• A társaság vezető tisztségviselői közül többen munkaviszonyban, illetve többen megbízási jogviszonyban látták el feladatukat, ezért az ügyben csak olyan bíróság járhat el, amelynek a létrejött kényszerű és egységes pertársaság minden tagjára kiterjed a hatásköre.

  bíróság_ tárgyaló_ per

  A társaság vezető tisztségviselői közül többen munkaviszonyban, illetve többen megbízási jogviszonyban látták el feladatukat, ezért az ügyben csak olyan bíróság járhat el, amelynek a létrejött kényszerű és egységes pertársaság minden tagjára kiterjed a hatásköre.

 • Amennyiben az elkövetési magatartás több részcselekményből áll, az utolsó részcselekmény időpontja tekinthető elkövetési időnek. Törvényi egység esetén, ha valamennyi részcselekményt a bíróság már jogerősen elbírált, az el nem bírált új részcselekmény miatt nincs helye vádemelésnek, perújításnak lehet helye.

  Fotó: shutterstock

  Amennyiben az elkövetési magatartás több részcselekményből áll, az utolsó részcselekmény időpontja tekinthető elkövetési időnek. Törvényi egység esetén, ha valamennyi részcselekményt a bíróság már jogerősen elbírált, az el nem bírált új részcselekmény miatt nincs helye vádemelésnek, perújításnak lehet helye.

 • A Wolters Kluwer Jogi Konferencia délutáni szekciójában dr. Tóth András a GVH elnökhelyettese, dr. Dezső Attila ügyvéd és dr. Bartal Géza kúriai bíró tartott előadást a versenyjogi, a közbeszerzési és az ügyvédi kártérítésről.

  WKJK 3

  A Wolters Kluwer Jogi Konferencia délutáni szekciójában dr. Tóth András a GVH elnökhelyettese, dr. Dezső Attila ügyvéd és dr. Bartal Géza kúriai bíró tartott előadást a versenyjogi, a közbeszerzési és az ügyvédi kártérítésről.

 • Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a pótmagánvádló fellebbezési jogával kizárólag jogi képviselője útján élhet a tárgyaláson is, függetlenül attól, hogy a pótmagánvádló a tárgyaláson jelen van vagy sem.

  bíróság_ tárgyaló_ per

  Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a pótmagánvádló fellebbezési jogával kizárólag jogi képviselője útján élhet a tárgyaláson is, függetlenül attól, hogy a pótmagánvádló a tárgyaláson jelen van vagy sem.

 • Az EuB gyakorlata szerint elfogadható a jogdíj magáncélú másolástól eltérő felhasználásra való alkalmazása, amennyiben a jogdíj rendszerében rendelkeznek a visszatérítés lehetőségéről.

  felhő

  Az EuB gyakorlata szerint elfogadható a jogdíj magáncélú másolástól eltérő felhasználásra való alkalmazása, amennyiben a jogdíj rendszerében rendelkeznek a visszatérítés lehetőségéről.

 • Az OBH elnökének a tudomására jutott, számára nem tetsző ítélet „megtorlására” fogalmilag sincs eszköze. Ugyanígy arra sincs lehetősége, hogy „honorálja” azt a bírót, aki az OBH szemszögéből nézve a bírósági szervezetre „kedvező” döntéseket hoz.

  OBH

  Az OBH elnökének a tudomására jutott, számára nem tetsző ítélet „megtorlására” fogalmilag sincs eszköze. Ugyanígy arra sincs lehetősége, hogy „honorálja” azt a bírót, aki az OBH szemszögéből nézve a bírósági szervezetre „kedvező” döntéseket hoz.

 • tárgyalóterem, új polgári perrendtartás

  2017. június 19. 7:30

  Megoldást kínál-e a közigazgatási jogvitákban a polgári jogi jogalanyisággal nem rendelkezők számára biztosított perbeli jogképesség minden olyan problémára, amely a polgári jog „személy” minőségének hiányából eredhet?

  bookmark
 • bíróság, per, ügyvéd

  2017. június 16. 7:30

  A büntetőeljárás indokolatlan elhúzódásával okozott nem vagyoni hátrány kiküszöbölése iránti igényt valamely személyhez fűződő jog megsértésének igazolása alapozhatja meg. Az eljárás észszerű időt meghaladó elhúzódása önmagában személyhez fűződő jogot nem sért - a Kúria eseti döntése.

  bookmark
 • Hajas Barnabás

  2017. június 15. 10:34

  A Ket. úgy értelmezte az általánosságot, hogy mindenre szabályt alkotott, és attól lesz általános, hogy minden részletet lefed benne. De hiába állítanak ki kétmillió személyi igazolványt, amely az összes hatósági ügyhöz képest nagyon nagy szám, ettől még a személyigazolvány kiállításának szabályai nem lesznek általánosak.

  bookmark
 • alaotörvény

  2017. június 15. 10:00

  A felsőoktatási törvény elfogadott módosításával kapcsolatban Jakab András, Sólyom László, Lévai Miklós és Szente Zoltán amicus curiae levelet írtak az Alkotmánybírósághoz és a törvénymódosítás ex tunc hatállyal való megsemmisítésére tettek javaslatot.

  bookmark
 • munkahely

  2017. június 15. 7:30

  Mivel az Ákr. hatályba lépését követően indult, valamint a megismételt közigazgatási eljárásokban már az új jogszabályt kell alkalmazni, és az általános szabály 24 órás, 8, illetve 60 napos ügyintézési határidőt enged a hatóságnak, indokolt a döntésekre vonatkozó legfontosabb szabályok mielőbbi megismerése.

  bookmark
 • internet

  2017. június 14. 7:30

  Az Európai Unió Bírósága meghatározó jelentőségű ítélete arról, hogy nyilvánossághoz közvetítésnek minősül-e egy olyan egyéb internetes oldalakra vagy helyekre mutató hiperlink elhelyezése, amelyeken a jogosultak engedélye nélkül feltöltött olyan művek jelennek meg, amelyekhez a felhasználó a hiperlinkre történő egyetlen kattintással elér.

  bookmark
 • Fotó: shutterstock

  2017. június 13. 7:43

  2017. július 1-ével több ponton is módosut a csődtörvény. A cikk a csőd- és felszámolási eljárás bírósági szakaszaival összefüggésben felmerülő eljárásjogi jellegű előírásokban bekövetkező változásokat mutatja be.

  bookmark
tovább
Az irányítópulton gyorsan elérhetőek az új funkciók Irányítópult

Az jogaszvilag.hu új funkciói itt elérhetőek az Ön számára, a megjelenéshez kérjük regisztráljon vagy jelentkezzen be!