• A bíróság a vád tisztázása során bizonyítási eszközöket hivatalból csak pártatlanságának fenntartása mellett, az eljárási alapelvekre figyelemmel, indítványok alapján szerezhet be és vizsgálhat meg.

  poligráf

  A bíróság a vád tisztázása során bizonyítási eszközöket hivatalból csak pártatlanságának fenntartása mellett, az eljárási alapelvekre figyelemmel, indítványok alapján szerezhet be és vizsgálhat meg.

 • Az Alkotmánybíróság megsemmisítette a Kúria rendőrképmás-ügyben hozott ítéletét. Egyúttal kimondta: bár a bíróságoknak továbbra is teljes az igazságszolgáltatási hatalma, ám ennek során nem hagyhatják figyelmen kívül az Alaptörvény egyes rendelkezéseit, illetve azok kötelező erővel bíró alkotmánybírósági értelmezését.

  rendőrség

  Az Alkotmánybíróság megsemmisítette a Kúria rendőrképmás-ügyben hozott ítéletét. Egyúttal kimondta: bár a bíróságoknak továbbra is teljes az igazságszolgáltatási hatalma, ám ennek során nem hagyhatják figyelmen kívül az Alaptörvény egyes rendelkezéseit, illetve azok kötelező erővel bíró alkotmánybírósági értelmezését.

 • A terhelt és a védő a nyomozási szakban a bíróságtól függetlenül formális egyezséget köthet a bűnösség beismeréséről.

  börtön

  A terhelt és a védő a nyomozási szakban a bíróságtól függetlenül formális egyezséget köthet a bűnösség beismeréséről.

 • A Bíróság megállapította, hogy a szerződés érvénytelenségének megítélése nem a Btk.-ban írt valamely törvényi tényállás fennálltától függ, ezért a tárgyalást nem függesztette fel.

  munkaviszony megszüntetés

  A Bíróság megállapította, hogy a szerződés érvénytelenségének megítélése nem a Btk.-ban írt valamely törvényi tényállás fennálltától függ, ezért a tárgyalást nem függesztette fel.

 • A versenytörvény legfrissebb módosításaihoz kapcsolódóan a Gazdasági Versenyhivatal már közzétette új fúziós űrlapját és az összefonódás-vizsgálati eljárással kapcsolatos közleményeit. Emellett január 25-én konzultációt tartott a Magyar Versenyjogi Egyesület részvételével, tisztázandó az új szabályozás legfőbb kérdéseit.

  verseny

  A versenytörvény legfrissebb módosításaihoz kapcsolódóan a Gazdasági Versenyhivatal már közzétette új fúziós űrlapját és az összefonódás-vizsgálati eljárással kapcsolatos közleményeit. Emellett január 25-én konzultációt tartott a Magyar Versenyjogi Egyesület részvételével, tisztázandó az új szabályozás legfőbb kérdéseit.

 • Új szabályok várhatóak a jogválasztás, a személyes jog, a gondnokság és más védelmi intézkedések, a személyhez fűződő jogok, a csalárd kapcsolás, a fizetésképtelenségi eljárás és a választottbírósági megállapodás terén is.

  család

  Új szabályok várhatóak a jogválasztás, a személyes jog, a gondnokság és más védelmi intézkedések, a személyhez fűződő jogok, a csalárd kapcsolás, a fizetésképtelenségi eljárás és a választottbírósági megállapodás terén is.

 • Jelen cikk ama 2015-ben és 2016-ban közzétett bírósági döntések rövid bemutatását és összegzését adja, amelyek a felszámolási eljárás megindításával összefüggésben a hitelező által megküldendő fizetési felszólításokra, valamint az adós vitatására vonatkozóan tartalmaznak megállapításokat a Cstv. 27. §-ában foglaltak fényében.

  jog

  Jelen cikk ama 2015-ben és 2016-ban közzétett bírósági döntések rövid bemutatását és összegzését adja, amelyek a felszámolási eljárás megindításával összefüggésben a hitelező által megküldendő fizetési felszólításokra, valamint az adós vitatására vonatkozóan tartalmaznak megállapításokat a Cstv. 27. §-ában foglaltak fényében.

 • dr. Sütő Ágota, Wolters Kluwer Jogászdíj („Az év vitarendezési ügyek csapata 2016”)

  2017. február 17. 10:00

  Az elmúlt öt évben számos konfliktuskezelési módszert sajátítottak el. Tanulmányaik során olyan ismereteket is szereztek, melyek látszólag egyáltalán nem érintik egy jogász mindennapi működését. Az általuk kidolgozott módszertanról és sikerének titkáról kérdeztük a Dr. Sütő Ágota Ügyvédi Iroda képviseletében dr. Sütő Ágotát és Horváth Dénest.

  bookmark
 • Fényképezőgép, intim tartalmak

  2017. február 16. 9:00

  Elkövetői oldalról jó heccnek vagy remek bosszúnak tűnhet az intim tartalmak nyilvánosságra hozatala, azonban nagyon könnyen azon kaphatják magukat, hogy kifejezetten súlyos bűncselekmények miatt kell felelősséget vállalni, és nem csak a saját, de mások életét is tönkre tehetjük egy ilyen meggondolatlan lépéssel.

   

  bookmark
 • házasság

  2017. február 15. 9:00

  Amikor egy házasságban válásra kerül a sor, legtöbbször a válóper gondolata merül fel mindenkiben, valamint annak hosszú, költséges mivolta, nem beszélve a felek magánéletének teljes körű feltárásáról, amit senki nem vállal be jó szívvel. Kevesen tudják azonban, hogy a válóper körébe tartozó kérdésekben – egy mediátor segítségével – magunk is megegyezhetünk, megkönnyítve ezáltal életünket.

  bookmark
 • építkezés

  2017. február 15. 7:30

  A felperesek „együttesen” érvényesített nem vagyoni kártérítés iránti igénye nem értelmezhető. A károsultaknak külön-külön kell megjelölniük és értékelniük a személyhez fűződő jogsérelmet és a kiküszöbölésére alkalmas kárpótlást - a Kúria eseti döntése.

  bookmark
 • ingatlan, adásvétel, eladás, adásvételi szerződés, lakás, jelzálog, lakáshitel, csok

  2017. február 20. 12:07

  Alábbi cikkünkben a 2017/17-20. számú Magyar Közlönyök legfontosabb újdonságát dolgoztuk fel.

  bookmark
 • MNB, az MNB épülete

  2017. február 13. 7:30

  Az Alkotmánybíróság elutasította az 54/2014. (XII. 10.) MNB rendelet 6. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói indítványokat, a jogszabályi rendelkezés értelmezésére azonban alkotmányos követelményt fogalmazott meg. A döntéshez Pokol Béla és Stumpf István csatoltak különvéleményt.

  bookmark
 • Alkotmánybíróság

  2017. február 10. 9:00

  Az Alkotmánybíróság elutasította a Kúria és két másik bíróság döntései ellen benyújtott alkotmányjogi panaszt, de követelményben rögzítette: a tisztességes eljáráshoz való jogból következő alkotmányos követelmény, hogy amennyiben a bíróság a terhelttel szemben alkalmazott büntetőjogi jogkövetkezményt az eljárás elhúzódása miatt enyhíti, akkor határozatának indokolása rögzítse az eljárás elhúzódásának a tényét, valamint azzal összefüggésben a büntetés enyhítését és az enyhítés mértékét.  A döntéshez Czine Ágnes és Varga Zs. András párhuzamos indokolást, Balsai István, Dienes-Oehm Egon, Juhász Imre, Salamon László, Stumpf István és Szívós Mária különvéleményt csatoltak.

  bookmark
 • letöltés

  2017. február 9. 7:30

  Az internetszolgáltató mint a szolgáltatást a jogsértés elkövetéséhez kereskedelmi mértékben nyújtó gazdasági társaság, az interneten az ún. fájlcsere útján elkövetett szerzői jogsértés jogkövetkezményeként az adatszolgáltatásra kötelezés keretében a személyes adatok kiadására az érintett személy hozzájárulásának hiányában nem kötelezhető – a Kúria eseti döntése.

  bookmark
 • börtön

  2017. február 8. 13:19

  Közzétételre került a kormány hivatalos oldalán az az előterjesztés, amely alapján a büntetőeljárásról szóló és a  büntetés-végrehajtási törvényt is módosítanák az Alkotmánybíróság tavalyi határozata, valamint az alapvető jogok biztosának jelentése alapján.

  bookmark
 • Alkotmánybíróság

  2017. február 8. 7:30

  Az AB szerint a Kúria döntése anélkül korlátozta az indítványozók tulajdonjogát, hogy az indokolásából egyértelműen kitűnne a beavatkozás mögötti közérdek, a közforgalom elől el nem zárt magánúttá minősítés magyarázata, és azok az okok, amelyek a közforgalom elől elzárt jelleget kétség kívül kizárják.

  bookmark
tovább
Az irányítópulton gyorsan elérhetőek az új funkciók Irányítópult

Az jogaszvilag.hu új funkciói itt elérhetőek az Ön számára, a megjelenéshez kérjük regisztráljon vagy jelentkezzen be!