Jogszabályfigyelő 2017 – 39. hét

  • Értesítő a rovat cikkeiről

Alábbi cikkünkben a 2017/154–159. számú Magyar Közlönyök legfontosabb újdonságai közül válogattunk.

E heti összeállításunkban a földminősítésről, az október elsejétől előterjeszthető jogtanácsosi, jogi előadói kamarai felvételi, illetve nyilvántartásba vételi kérelmek díjáról, valamint a korrupciós bűncselekmények elévülési idejének az emeléséről olvashatnak.

 

Tartalom:

A földminősítés részletes szabályai

Kamarai jogtanácsosok, jogi eladóadók regisztrációs díja

Korrupciós bűncselekmények elévülési idejének emelése

 

A földminősítés részletes szabályai

Új jogszabály lépett hatályba a földminősítésről szóló, 1999-ben elfogadott földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszteri rendelet helyébe. A jogszabály az általános rendelkezései között rögzíti, hogy a termőföldek, illetve a mező- és erdőgazdasági művelésre alkalmas vagy alkalmassá tett földek (együtt: földterületek) művelési ágát a természetbeni állapotnak megfelelően az ingatlan-nyilvántartási rendelkezései szerint kell megállapítani. A földterületek minőségét a jövőben is a minőségi osztály és az ahhoz tartozó kataszteri tiszta jövedelem határozza meg. Ugyancsak az általános rendelkezések között találhatjuk azt az előírást, amely egyértelműen rögzíti, hogy az ingatlan-nyilvántartásban a földterület nyilvántartásának módja, valamint az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalma csak a földminősítés eredményének megfelelően változtatható meg.

Az új jogszabály a földminősítés részletes szabályai mellett megállapít néhány, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendeletet érintő módosítást is.

A rendelet 1. mellékletében a földminősítési rendszer becslőjárásai és osztályozási vidékei, a 2. mellékletében a települések becslőjárások, illetve osztályozási vidékek szerinti besorolása, a 3. mellékletében ez egyes becslőjárások, illetve osztályozási vidékek művelési áganként megállapított minőségi osztályaihoz rendelt kataszteri tiszta jövedelem szerepel, míg a 4-5. mellékletben a földminősítő igazolvány kiadásához szükséges igénylőlap, és az igazolvány mintája található.

A jogszabály a kihirdetését követő 3. napon lépett hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát vesztette a földminősítés részletes szabályairól szóló 105/1999. (XII. 22.) FVM rendelet.

Joganyag: 47/2017. (IX. 29.) FM rendelet a földminősítés részletes szabályairól

Módosítja:

Megjelent: MK 2017/159. (IX. 29.)

Hatályos: 2017. 10. 02.

Megjegyzés: új jogszabály

Változásfigyeltetés

Ne maradjon le!

Használja Változásfigyeltetés szolgáltatásunkat az Önt érdeklő jogszabályok, jogterületek és tárgyszavak figyeltetésére! Változáskor a Jogtár felületén vagy egyéni beállítás esetén e-mail útján értesítést kap.

További információ >>

 

Kamarai jogtanácsosok, jogi eladóadók regisztrációs díja

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 2017. október elsejétől hatályos előírásai szerinti, a területi ügyvédi kamarába történő kamarai jogtanácsosként való belépésért, jogi előadók esetében pedig a kamarai nyilvántartásba vételért az alábbiakban hivatkozott rendeletben foglaltaknak megfelelő díjat kell fizetni. Ennek mértéke a kamarai jogtanácsosok esetében 80 000 forint, míg a jogi előadók esetében 40 000 forint, amely kormányzati honlapon elérhető, a rendelettervezethez kapcsolódó hatásvizsgálati lap tanúsága szerint „a nagyságrendileg fele a területi kamarák által az ügyvédek tagfelvételéért és az ügyvédjelöltek névjegyzékbe vételéért a hatályos szabályok alapján szedett regisztrációs tagdíjaknak”. Jó hír ugyanakkor, hogy a díj megfizetését a kérelmező munkáltatója is átvállalhatja. A díjfizetési kötelezettséget átutalással kell teljesíteni. A rendelet 2017. október 1-jén lép hatályba, 2018. július 1-jén pedig a hatályát veszti.

A fentiekkel összefüggésben érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy kamarai jogtanácsosként való felvétel iránti kérelem 2017. október elsejétől terjeszthető elő a területi kamaránál. A kérelemnek helyt adó döntés esetén a jogtanácsost legkorábban 2018. január elsejei hatállyal veszik fel az adott területi kamarába. Szintén 2017. október elsejétől terjeszthetik elő az ügyvédi nyilvántartásba való felvételi kérelmeiket a jogi előadók is. A kérelemnek helyt adó döntés esetén a jogi előadókat legkorábban ugyancsak 2018. január elsejei hatállyal veszik nyilvántartásba.

Fontos tudni, hogy mind a jogtanácsosok, mind a jogi előadók a kérelmeiket elektronikus úton kötelesek előterjeszteni.

Joganyag: 12/2017. (IX. 29.) IM rendelet a kamarai jogtanácsos és a jogi előadó által fizetendő regisztrációs díjról

Módosítja:

Megjelent: MK 2017/159. (IX. 29.)

Hatályos: 2017. 10. 01.

Megjegyzés: új jogszabály

 

Korrupciós bűncselekmények elévülési idejének emelése

Az Országgyűlés a 2017. szeptember 19-ei ülésnapján fogadta el a Büntető Törvénykönyvnek a korrupciós bűncselekmények elévülési ideje felemeléséről szóló módosítását. Ennek értelmében a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott bűncselekmények büntethetősége tizenkét év elteltével évül el.

A módosítás a kihirdetését követő harmadik napon lépett hatályba.

Joganyag: 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről

Módosítja: 2017. évi CVI. törvény

Megjelent: MK 2017/156. (IX. 25.)

Hatályos: 2017. 09. 28.

Megjegyzés: kis terjedelmű módosítás

  • Értesítő a rovat cikkeiről

Kapcsolódó cikkek

  • munka, számítógép

    Alábbi cikkünkben a 2017/149–153. számú Magyar Közlönyök legfontosabb újdonságai, valamint a közzétett bírósági határozatok közül válogattunk.

  • forint

    Alábbi cikkünkben a 2017/143–148. számú Magyar Közlönyök legfontosabb újdonságai, valamint a közzétett jogszabálytervezetek közül válogattunk.

Az irányítópulton gyorsan elérhetőek az új funkciók Irányítópult

Az jogaszvilag.hu új funkciói itt elérhetőek az Ön számára, a megjelenéshez kérjük regisztráljon vagy jelentkezzen be!