• Jogos védelmi helyzetet megalapozó jogtalan támadást valósít meg a vagyonőr, ha az áruház vásárlóját tettenérés hiányában, valós jogszabályi feltétel nélkül feltartóztatja és kézrátétel mellett az üzlet irodahelyiségébe akarja bekísérni, majd az ez elől kitérő vásárlót haladásában ismételten meggátolja, fizikai kényszerrel visszatartja.

  bolt

  Jogos védelmi helyzetet megalapozó jogtalan támadást valósít meg a vagyonőr, ha az áruház vásárlóját tettenérés hiányában, valós jogszabályi feltétel nélkül feltartóztatja és kézrátétel mellett az üzlet irodahelyiségébe akarja bekísérni, majd az ez elől kitérő vásárlót haladásában ismételten meggátolja, fizikai kényszerrel visszatartja.

 • Az Alkotmánybíróság megsemmisítette a Kaposvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság végzését, mivel szerinte az előtte lévő egyedi ügy körülményeinek vizsgálata során juthat olyan következtetésre, hogy a fellebbezési határidőről szóló téves hatósági tájékoztatás sértheti a hatékony jogorvoslathoz való jogot.

  Alkotmánybíróság

  Az Alkotmánybíróság megsemmisítette a Kaposvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság végzését, mivel szerinte az előtte lévő egyedi ügy körülményeinek vizsgálata során juthat olyan következtetésre, hogy a fellebbezési határidőről szóló téves hatósági tájékoztatás sértheti a hatékony jogorvoslathoz való jogot.

 • Állatkínzás miatt büntetőjogi szankciót és ugyanazon tényállás alapján indult hatósági eljárásban, ugyanazon jogellenes cselekmény miatt állatvédelmi bírságot, ugyanazon személlyel szemben nem lehet kiszabni.

  kutya

  Állatkínzás miatt büntetőjogi szankciót és ugyanazon tényállás alapján indult hatósági eljárásban, ugyanazon jogellenes cselekmény miatt állatvédelmi bírságot, ugyanazon személlyel szemben nem lehet kiszabni.

 • Közösségi sérelem esetén a közösség tagja abban az esetben jogosult személyiségi jogi jogsértés miatti igényérvényesítésre, ha az a személyisége lényegét érintő, a Ptk.-ban nevesített csoportot képző tulajdonság miatt éri.

  rendőrök

  Közösségi sérelem esetén a közösség tagja abban az esetben jogosult személyiségi jogi jogsértés miatti igényérvényesítésre, ha az a személyisége lényegét érintő, a Ptk.-ban nevesített csoportot képző tulajdonság miatt éri.

 • A végrehajtás szervezeti és eljárási rendjének magas szakmai színvonalú, törvényes, hatékony és időszerű működésének garantálása ezért az igazságszolgáltatás alkotmányos működésével összefüggő közérdek.

  alaotörvény

  A végrehajtás szervezeti és eljárási rendjének magas szakmai színvonalú, törvényes, hatékony és időszerű működésének garantálása ezért az igazságszolgáltatás alkotmányos működésével összefüggő közérdek.

 • A szerzői jog fogalmi rendszerében a „fájlcserélő”, illetve a „megosztó” magatartás két felhasználási módot is megvalósít, a filmalkotás többszörözését és a nyilvánosság számára lehívásra való hozzáférhetővé tételt.

  internet

  A szerzői jog fogalmi rendszerében a „fájlcserélő”, illetve a „megosztó” magatartás két felhasználási módot is megvalósít, a filmalkotás többszörözését és a nyilvánosság számára lehívásra való hozzáférhetővé tételt.

 • Alkotmánybíróság

  2017. április 28. 9:00

  Az Alkotmánybíróság tanácsa elutasította a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) 305. § (3) bekezdése ellen irányuló bírói kezdeményezést. Az AB azt állapította meg, hogy a kifogásolt jogszabályi feltétel a végrehajtás alá vont ingatlanok becsértékéről szóló szabályok időbeli hatályának kijelölése során objektív és tárgyilagos szempontot tart szem előtt, amelyet valamennyi végrehajtási eljárásban, azonos feltételek mellett alkalmaznak. Jelen esetben tehát nincsen szó a kifogásolt jogszabályi feltétel önkényességéről.

  bookmark
 • kormányablak

  2017. április 27. 9:00

  Az Alkotmánybíróság Czine Ágnes alkotmánybíró párhuzamos indokolása mellett elutasította a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény 7/A. § (3) bekezdése ellen benyújtott bírói kezdeményezést, megállapítva: a bértábla szerinti illetménycsökkenést nem védi a tulajdonhoz fűződő alapjog.

  bookmark
 • WKJK

  2017. április 26. 10:00

  Erre a kérdésre jelenleg még nem lehet pontos választ adni, de annyi bizonyos, hogy a trendek már jól láthatóak, hiszen számos új, kiemelt jogszabály, így a polgári perrendtartás, a közigazgatási perrendtartás, az általános közigazgatási rendtartás és a nemzetközi magánjogi törvény 2018. január 1-jei hatálybalépését már kihirdették. Ezek a nagy ívű változások újabbakat generálnak, hiszen a rendszerszerűen megreformált, koncepcionálisan is új alapokra helyezett kódexekhez kell igazítani a jogrendszer tárgyban kapcsolódó minden jogszabályát, törvényi és rendeleti szinten is.

  bookmark
 • hátrányos megkülönböztetés

  2017. április 26. 9:00

  Cikkünk első részében áttekintett a hatósági és bírósági joggyakorlat kialakulását. Cikkünk második részében pedig az egyéb helyzettel kapcsolatos jogeseteket ismertetünk.

  bookmark
 • nő, férfi mérlegen

  2017. április 25. 9:00

  Az Ebktv. általában olyan tulajdonságokat részesít védelemben, melyek jellemzően veleszületett, állandó, az egyén által megváltoztathatatlan, vagy nehezen megváltoztatható tulajdonságok. Az Ebktv-ben védett tulajdonságok a nemzetközi gyakorlattal összhangban, jellemzően a személyiség lényegi vonásai, csoportképzésre alkalmasak és előítéletek alapjául szolgálnak, illetve valamilyen hátrányos helyzethez kapcsolódnak.

  bookmark
 • ház

  2017. április 24. 9:00

  Alábbi cikkünkben a 2017/56–57. számú Magyar Közlönyök legfontosabb újdonságait dolgoztuk fel.

  bookmark
 • Fotó: shutterstock

  2017. április 20. 9:19

  Tanulmányunknak elsődleges célja annak feltárása volt, hogy a jogalkotással okozott kárért való felelősség kapcsán mennyiben tartható fenn az eddigi, a belső joggal kapcsolatosan alapvetően elutasító bírói gyakorlat. Vizsgálatunk alapján arra az eredményre jutottunk, hogy az állami immunitás tana melletti érvek nem kellően megalapozottak, és a polgári bíróságok részére adott a kellő jogszabályi felhatalmazás ahhoz, hogy az államot egy esetleges alkotmányos normakontrolltól függetlenül marasztalják a jogalkotással okozott károkért.

  bookmark
 • Alkotmánybíróság

  2017. április 20. 7:30

  Az Alkotmánybíróság elutasította a Budapest Környéki Törvényszék és a Kúria ítéleteit támadó alkotmányjogi panaszt. A döntéshez Dienes-Oehm Egon, Salamon László, Szívós Mária és Varga Zs. András csatoltak párhuzamos indokolást.

  bookmark
 • külföld

  2017. április 18. 10:00

  Alábbi cikkünkben a 2017/53–55. számú Magyar Közlönyök legfontosabb újdonságait dolgoztuk fel.

  bookmark
 • OBH_Országos Bírói Hivatal

  2017. április 13. 10:04

  Ismét górcső alá vette az Európai Bizottság a tagállamok igazságszolgáltatását. A hatékonyságot, minőséget és függetlenséget bemutató igazságügyi eredménytáblát - amely több mint félszáz grafikonos táblázatba foglaltan mutatja be az eredményeket, összehasonlítva az egyes országok mutatószámait -, a napokban hozták nyilvánosságra.

  bookmark
tovább
Az irányítópulton gyorsan elérhetőek az új funkciók Irányítópult

Az jogaszvilag.hu új funkciói itt elérhetőek az Ön számára, a megjelenéshez kérjük regisztráljon vagy jelentkezzen be!