Innovatív jogi struktúra az NPL tranzakciókra

  • Értesítő a rovat cikkeiről

A Schönherr Hetényi Ügyvédi Iroda szervezési és jogi innovációjának köszönhetően a tranzakciós határidők és költségek mindkét fél számára csökkenhettek.

A pályázat előtt egy magyarországi bank nem-teljesítő hitelállományának eladásával kapcsolatban nyújtottak teljes körű tanácsot az eladó Erste Bank számára, melynek következtében megnyerték a Wolters Kluwer Jogászdíj pályázatán „Az év bank-, tőkepiac és biztosítási jogi csapata díjat. Az eladó bank által felvázolt tranzakciós struktúrát mindkét fél számára kedvező irányba módosították. Ezzel a tranzakciós határidők és költségek mindkét fél számára csökkenhettek. Több lépcsős Közép-és Kelet-Európai régiós NPL tranzakció volt?

Különböző területeken (versenyjog, munkajog, ingatlanjog, polgári jog) és különböző fázisokban folyamatosan együtt dolgoztunk Matei Florea bukaresti partnerrel, dr. Hetényi Kinga irodavezetővel, Balogh Tamás ügyvéddel.

A munka több fázisú volt: előkészítő fázis, a tranzakció strukturálása, amelyhez hasonlót addig nem nagyon csináltak Magyarországon és a tranzakció lezárása. Azzal is meg kellett birkóznunk, hogy a szerződés átruházásnál a jogszabály szerint megszűnt volna a zálogjog, ami azt jelentette volna, hogy a portfolió elértéktelenedett volna.

Nem teljesíthető fogyasztói hitelről van szó?

Igen, jelzáloghiteleket és egyéb nem biztosított hiteleket adtak el. Úgyis mondhatjuk, hogy az ügyfelet "adták el" valamennyi nem teljesítő és teljesíthető hitelével együtt. Több körben egyeztettünk a bankkal, hogy miként lehet ezt megoldani. Több verzió merült fel, míg végül kiválasztottuk azt az egyet, amelyiket megvalósítottuk. Ennél a strukturálásnál változóan 3-5 szakember dolgozott, mert szükség volt többek között munkajogi, versenyjogi és egyéb szaktudásra is.

Egy ilyen nagy volumenű portfoliónál hogyha versenytárs veszi meg, akkor az adhat-e okot pl. összefonódásra vagy egyéb versenyjogi aggályra?

Szükségképpen versenytárs fogja megvenni, mert a magyar pénzügyi szabályozás olyan, hogy a követelésvásárlás engedélyköteles tevékenység. Legalább pénzügyi vállalkozásnak kell tehát lennie a vevőnek vagy hitelintézetnek, amely lehet magyar vagy külföldi engedéllyel rendelkező. Persze a vevő mögött adott esetben állhat egy nemzetközi befektetési alap is, amely a pénzt és a know-how-t is adja.

Tehát első lépésként strukturáltak. Utána mi következett?

Megállapodtunk egy struktúrában és ezzel párhuzamosan elindult egy eladói átvilágítás, mely szükséges az adatszoba felállításához. Nem került ugyanis feltöltésre a 6.000-10.000 adós teljes dokumentációja, hanem terméktípusonként lettek szétválogatva a legfontosabb dokumentumok, és ezek kerültek be az adatszobába.

Fel tudtak így készülni?

Több ágon futott a tranzakció, a strukturális kialakítással párhuzamosan ment az eladói due diligence, aminek egyik oldala volt, hogy összeraktuk az adatszobát. A vezetőséggel, managementtel eközben folyamatosan kapcsolatban álltunk, majd elindult a tranzakciós munka. A potenciális vevők előtt megnyílt az adatszoba, átvizsgálhatták a dokumentumokat, válaszoltunk a felmerülő kérdésekre. Elkezdtük a tranzakciós dokumentációt is készíteni, leegyeztetni az eladó oldalán, átadni a potenciális vevőknek, akik észrevételeket tehettek, és ahogy szűkült a kör (több ajánlati kör volt) elkezdődtek az érdemi tárgyalások a potenciális vevőkkel. Az aláírást követően mi már nem vettünk részt a tranzakcióban szorosan, tehát az ügyfelek tényleges átadását az Intrum és az Erste Bank egymás között intézte.

Schönherr

Dr. Szalóki Gergely és Dr. Hetényi Kinga

Ez még mindig folyamatban van?

Tudomásom szerint igen.

Milyen jogi akadályok merültek fel?

Ilyen volt pl. az engedélyeztetés. Vagyis az a kérdés, hogy a tranzakciót magát kell-e engedélyeztetni. Peres oldalról is meg kellett nézni, hogy ezek a nem teljesítő hitelek (90 napnál több a késedelem vagy akár évek óta) peresítve vannak-e? A fogyasztói hitelek nagy százalékában ugyanis per szokott folyamatban lenni. Legtöbbször a fogyasztó perli a bankot. Felmerült így az a kérdés is, hogy ezeket a peres pozíciókat hogyan lehet átruházni.

Egyébként egyszerű lenne?

Nem, gyakorlatilag szinte kivitelezhetetlen, és a tranzakciós dokumentációban is kényes kérdés lefektetni a vevő és az eladó együttműködését. Nyilván a vevő azt mondja, hogy miért akarnék én ezekbe a kellemetlen helyzetekbe beszállni, amikor ezt az eladó hozta létre. Az eladó pedig nyilván szeretne kimenekülni ezekből. Nem azért adja el a portfoliót, hogy aztán benne ragadjon a perekben. Két nagyon ellentétes érdek feszül egymásnak, amit meg kell próbálni a jogászoknak kiegyensúlyozni és olyan megoldást találni, ami mind a két félnek legalábbis elfogadható.

Azonban nemcsak a fogyasztó perli a bankot, a bank is végrehajtást indíthat a fogyasztó ellen. A végrehajtásban a jogutódlásnak a rendezése hogyan lehet? Illetve hogyan lehet egy ilyen portfoliót átruházni engedményezéssel vagy szerződés átruházással?

Tehát számos jogi probléma merült fel a nem-teljesítő követelések eladásával kapcsolatban. A szerződések összehangolása kihívást jelentett Ön és csapata számára?

Természetesen. Kreatívnak kellett lennünk, hogy jó megoldások szülessenek.

Ennek idővonzatai is vannak?

Lehet, hogy adójogilag vagy polgárjogilag egy remek megoldást talál az ember, de az engedélyeztetés időigényes, hónapokig is elhúzódhat. A mi esetünkben a tender kiírás és a zárás között hat hónapnál kevesebb telt el. Tehát olyan irodai folyamatokban, marketing és gazdasági megoldásokban gondolkodtunk, amelyek lehetővé tették a hosszadalmas hatósági engedélyeztetési eljárások (GVH és MNB) elkerülését.

Ezen szerződések összehangolása már az első tervezetek elkészítésekor is kihívást jelentett?

Igen, de a felek közötti tárgyalások közben fenntartani az összhangot az igazán nehéz feladat.

A hazai és nemzetközi „best practice" elengedhetetlen az NPL tranzakciók során?

A potenciális befektetői kör regionális szinten gondolkodik és elvárnak bizonyos fokú egységes szemléletet, mely számukra és az eladóként fellépő bankok számára is lehetővé teszi, hogy a folyamataikat uniformizálják, mely által növelhetik hatékonyságukat, csökkenthetik költségeiket. Irodánk rendkívül szoros kapcsolatot ápol a Schönherr többi tagirodájával, ami lehetővé tette számunkra, hogy olyan országokból kölcsönözzünk know-how-t és best practice-t, amelyekben az NPL tranzakciók akár már évekkel ezelőtt elindultak. Szakmai tapasztalatunk előnyt jelentett a tranzakciós dokumentáció tárgyalása során, hiszen előre tudtuk jelezni az ügyfelünknek, hogy melyik pályázótól milyen irányú elvárások fognak megfogalmazódni (hiszen az elvárásával már korábban találkoztunk egy másik országban), és azokra miként lehet, illetve érdemes reagálni.

Ügyfeleik üzleti érdekeit mindenkor szem előtt tartó jogi megoldás az iroda filozófiája. Az NPL tranzakciókra fejlesztették ki kifejezetten az innovatív jogi struktúrákat?

Igen. Az ügyfél és a csapatunk és annak nemzetközi tagjai közötti információáramlás folyamatos és közvetlen volt, ami lehetővé tette a feladatok gyorsabb és pontosabb elvégzését. Mindez a rendkívül szűk határidők minden körülmények közötti betartásában, másfelől az ügyfél részére költségcsökkenésben mutatkozott meg.

Mi a trendi manapság a bankoknál? Inkább a nem teljesíthető követelések értékesítése felé fordulnak?

A bankok a válságot követően sokáig bíztak abban, hogy képesek lesznek nem teljesítő ügyfeleikkel szembeni követeléseiket behajtani, az azokat biztosító biztosítékokat érvényesíteni, de mivel ésszerű időn belül nem tudták teljesíteni, ezért egyre inkább a nem-teljesítő követelések értékesítése felé fordultak.

Kinek a célja és érdeke megtisztítani a hazai bankpiac mérlegeit?

Azt gondolom, hogy többes érdek van: politikai, üzleti és nemzetgazdasági.

Munkájuk során miben mérhető az innováció?

Innovációink eredményei nehezen számszerűsíthetőek. Mindazonáltal a rugalmas, az ügyfelek (különösen a pályázó leendő vevők) igényeit figyelembe vevő árazás pozitív fogadtatását jó eredménynek tekintjük. Legfontosabb, és talán leginkább beszédes eredmény az, hogy szervezési és jogi innovációinknak köszönhetően egy hasonló méretű tranzakciót akár 3-4 hónapos határidővel is magabiztosan vállalunk el.

 

Dr. Szalóki Gergely a banki finanszírozási terület vezetője a Schönherr Hetényi Ügyvédi Irodában, és több mint 12 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik. Szakterülete a banki finanszírozás és a tőke piaci műveletek valamint foglalkozik banki és biztosítási szabályozási kérdésekkel is. Számos jelentős tranzakcióban képviselt mind külföldi, mind hazai ügyfeleket és mind a hitelezői, mind a hitelfelvevői/kibocsátói oldalon jelentős tapasztalatokat szerzett. Különösen az utóbbi években számos refinanszírozási, pénzügyi restrukturálási tranzakcióban vett részt, illetőleg vezetett, és széleskörű tapasztalatokat gyűjtött határon átnyúló finanszírozási tranzakciók lebonyolítása kapcsán. Diplomáit és doktori fokozatát a Károli Gáspár Református Egyetemen és a Közép-Európai Egyetemen szerezte. Aktív publikációs tevékenységet is folytat magyar és idegen nyelven egyaránt, valamint számos szakmai fórum előadója. Az iroda keretein belül indított üzleti reggeli sorozata nemcsak az iroda ügyfeleit, de számos szakembert is vonzanak.

 

  • Értesítő a rovat cikkeiről

Kapcsolódó cikkek

  • WK Jogászdíj 2016 - dr. Szecskay András és dr. Keller Anikó

    Dr. Keller Anikó partner, a Szecskay Ügyvédi Iroda versenyjogi és compliance csapatának vezetője, aki kollégáival a Wolters Kluwer 2016. évi Jogászdíj Az év versenyjogi jogásza/csapata kategóriájának győztese lett. A csoport a versenyjog valamennyi részterületén tanácsol és lát el jogi képviseletet, így versenykorlátozó megállapodásokkal, erőfölénnyel történő visszaéléssel, állami támogatások megfelelőségével, összefonódások engedélyezésével, valamint tisztességtelen versennyel és tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal kapcsolatban is. A munkanyelv magyar, angol és német. Keller Anikó számos versenyjogi témájú cikk szerzője. A Jogászdíjra beadott pályamunka a versenyjogi csapat által kialakított megfelelési rendszert mutatta be az általuk képviselt nemzetközi kozmetikai vállalkozás ügyével összefüggésben, ami a GVH előtt indult tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértésével kapcsolatban, és jogsértés megállapítása nélkül zárult.

  • NNG Kft. - WK Jogászdíj 2016 in-house TMT jogi csapata

    Egy kisméretű innovatív vállalkozásból az elmúlt 10 év alatt globális nagyvállalattá nőtte ki magát az NNG Kft., kezdetben iGO navigációs szoftverekkel, majd meghódítva az autóipari navigáció nemzetközi piacát, jelenleg több mint 30 autómárkában van jelen. A cég folyamatosan bővül: a japán leányvállalat 2014 júniusában jött létre, szintén ebben a hónapban felvásároltak egy amerikai céget is. A kínai leányvállalat megalapítására 2016 áprilisában került sor, valamint a termékkínálatuk szélesedését eredményező, a gépjárművek kiber-biztonságával foglalkozó izraeli leányvállalatuk, az Arilou Information Secutity Technologies Ltd. többségi tulajdonlást eredményező felvásárlása pedig 2016 júniusában történt meg. A 10 fős jogi szakmai tanácsadó csapat munkája igen változatos, hiszen felöleli többek között a szerzői jog, szabadalmi- és egyéb szellemi alkotások joga, IT-jog, fogyasztóvédelem, elektronikus kereskedelem, adatvédelem, munkajog vagy akár a társasági jog területeit. A cég érdekessége, hogy Budapestről folyik a nemzetközi irányítás, ami meglehetősen ritka a hasonló méretű multicégek körében. Interjú Kerecsen Évával, az NNG Kft. vezető jogtanácsosával, aki a cég jogi osztályával elnyerte a 2016-os Wolters Kluwer Jogászdíj in-house TMT-kategóriájának (technológia, média és telekommunikáció) díját.

Az irányítópulton gyorsan elérhetőek az új funkciók Irányítópult

Az jogaszvilag.hu új funkciói itt elérhetőek az Ön számára, a megjelenéshez kérjük regisztráljon vagy jelentkezzen be!