Jogszabályfigyelő 2017 – 35. hét

  • Értesítő a rovat cikkeiről

Alábbi cikkünkben, mivel a 2017/136–140. számú Magyar Közlönyökben szélesebb szakmai közérdeklődésre számot tartó újdonság nem jelent meg, a nyilvánosságra hozott, illetve a Parlamenthez benyújtott jogszabálytervezetek közül válogattunk.

E heti összeállításunkban az új uniós adatvédelmi rendelkezésekről, valamint az infotörvény ezzel összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról, illetve az új polgári perrendtartás hatálybalépése folytán szükségessé vált módosításokról olvashatnak.

 

Tartalom:

Adatvédelmi szabályok jogharmonizációs módosítása

Parlament előtt az új polgári perrendtartással összefüggő törvénymódosítások

 

Adatvédelmi szabályok jogharmonizációs módosítása

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslat a 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: Rendelet) végrehajtásához, valamint a 2016/680 európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: Irányelv) magyar jogba történő átültetéshez szükséges módosításokat tartalmazza – olvasható a közigazgatási egyeztetés alatt álló tervezethez kapcsolódó általános indokolásból.

A fent hivatkozott Rendelet előírásai közvetlenül alkalmazandók tagállami szinten, bizonyos feltételek fennállása esetén pedig a harmadik országban letelepedett adatkezelők tevékenységét illetően is. Újdonságként emeli ki az előterjesztés a Rendelet internettel kapcsolatos „elfeledtetéshez való jog” (right to be forgotten), és az „adathordozhatósághoz való jog” tekintetében megalkotott szabályait. Az „elfeledtetéshez való jog” alatt a személyes adatok végleges, vissza nem állítható, teljes törlését, az „adathordozhatósághoz való jog” pedig azt a jogot kell érteni, amelynek értelmében az érintett kérheti saját személyes adatainak az elektronikus és strukturált formátumban történő rendelkezésre bocsátását annak érdekében, hogy azokat más adatkezelő is felhasználhassa. Újdonság érhető tetten a Rendelet szabályai kapcsán egyebek mellett a súlyos adatvédelmi incidensek bejelentésével kapcsolatos előírások, a különösen kockázatos és a határon átnyúló adatkezeléseket érintő rendelkezések tekintetében is.

Az Irányelv a rendőrségi és a büntetőügyekben való igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos adatvédelmi előírásokat tartalmazza, nemcsak a határon átnyúló adatkezelések tekintetében, érdemben ugyanakkor a fent hivatkozott Rendelet szerinti szabályozással egyezően. Az Irányelv esetében azonban szükség van a hazai jogba átültető rendelkezések megalkotására.

A Rendelet szabályai és az Irányelvvel kapcsolatos jogharmonizációs előírások 2018 májusától alkalmazandók. Ennek kapcsán válik tehát szükségessé tehát az Infotv. módosítása. A Rendelet közvetlen hatálya miatt csupán az abban meghatározott körben tartalmaz konkrét előírásokat a tervezet (pl. adatvédelmi felügyelő hatóság, eljárásjogi rendelkezések), teljesíti továbbá ugyancsak a közvetlen hatályból eredő tagállami deregulációs kötelezettséget.

Joganyag: 2017. évi … törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról

Módosítja:

Megjelent: www.kormany.hu

Hatályos:

Megjegyzés: törvénymódosítás közigazgatási egyeztetés alatt álló tervezete

 

Parlament előtt az új polgári perrendtartással összefüggő törvénymódosítások

Tárgysorozatba vette a Parlament a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény hatáálybalépése folytán szükségessé váló törvénymódosításokat tartalmazó alábbi törvényjavaslatokat. T/17165. szám alatt a mintegy 73 jogszabályt módosító salátatörvényt, amely egyebek mellett az illetéktörvény, a csődtörvény és a cégtörvény, a végrehajtási törvény, a szerzői jogról szóló törvény, a közjegyző nemperes eljárásokról szóló törvény, a fizetési meghagyásos eljárásról szóló törvény, a hagyatéki eljárásról szóló törvény, a civil szervezetek nyilvántartásáról szóló törvény, az e-ügyintézési törvény, de a közigazgatási perrendtartási törvény szabályait is érinti.

A T/17166 szám alatt tárgyalják majd a képviselők a bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról szóló törvényjavaslatot, míg T/17167 szám alatt a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról törvényjavaslatot.

A T/17166 szám alatti és a T/17167 szám alatti, akkor még közigazgatási egyeztetés alatt álló javaslatokkal a Jogszabályfigyelő egy korábbi számában már foglalkoztunk. Írásunkat itt olvashatja el.

Joganyag: 2017. évi … törvény a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról; 2017. évi ..... törvény a bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról; 2017. évi ..... törvény a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról

Módosítja:

Megjelent: www.parlament.hu

Hatályos:

Megjegyzés: Parlament előtt lévő törvényjavaslatok

  • Értesítő a rovat cikkeiről

Kapcsolódó cikkek

  • MNB

    Alábbi cikkünkben a 2017/132–135. számú Magyar Közlönyök legfontosabb újdonságai, valamint a közzétett jogszabálytervezetek közül válogattunk.

  • bíró

    Alábbi cikkünkben, mivel 2017/129–131. számú Magyar Közlönyökben szakmai közérdeklődésre számot tartó jogszabály nem jelent meg, a bírósági határozatok közül szemezgettünk.

Az irányítópulton gyorsan elérhetőek az új funkciók Irányítópult

Az jogaszvilag.hu új funkciói itt elérhetőek az Ön számára, a megjelenéshez kérjük regisztráljon vagy jelentkezzen be!