Jogszabályfigyelő 2017 – 8. hét

  • Értesítő a rovat cikkeiről

Alábbi cikkünkben a 2017/25-28. számú Magyar Közlönyök legfontosabb újdonságát dolgoztuk fel, emellett felhívjuk a figyelmet egy közelgő jogszabályváltozásra.

E heti összeállításunkban az Alkotmánybíróság közérdeklődésre számot tartó döntése mellett a napokban hatályba lépő civil szervezeti törvénymódosításokra és a civil szervezetek mintaokirataira vonatkozó rendelettervezetre hívjuk fel a figyelmet.

 

Tartalom:
Demonstrációkon készült felvételek közzététele
Március elsejétől gyorsabb civil szervezeti nyilvántartás
Civil szervezetek – az egyszerűsített eljárás mintaokiratai


Demonstrációkon készült felvételek közzététele
Alkotmánybíróság (a továbbiakban: AB) az ún. rendőrképmás néven elhíresült ügyben a Kúria ítéletének az alaptörvény-ellenességét állapította meg, tekintettel arra, hogy a jogalkalmazó szelektíven, megszorítóan alkalmazta az AB-nek az adott ügyben született korábbi határozatát. E korábbi határozatában az AB kimondta, hogy alaptörvény-ellenes, hogy kizárólag akkor lehetséges felvétel készítése és közzététele valamely nyilvános demonstrációt biztosító rendőrökről, ha valamely rendőri intézkedésre vonatkozó eljárási szabályok nyilvánvaló megszegését dokumentálnák. Ugyancsak ellentétben áll az Alaptörvénnyel az olyan jogértelmezés, amely „társadalmi igény meglétét, többlet információ létét (pl. a rendőr nyilvánvaló jogsértését) követelné meg a demonstrációkon készült felvételek közzétételéhez”. Az AB korábbi határozatában a jelenkor eseményének minősítette a demonstrációkat, amelyekről való tudósítás nem öncélú.

Bővebben olvashat az AB határozatról itt.

Joganyag: 3/2017. (II. 21.) AB határozat a Kúria Pfv.IV.20.121/2016/3. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
Módosítja: –
Megjelent: MK 2017/25. (II. 21.)
Hatályos: 2017.02.14.
Megjegyzés: jogalkalmazás egységesítése

Változásfigyeltetés

Ne maradjon le!

Használja Változásfigyeltetés szolgáltatásunkat az Önt érdeklő jogszabályok, jogterületek és tárgyszavak figyeltetésére! Változáskor a Jogtár felületén vagy egyéni beállítás esetén e-mail útján értesítést kap.

További információ >>

Március elsejétől gyorsabb civil szervezeti nyilvántartás
Március elsején lépnek hatályba az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény és a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény azon, 2016-ban elfogadott és kihirdetett módosításai, amelyek a nyilvántartásba vételi és változásbejegyzési eljárás gyorsítását tűzték ki célul egyebek között az eljárási határidők maximalizálásával, a hiánypótlás egyszeri kibocsátásának előírásával. A nyilvántartásba vételt elrendelő, a változásbejegyzési kérelemnek helyt adó, továbbá a közhasznú nyilvántartásba vételt elrendelő végzés azonnal jogerőssé válik – derül ki az előterjesztői indokolásból. Módosul a törvényességi felügyeleti eljárás köre.
Felhatalmazást kap továbbá az igazságügyi miniszter, hogy az egyszerűsített nyilvántartásba vételi (változásbejegyzési) eljárások mintaokiratát és a további mellékletek mintaokiratát, valamint az űrlapok közzétételének módját rendeletben állapítsa meg.

Joganyag: 2016. évi CLXXIX. törvény a civil szervezetek és a cégek nyilvántartásával összefüggő eljárások módosításáról és gyorsításáról
Módosítja: –
Megjelent: MK 2016/210 (XII. 20.)
Hatályos: 2017.01.01., 2017.03.01.
Megjegyzés: közepes terjedelmű módosítás

Civil szervezetek – az egyszerűsített eljárás mintaokiratai
Az Igazságügyi Minisztérium elkészítette és közigazgatási egyeztetésre bocsátotta a civil szervezetek nyilvántartási eljárásában használható mintaokiratokról szóló új rendeletet, amely megújítja a jelenleg használatos okiratmintákat – derül ki az előterjesztésből. Az Országos Bírósági Hivatal a mintaokiratokból ún. űrlapot készít, amelyet a honlapján tesz majd közzé. A rendelet 2017. március 1-jén lép hatályba a tervek szerint, az űrlapok ellenben 2017. szeptember 1-jétől válnak alkalmazhatóvá.

Joganyag: …./2017. (……) IM rendelet a civil szervezetek és a sportegyesületek egyszerűsített nyilvántartásba vételi és egyszerűsített változásbejegyzési eljárásaiban alkalmazandó mintaokiratokról
Módosítja: –
Megjelent: www.kormany.hu
Hatályos: –
Megjegyzés: új jogszabály tervezete

 

  • Értesítő a rovat cikkeiről

Kapcsolódó cikkek

  • parlament

    Alábbi cikkünkben, mivel a 2017/21-24. számú Magyar Közlönyök anyagai között közérdeklődésre számot tartó újdonság nem szerepelt, a hamarosan kezdődő parlamenti ülésszakkal kapcsolatos információkat szeretnénk megosztani az olvasóinkkal.

  • ingatlan, adásvétel, eladás, adásvételi szerződés, lakás, jelzálog, lakáshitel, csok

    Alábbi cikkünkben a 2017/17-20. számú Magyar Közlönyök legfontosabb újdonságát dolgoztuk fel.

Az irányítópulton gyorsan elérhetőek az új funkciók Irányítópult

Az jogaszvilag.hu új funkciói itt elérhetőek az Ön számára, a megjelenéshez kérjük regisztráljon vagy jelentkezzen be!