Jogszabályfigyelő 2017 – 34. hét

  • Értesítő a rovat cikkeiről

Alábbi cikkünkben a 2017/132–135. számú Magyar Közlönyök legfontosabb újdonságai, valamint a közzétett jogszabálytervezetek közül válogattunk.

E heti összeállításunkban egy újabb bankjegy kibocsátásáról és a versenytörvény módosításának a tervezetéről olvashatnak.

 

Tartalom:

Új 1000 forintos bankjegy

Versenytörvény-módosítás közigazgatási egyeztetés alatt

 

Új 1000 forintos bankjegy

A Magyar Nemzeti Bank 2017. augusztus 24-ével új 1000 forintos címletű bankjegyet bocsátott ki, amelynek az alapnyomata, összhatása továbbra is kék színű, előoldalán Mátyás király portréja, hátoldalán pedig a visegrádi királyi palotában található Hercules-kútról készült metszet látható. (A rendelet mellékletében szerepel a bankjegy előoldalának és hátoldalának képe is.)

Ezzel egyidejűleg jelent meg a 22/2017. (VIII. 23.) MNB rendelet az 1000 forintos címletű bankjegyek bevonásáról, amely a jelenleg forgalomban lévő 1000 forintosokat 2018. október 31. napjával bevonja.

Joganyag: 21/2017. (VIII. 23.) MNB rendelet a megújított 1000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról

Módosítja:

Megjelent: MK 2017/134. (VIII. 23.)

Hatályos: 2017. 08. 24.

Megjegyzés: új jogszabály

 

Versenytörvény-módosítás közigazgatási egyeztetés alatt

A kormányzat honlapján elérhető a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) átfogó módosításáról szóló, közigazgatási egyeztetés alatt álló tervezet, amely néhány ponton változást hoz a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, valamint a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szabályaiban is.

Az átfogó jellegű módosítás szükségességét az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.), a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény, valamint az új polgári perrendtartási törvény 2018. január elsején történő hatálybalépése indokolja – olvasható az előterjesztésben.

A jelenleg hatályos, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvénnyel ellentétben jövő év elejétől az Ákr. általánosan alkalmazandó valamennyi, a hatálya alá tartozó eljárásra nézve, azaz nem tekinthető ún. háttérjogszabálynak az egyes speciális közigazgatási eljárások tekintetében. Ennek következtében, azokat a közigazgatási eljárásokat, amelyek a jogalkotó kivett az Ákr. hatálya alól, külön törvényben kell szabályozni.

A versenyfelügyeleti eljárásokra tehát nem vonatkoznak majd háttérszabályként az Ákr. rendelkezései, emiatt a Tpvt. közigazgatási eljárási szabályait jelentős mértékben át kell alakítani. A közigazgatási perek tekintetében azonban nem érvényesül speciális szabályozás a tárgyalt eljárásokra nézve. Mégis szükség van néhány ponton további módosításokra annak érdekében, hogy a Tpvt. előírásai a közigazgatási rendtartási törvénnyel és az új polgári perrendtartással is összhangban álljanak, derül ki az előterjesztéshez fűzött általános indokolásból, amely kiemeli továbbá, hogy a tervezet új jogintézmények bevezetésére nem tesz javaslatot, az „érdemi reformokat célzó jogalkotással indokolt bevárni” az Unióban az adott témát érintő irányelvjavaslat elfogadását.

Számos kérdés kapcsán, ahol az eltérés nem indokolt, a módosítás az Ákr. szabályainak az alkalmazását rendeli el, egyéb tekintetben azonban kifejezetten a Tpvt. tartalmazza az eljárási rendelkezéseket, amelyet a tervezethez tartozó általános indokolás részletesen felsorol, utalva arra, hogy lényegi változás a módosítás elfogadása esetén e körben sem várható. Az anyagi jogi rendelkezések kapcsán ugyanakkor sor kerülhet a felmerült jogalkalmazási problémák kiküszöbölésére (pl. a de minimis részesedési küszöb, bírsággal kapcsolatos fizetési kedvezmény). A módosítások túlnyomó része – a tervek szerint – 2018. január elsején léphet hatályba.

Joganyag: 2017. évi … törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény, valamint az azzal összefüggő egyes törvényi rendelkezések módosításáról

Módosítja:

Megjelent: www.kormany.hu

Hatályos:

Megjegyzés: közigazgatási egyeztetés alatt álló tervezet

  • Értesítő a rovat cikkeiről

Kapcsolódó cikkek

  • bíró

    Alábbi cikkünkben, mivel 2017/129–131. számú Magyar Közlönyökben szakmai közérdeklődésre számot tartó jogszabály nem jelent meg, a bírósági határozatok közül szemezgettünk.

  • forint

    Alábbi cikkünkben a 2017/125–128. számú Magyar Közlönyök legfontosabb újdonságai közül válogattunk.

Az irányítópulton gyorsan elérhetőek az új funkciók Irányítópult

Az jogaszvilag.hu új funkciói itt elérhetőek az Ön számára, a megjelenéshez kérjük regisztráljon vagy jelentkezzen be!