Ingyenes belépés 70 év felett

  • Értesítő a rovat cikkeiről

Egy 70. életévét betöltött panaszos azért fordult az alapvető jogok biztosához, mert az Őrségi Nemzeti Park meglátogatása során nem biztosították számára az életkora alapján jogszabályban garantált díjmentességet.

A panaszos 2016 nyarán látogatott el az Őrségi Nemzeti Parkban található Őrségi Népi Műemlékegyütteshez. A belépőjegy megváltása során annak ellenére kötelezték őt a belépődíj megfizetésére, hogy a muzeális intézmények látogatóit megillető díjkevezményekről rendelkező jogszabály garantálja a 70 éven felüliek díjmentességét. 

A nemzeti park igazgatója arra hivatkozással tagadta meg a díjmentesség biztosítását, hogy az Őrségi Népi Műemlékegyüttes nem tartozik az említett jogszabály hatálya alá.

A Nemzeti Park elutasító válaszát követően az alapvető jogok biztosához fordult és erről tájékoztatta a nemzeti park igazgatóját is. Az igazgató ekkor már elismerte, hogy a panaszost díjmentesség illette volna meg és kérte őt, hogy a személyi igazolványának másolatát küldje meg a nemzeti park részére, annak érdekében, hogy a belépődíjat vissza tudják téríteni.

A panaszos azonban nem elégedett meg a nemzeti park válaszával, mivel úgy vélte, hogy azt csak az alapvető jogok biztosához fordulás váltotta ki, a nemzeti park azonban továbbra sem fogja alkalmazni a jogszabályban előírt díjkedvezményeket. Erre tekintettel kérte az ombudsmant, hogy vizsgálja ki, hogy az Őrségi Népi Műemlékegyüttes muzeális intézménynek minősül-e, illetve, hogy az Őrségi Nemzeti Park jogszerűen jár-e el, amikor nem alkalmazza a fenti jogszabályban biztosított díjkedvezményeket.

A tényállás tisztázása érdekében az alapvető jogok biztosa megkereste a nemzeti park felügyeletét ellátó Földművelésügyi Minisztériumot. A miniszter válaszában kifejtette, hogy a a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény alapján a kultúráért felelős miniszter, a működési engedély kiállításával muzeális intézménnyé minősítette az Őrségi Népi Műemlékegyüttest. Tehát a fenti intézmény esetében alkalmazni kell a kormányrendeletben biztosított díjkezdvezményeket is. A Földművelésügyi miniszter jelezte továbbá az ombudsmannak, hogy a nemzeti parkot felhívták a díjkedvezmények alkalmazására és a törvényes működés helyreállítására.

Az ombudsman a miniszter válasza alapján megállapította, hogy a nemzeti park eljárásával megsértette az Alaptörvény B) cikkében garantált jogállamiságból levezethető jogbiztonság követelményét és a panaszos egyedi kérelmének elbírálását, valamint felügyeleti szerve felszólítását követően sem változtatott azon gyakorlatán, hogy a 70. életévüket betöltött személyek részére csak belépődíj ellenében teszi lehetővé a Műemlékegyüttes látogatását.

Az ombudsman vizsgálatának lezárásaként felkérte e földművelésügyi minisztert, hogy kötelezze a nemzeti parkot arra, hogy honlapján tegye közzé a 70 év felettiek számára biztosított díjmentes belépés lehetőségét és erről minden munkatársát tájékoztassa. A biztos továbbá kérte a minisztert, hogy az emberi erőforrások miniszterével közösen jutassák el az jelentését minden egyes muzeális intézménynek, hogy a 70. életévüket betöltött személyek a számukra jogszabályban biztosított kedvezményt minden esetben igénybe vehessék, azért, hogy a jogbiztonság elve érvényre juthasson.

(ajbh.hu)

  • Értesítő a rovat cikkeiről
Az irányítópulton gyorsan elérhetőek az új funkciók Irányítópult

Az jogaszvilag.hu új funkciói itt elérhetőek az Ön számára, a megjelenéshez kérjük regisztráljon vagy jelentkezzen be!