• Szakkérdésnek minősül, hogy a per tárgyát képező fényképek fotóművészeti alkotásoknak tekintendők-e egyéni, eredeti jellegük alapján.

  szőlő_gyümölcs

  Szakkérdésnek minősül, hogy a per tárgyát képező fényképek fotóművészeti alkotásoknak tekintendők-e egyéni, eredeti jellegük alapján.

 • Webáruházból történő vásárlás esetén a fogyasztó jelentős információhiányban szenved: nem veheti kézbe a terméket, nem próbálhatja fel, nem tekintheti meg működés közben. Ebből fakadóan a vevő csupán az eladó által közölt néhány adatra, esetleg a honlapon közzétett fényképfelvételre hagyatkozhat ügyleti döntésének meghozatala során.
  webshop

  Webáruházból történő vásárlás esetén a fogyasztó jelentős információhiányban szenved: nem veheti kézbe a terméket, nem próbálhatja fel, nem tekintheti meg működés közben. Ebből fakadóan a vevő csupán az eladó által közölt néhány adatra, esetleg a honlapon közzétett fényképfelvételre hagyatkozhat ügyleti döntésének meghozatala során.

 • A személy elleni erőszakkal elkövetett garázdaság már nem képezheti a kényszergyógykezelés elrendelésének az alapját, mert nem szerepel a személy elleni erőszakos bűncselekmények fogalmát legális értelmezéssel meghatározó törvényi rendelkezésben.

  Kúria_bíróság2

  A személy elleni erőszakkal elkövetett garázdaság már nem képezheti a kényszergyógykezelés elrendelésének az alapját, mert nem szerepel a személy elleni erőszakos bűncselekmények fogalmát legális értelmezéssel meghatározó törvényi rendelkezésben.

 • Egy rosszindulatú behatolás komoly költségeket okozhat, amely nem csak a sérülékenység kijavítását jelenti, hanem a megszerzett adatokkal okozott károk megtérítésére is kötelezhetőek az irodák.

  internet

  Egy rosszindulatú behatolás komoly költségeket okozhat, amely nem csak a sérülékenység kijavítását jelenti, hanem a megszerzett adatokkal okozott károk megtérítésére is kötelezhetőek az irodák.

 • Miközben a crowdfunding, azaz a közösségi finanszírozás egy 4000 milliárd forintos világpiaccá nőtte ki magát és számos hazai startup vállalkozás is használja a legismertebb forrásgyűjtő oldalakat, addig ezek az új megoldások nehezen illeszthetők a hazai jogi keretek közé.

  pénz, laptop

  Miközben a crowdfunding, azaz a közösségi finanszírozás egy 4000 milliárd forintos világpiaccá nőtte ki magát és számos hazai startup vállalkozás is használja a legismertebb forrásgyűjtő oldalakat, addig ezek az új megoldások nehezen illeszthetők a hazai jogi keretek közé.

 • A bírói joggyakorlatban rögzültek szerint az egyenlő munkáért egyenlő bér elve megsértésének vizsgálata akkor merülhet fel, ha a munkavállaló valószínűsít védett tulajdonságot, amely miatt a munkáltató az összehasonlító helyzetben lévő másik munkavállalóval szemben megkülönböztette.

  nő, férfi mérlegen

  A bírói joggyakorlatban rögzültek szerint az egyenlő munkáért egyenlő bér elve megsértésének vizsgálata akkor merülhet fel, ha a munkavállaló valószínűsít védett tulajdonságot, amely miatt a munkáltató az összehasonlító helyzetben lévő másik munkavállalóval szemben megkülönböztette.

 • Az AB szerint a költségtérítési igény megítélésénél a bíróságnak figyelemmel kell lennie a tett-arányosság, kockázatelosztás és méltányosság elveire, amely elveket éppen az sértene, ha a bíróság a sértett költségét minden más körülményre tekintet nélkül a kérelmezett összegben további vizsgálat nélkül megítélné. 
  pénz

  Az AB szerint a költségtérítési igény megítélésénél a bíróságnak figyelemmel kell lennie a tett-arányosság, kockázatelosztás és méltányosság elveire, amely elveket éppen az sértene, ha a bíróság a sértett költségét minden más körülményre tekintet nélkül a kérelmezett összegben további vizsgálat nélkül megítélné.
   

 • munka, számítógép

  2017. augusztus 4. 7:30

  Nem minősül elkésettnek a határidő utolsó napján, a hivatali idő végét követően elektronikus úton benyújtott fellebbezés – a Kúria eseti döntése.

  bookmark
 • Alkotmánybíróság

  2017. augusztus 3. 9:28

  Az Alkotmánybíróság a Fővárosi Ítélőtábla rágalmazás tárgyú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt elutasította. A döntéshez Pokol Béla párhuzamos indokolást csatolt.

  bookmark
 • szemüveg

  2017. augusztus 3. 7:30

  Az egyenlő bánásmód megsértésének egyik sarkalatos területe a munkajog világa, ahol a társadalom különböző csoportjai válhatnak a megkülönböztetés alanyaivá. A témát háromrészes cikksorozatunkban ismertetjük. A szerző elsőként az egyenlő bánásmód hazai jogi szabályozását mutatta be, középpontba helyezve a védett tulajdonságok áttekintését. A második rész a bizonyítás szabályait részletezi. A harmadik pedig kitér a leggyakoribb jogsértés, az egyenlő munkáért egyenlő bér elvének megsértésével kapcsolatos szabályokra, bírósági gyakorlatra.

  bookmark
 • Alkotmánybíróság

  2017. augusztus 2. 9:00

  Az Alkotmánybíróság elutasította a Kúria adóbírsággal kapcsolatos ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt. Az AB szerint bár a konkrét adóügyben támadott bírósági jogértelmezés kétségtelenül megkülönböztetést jelent, de nem minősül alaptörvény-ellenes diszkriminációnak, mivel a megkülönböztetett jogalanyokat nem azok sérülékenysége, kiszolgáltatottsága, kirekesztettsége, személyiségének lényegét meghatározó alaptulajdonsága, identitása miatt éri, illetve ilyen kirekesztő hatást nem eredményez. A döntéshez Juhász Imre és Salamon László párhuzamos indokolást csatoltak.

  bookmark
 • Európai Unió

  2017. augusztus 2. 7:30

  Az Európai Bizottság felülvizsgálta az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) alkalmazásának kialakulóban lévő – szerintük – jó gyakorlatát. Az EB jelentésében arról számolt be, hogy a tagállamok többsége pozitív értékelést adott, noha a piaci szereplők kivétel nélkül az űrlap bonyolultságára panaszkodtak. A jelentés főbb megállapításait az alábbi összefoglalónkban ismertetjük.

  bookmark
 • Fotó: shutterstock

  2017. augusztus 1. 7:30

  Az Alkotmánybíróság elutasította az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 214. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló bírói kezdeményezést. Az AB megítélése szerint az Art. eljárási típusú jogszabály, a támadott rendelkezésben nem ismerhető fel tiltott visszaható hatály: a jogszabály a kihirdetését megelőző időre nem állapít meg kötelezettséget, és nem nyilvánít valamely magatartást jogellenessé. A döntéshez Stumpf István csatolt különvéleményt.

  bookmark
 • pénzmosás

  2017. július 31. 9:00

  Alábbi cikkünkben a 2017/120–122. számú Magyar Közlönyök legfontosabb újdonságai közül válogattunk.

  bookmark
tovább
Az irányítópulton gyorsan elérhetőek az új funkciók Irányítópult

Az jogaszvilag.hu új funkciói itt elérhetőek az Ön számára, a megjelenéshez kérjük regisztráljon vagy jelentkezzen be!