb körben tegye lehetővé.

  bookmark
 • választás

  2018. április 11. 9:00

  Május 8-ig akár meg is alakulhat az új Országgyűlés.

  bookmark
 • GDPR

  2018. április 11. 7:30

  Kétrészes cikkünkben nem általában a GDPR jogalapjaival, hanem olyan konkrét témákkal foglalkozik a szerző, mint az első részben is taglalt, a GDPR 6. és 9. cikke közötti eltérések részletezése, vagy ama rendelkezések bemutatása, amelyek önálló jogcímként is értékelhetők. Ezúttal kísérletet tesz annak igazolására, miért nem jogos érdeken alapulhat a szerződés nem-teljesítése esetén történő adatkezelés.

  bookmark
tovább
Az irányítópulton gyorsan elérhetőek az új funkciók Irányítópult

Az jogaszvilag.hu új funkciói itt elérhetőek az Ön számára, a megjelenéshez kérjük regisztráljon vagy jelentkezzen be!