Jogszabályfigyelő 52. hét

  • Értesítő a rovat cikkeiről

Alábbi cikkünkben a 217-221. számú Magyar Közlönyök legfontosabb újdonságait foglaljuk össze.

Tartalom:

A kulturális örökségvédelem új szabályai

Környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságok kijelölése

Közúti gépjármű-közlekedési hatóságok kijelölése

Közúti árufuvarozással és személyszállítással kapcsolatos módosítások

Elektronikus ügyintézési részletszabályok

Módosuló IM rendeletek (költségmentesség, cégjog, gondnokoltak)

 

A kulturális örökségvédelem új szabályai

Új jogszabály született a kulturális örökségvédelem szabályairól. Hatályát vesztette ugyanakkor  a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet.

Joganyag: 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról

Módosítja:

Megjelent: MK 2016/219. (XII. 28.)

Hatályos: 2016. 12. 29., 2017.01.01.

Megjegyzés: új jogszabály

 

Környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságok kijelölése

Országos illetékességű környezetvédelmi,    valamint ugyancsak országos illetőségű természetvédelmi hatóságként a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. Területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel – bizonyos kivétellel – a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala, Budapest főváros és Pest megye területére kiterjedő illetékességgel pedig az Érdi Járási Hivatal jár el. Kormányrendelettel hatáskörébe utalt ügyekben környezetvédelmi hatóságként járási illetékességgel a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, mint járási környezetvédelmi hatóság jár el. A fentieken túlmenően a módosítás folytán külön alcím rendelkezik az egyes felügyeleti, törvényességi és szakszerűségi hatáskörök gyakorlásáról.

Joganyag: 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja: 473/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet

Megjelent: MK 2016/217. (XII. 27.)

Hatályos: 2017.01.01.

Megjegyzés: kis terjedelmű módosítás

 

Közúti gépjármű-közlekedési hatóságok kijelölése

Közúti gépjármű-közlekedési hatóságként az alábbiakban hivatkozott kormányrendelet a minisztert, a közlekedési hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárt, bizonyos ügyekben elsőfokon országos illetékességgel Budapest Főváros Kormányhivatalát, másodfokon a minisztert, ugyancsak elsőfokon eljáró szervként megyei illetékességgel eljáró járási hivatalt, Pest megyében a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalát, Budapest fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatalának III. Kerületi Hivatalát jelölte ki. Másodfokon ez utóbbi esetben a fővárosi és megyei kormányhivatal jár el.

A módosítás részletesen meghatározza a fentiekben hivatkozott hatóságok hatásköri szabályait is, valamint rendelkezik a vasúti közlekedési hatóságok kijelöléséről is.

Joganyag: 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja: 473/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet

Megjelent: MK 2016/217. (XII. 27.)

Hatályos: 2016.12. 28.

Megjegyzés: kis terjedelmű módosítás

Változásfigyeltetés

Ne maradjon le!

Használja Változásfigyeltetés szolgáltatásunkat az Önt érdeklő jogszabályok, jogterületek és tárgyszavak figyeltetésére! Változáskor a Jogtár felületén vagy egyéni beállítás esetén e-mail útján értesítést kap.

További információ >>

Közúti árufuvarozással és személyszállítással kapcsolatos módosítások

A Kormány módosította a közúti közlekedési előéleti pontrendszer, a vezetési és pihenőidő, közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó jogsértések miatti bírságok, továbbá a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenység szabályait az alábbiakban megjelölt rendeletében

Joganyag: 476/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet a közúti árufuvarozással és személyszállítással összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

Megjelent: MK 2016/217. (XII. 27.)

Hatályos: 2017. 01. 27.

Megjegyzés: több rendelet módosítását tartalmazó jogszabály

 

Elektronikus ügyintézési részletszabályok

A Kormány lentiekben részletesen megjelölt rendeletében 88 kormányrendelet szabályait módosította az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításával összefüggésben. Valamennyi új előírás 2017. január elsejétől hatályos.

Joganyag: 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

Megjelent: MK 2016/217. (XII. 27.)

Hatályos: 2017. 01. 01.

Megjegyzés: 88 rendelet módosítását tartalmazó jogszabály

 

Módosuló IM rendeletek (költségmentesség, cégjog, gondnokoltak)

Az elektronikus ügyintézési rendszer kialakításával összefüggésben számos igazságügyi miniszteri rendelet is módosult, így például a költségmentességgel kapcsolatos jogszabályok is. A módosított rendelkezés értelmében a költségmentességi nyomtatványok a bíróságok központi internetes honlapjáról is letölthetők. Változott emellett egyebek között a BÜSZ néhány részletszabálya, a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet (a továbbiakban: Cvhr.) mellékletei (cégbejegyzési, változásbejegyzési kérelmek, szerződésminták, alapszabályminták egyes részei), valamint az elektronikus cégbejegyzésről, az illeték és a közzétételi költségtérítés elektronikus megfizetéséről, a Céginformációs Szolgálatról, a beszámolók elektronikus letétbe helyezéséről szóló rendeletek is (kormányzati portál szövegrész helyébe több helyütt az ún. „személyre szabott ügyintézési felület” szövegrész lépett), illetve változtak a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásának részletes szabályai is.

Joganyag: 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

Megjelent: MK 2016/217. (XII. 27.)

Hatályos: 2017. 01. 01., 2017. 10. 01.

Megjegyzés: 12 rendelet módosítását tartalmazó jogszabály

  • Értesítő a rovat cikkeiről

Kapcsolódó cikkek

  • civilszervezet

    Alábbi cikkünkben a 208-216. számú Magyar Közlönyök legfontosabb újdonságait foglaljuk össze.

  • jog

    Alábbi cikkünkben a 194-205. számú Magyar Közlönyök legfontosabb, széles körű szakmai érdeklődésre számot tartó újdonságait foglaljuk össze.

Az irányítópulton gyorsan elérhetőek az új funkciók Irányítópult

Az jogaszvilag.hu új funkciói itt elérhetőek az Ön számára, a megjelenéshez kérjük regisztráljon vagy jelentkezzen be!