• A Bíróság ítélete szerint sérült az újságírók véleménynyilvánításhoz és tisztességes eljáráshoz való joga, amikor a parlamenti ülésteremben történt rendzavarás során eltávolították őket a parlamenti karzatról.

  EJEB4

  A Bíróság ítélete szerint sérült az újságírók véleménynyilvánításhoz és tisztességes eljáráshoz való joga, amikor a parlamenti ülésteremben történt rendzavarás során eltávolították őket a parlamenti karzatról.

 • A dán büntetőeljárásban nem az ügyész a nyomozás ura, „csupán” a vád képviselője. A védő nyomozásbeli szerepét tekintve érdekes megoldást nyújt a dán Be. Ha úgy gondolja, a nyomozóhatóság nem tett meg mindent a terheltet mentő összes bizonyítási eszköz beszerezésére, indítványozhatja a nyomozás folytatását.

  bíró

  A dán büntetőeljárásban nem az ügyész a nyomozás ura, „csupán” a vád képviselője. A védő nyomozásbeli szerepét tekintve érdekes megoldást nyújt a dán Be. Ha úgy gondolja, a nyomozóhatóság nem tett meg mindent a terheltet mentő összes bizonyítási eszköz beszerezésére, indítványozhatja a nyomozás folytatását.

 • A hitelező követelésének az adós külföldi bankszámláján tárolt pénzeszközeivel való biztosítása eddig egy bonyolult és hosszadalmas gyakorlat részét képezte, de egy új európai uniós rendelet ezt megváltoztatja.

   

  pénz

  A hitelező követelésének az adós külföldi bankszámláján tárolt pénzeszközeivel való biztosítása eddig egy bonyolult és hosszadalmas gyakorlat részét képezte, de egy új európai uniós rendelet ezt megváltoztatja.

   

 • Az EuB megállapította, hogy Magyarország kötelezettségszegést követett el azzal, hogy a közjegyzői hivatás betöltését magyar állampolgársághoz kötötte. A Bíróság korábbi ítélekzési gyakorlatára támaszkodva nem fogadta el a Magyarország által felhozott érveket.

  Európai Unió Bírósága 3

  Az EuB megállapította, hogy Magyarország kötelezettségszegést követett el azzal, hogy a közjegyzői hivatás betöltését magyar állampolgársághoz kötötte. A Bíróság korábbi ítélekzési gyakorlatára támaszkodva nem fogadta el a Magyarország által felhozott érveket.

 • E dolgozat a Siegler Ügyvédi Iroda / Weil, Gotshal & Manges, az Új Jogtár és az Ars Boni 2016-os cikkíró-pályázatán harmadik lett. A szezrző az elnökválasztás ismeretében annak következményeit fejtegeti, hogy az USA a mai napig egyike ama kevés államnak, ahol az alkotmány semmilyen formában nem rendelkezik a környezethez való jogról.

  usa

  E dolgozat a Siegler Ügyvédi Iroda / Weil, Gotshal & Manges, az Új Jogtár és az Ars Boni 2016-os cikkíró-pályázatán harmadik lett. A szezrző az elnökválasztás ismeretében annak következményeit fejtegeti, hogy az USA a mai napig egyike ama kevés államnak, ahol az alkotmány semmilyen formában nem rendelkezik a környezethez való jogról.

 • Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése január 24-én Dr. Paczolay Pétert választotta meg az Emberi Jogok Európai Bíróságának magyar bírájává. Az EJEB felállításáról az 1953.szeptember 3-án hatályba lépett Emberi Jogok Európai Egyezménye rendelkezik. A bírák kiválasztásának folyamata egy összetett több lépcsős eljárás.

  EJEB

  Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése január 24-én Dr. Paczolay Pétert választotta meg az Emberi Jogok Európai Bíróságának magyar bírájává. Az EJEB felállításáról az 1953.szeptember 3-án hatályba lépett Emberi Jogok Európai Egyezménye rendelkezik. A bírák kiválasztásának folyamata egy összetett több lépcsős eljárás.

 • Németország

  2017. február 9. 9:00

  Miként viszonyuljunk a demokrácia adta szabadságot kihasználva szerveződő, de a rendszer megdöntésére törekvő, szélsőséges pártokhoz? – ez a demokráciák egyik klasszikus dilemmája. Különösen kényes a kérdés Németországban, ahol a nemzetiszocialisták 1933-ban demokratikus úton kerültek hatalomra, majd a Weimari Köztársaság jogszabályait betartva diktatúrát vezettek be, és egyik első intézkedésükkel betiltottak az ellenzéki pártokat. A téma aktualitását a német Szövetségi Alkotmánybíróság nemrégiben hozott ítélete adja, az egyetlen, országos szervezettel rendelkező, a nácizmus eszméivel részben nyíltan azonosuló párt, az NPD feloszlatása ügyében.

  bookmark
 • EJEB

  2017. január 27. 7:30

  A Bíróság ítéletében megállapította, hogy az Országgyűlés által meghozott amnesztiatörvény nem sértette meg a kérelmezők ártatlanság vélelméhez fűződő jogát és a jóhírnév megsértése sem állapítható meg. A Bíróság döntésének indokolásában kiemelte, hogy az Egyezmény nem biztosít jogot arra, hogy az eljárás hivatalos ítélettel kerüljön lezárásra.

  bookmark
 • úszás

  2017. január 24. 7:30

  A két muszlim diák, kötelező koedukált úszásoktatás alóli felmentésére vonatkozó kérelmének elutasításával a svájci hatóságok precedenst teremtettek a gyermekek kötelező iskolai oktatásának kérdésében, amelynek során a meghatározott tanrendet teljes mértékben teljesíteni kell, ezzel azonban nem sértették meg a diákok szabad vallásgyakorláshoz való jogát.

  bookmark
 • Európai Unió Bírósága 3

  2017. január 20. 7:30

  Az Európai Unió Bírósága szerint a vonatkozó irányelv alapján valamely kereskedelmi gyakorlat még abban az esetben is „piramiselvre épülő eladásösztönző rendszernek” minősíthető, ha csak közvetett kapcsolat áll fenn az ilyen rendszerbe újonnan belépők által fizetett pénzügyi hozzájárulás és a már meglévő tagoknak kifizetett jutalom között.

  bookmark
 • zászlók

  2017. január 12. 10:51

  Megújult tartalommal kerül az olvasó kezébe az Európai Unió külpolitikájáról szóló könyv. A korábbi kiadás óta merőben megváltoztak a körülmények. Magyarország 2004-ben az EU tagja lett, az Európai Unió működéséről évtizedes tapasztalat áll rendelkezésre. 2009-ben életbe lépett a Lisszaboni Szerződés, amelynek létrehozásában már a magyar Országgyűlés és kormány képviselői is közreműködtek. Az új szabályok és intézmények a korábbinál jobb feltételeket teremtettek az EU-ban a külpolitika közös gyakorlása számára.

  bookmark
 • Európai Unió Bírósága 3

  2016. december 23. 11:10

  A Társaság az integráltjai részére forgóeszköz vásárlásra kölcsönt nyújtott, amelyért cserébe a mezőgazdasági termelők kizárólag tőle vásárolhatták meg az eszközöket. A Társaság a folyósított kölcsön után kamatot számított fel, azonban a kölcsön kamatát nem számította bele az őt terhelő általános forgalmi adó alapjába.

  bookmark
 • EJEB4

  2016. december 22. 9:00

  Az EJEB a rokkantnyugdíjjal kapcsolatos ítéletében megállapította, hogy a 2012-es jogszabályváltozással jogellenesen fosztották meg a kérelmezőt a korábbi rokkantnyugdjától, mivel egészségi állapota érdemben nem változott, valamint az Alkotmánybíróság megállapítása szerint az ellátás a kérelmezőt addig illeti meg, ameddig az egészségi állapota azt indokolja.

  bookmark
 • Autópálya

  2016. december 14. 8:50

  Ismét a figyelem középpontjába került a végtelenbe nyúló szappanoperára hasonlító vita a németországi autópályák fizetőssé tételéről. Minthogy a téma az európai uniós jog egyik pillérét, az egyelő bánásmód elvét érinti, nem csak azok számára érdekes, akik rendszeresen járnak személyautóval legfontosabb gazdasági partnerünkhöz.

  bookmark
 • EJEB4

  2016. december 7. 9:00

  Az EJEB ítéletében megállapította, hogy a kérelmező több társával egyetemben együttes kérelmet adott be az Emberi Jogok Európai Egyezményének (továbbiakban: Egyezmény) megsértésének megállapítását kérve a Bíróságtól. A Kérelmezők előadták, hogy álláspontjuk szerint ellentétes az Egyezménnyel az, hogy törvényileg szabályozták a bírákra vonatkozó nyugdíjkorhatárt és azon bírákat, akik már elérték a megállapított életkort, azokat azonnali hatállyal nyugdíjazták. A kérelmezőt, ezért nyugdíjazták a elnök-helyettesi kinevezése törvényi határidejének lejárata előtt. A Bíróság úgy ítélte meg, hogy a közösen előterjesztett kérelmet minden kérelmező esetében egyedileg kell elbírálni.

  bookmark
 • Unió

  2016. december 2. 8:58

  2016. október 28-án az Európai Bizottság egy, a fenntartható finanszírozással foglalkozó szakértői csoport felállításáról határozott. Az EU Tőkepiaci Uniója ("TPU") keretén belül a fenntartható finanszírozás egy, az Európai Bizottság alapvető célkitűzései közül.

  bookmark
tovább
Az irányítópulton gyorsan elérhetőek az új funkciók Irányítópult

Az jogaszvilag.hu új funkciói itt elérhetőek az Ön számára, a megjelenéshez kérjük regisztráljon vagy jelentkezzen be!