Tömeges felülvizsgálatok várhatóak

  • Értesítő a rovat cikkeiről

Az Alkotmánybíróság megsemmisítette a 3/2013. Közigazgatási-munkaügyi jogegységi határozatot és elrendelte az érintett büntetőeljárások felülvizsgálatát.

Az Alkotmánybíróság megállapította 3/2013. Közigazgatási-munkaügyi jogegységi határozat alaptörvény-ellenességét, ezért 2014. január hó 24. napjára visszaható hatállyal megsemmisítette.

Elrendelte továbbá 3/2013. Közigazgatási-munkaügyi jogegységi határozat (a továbbiakban: KJE) alkalmazásával meghozott, jogerős határozattal lezárt büntetőeljárások felülvizsgálatát.

A KJE kimondta, hogy a 2011. december 31-éig hatályos adójogi szabályozás szerint a gazdasági tevékenység keretében folytatott ingóvagyontárgy-értékesítés üzletszerű, és utána az adózónak akkor is az Szja tv. 58. § (8) bekezdésében foglaltak figyelembevételével kell – az önálló tevékenységből származó jövedelem szabályai szerint – személyi jövedelemadót fizetni, ha az általános forgalmi adó alanyaként a bejelentkezést elmulasztotta és így az általános forgalmi adó levonás joga nem nyílt meg.

Az indítványozó ezzel összefüggésben azt sérelmezte, hogy a KJE szerint a bíróságoknak figyelmen kívül kell hagyniuk a módosítás előtti Szja. tv. 58. § (8) bekezdésének utolsó mondatát. 2012. január 1-jei hatállyal ugyanis a módosították az Szja. tv. 58. §-ának egyes rendelkezéseit.

Az Alkotmánybíróság szerint a „KJE meghozatalakor a Kúria túllépte a jogegység biztosítására vonatkozó alaptörvényi felhatalmazás kereteit és elvonta a törvényhozói hatalmi ág jogkörét”, ugyanis fenti hivatkozott törvénymódosítás indokolása szerint az Szja. tv. 58. §-ának 2005. január 1-je és 2011. december 31-e között hatályos rendelkezését éppen azért módosították, mert a jogalkotó álláspontja szerint az önálló tevékenységre vonatkozó szabályokat nem lehetett alkalmazni, ha az értékesítő nem jelentkezett be áfaalanyként, vagy ha bejelentkezett ugyan, de alanyi mentességet választott. Erre tekintettel az AB megállapította, hogy a KJE normaértelmezése „a törvényhozás talajára” tévedt.

Joganyag: 2/2016. (II. 8.) AB határozat a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szabályainak – a 2011. évi CLVI. törvénnyel történő módosítását megelőző – az ingó vagyontárgy átruházásából származó jövedelem adózása szabályai egységes értelmezéséről szóló 3/2013. Közigazgatási-munkaügyi jogegységi határozat alaptörvényellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről és a jogegységi határozat alkalmazásával meghozott, jogerős határozattal lezárt büntetőeljárások felülvizsgálatának elrendeléséről

Módosította: –

Megjelent: MK 2016/14. (II. 8.)

Hatályos: 2016.02.08.

Megjegyzés: jogegységi döntés megsemmisítése

  • Értesítő a rovat cikkeiről
Az irányítópulton gyorsan elérhetőek az új funkciók Irányítópult

Az jogaszvilag.hu új funkciói itt elérhetőek az Ön számára, a megjelenéshez kérjük regisztráljon vagy jelentkezzen be!