• A The Gibraltar Betting and Gaming Association az EuB-hoz fordult és kifogásolta az Egyesült Királyság által bevezetett új adórendszert, mivel álláspontja szerint az adó ellentétes a szolgáltatás nyújtásnak az EUMSZ 56. cikkben rögzített szabadságával.

  Európai Unió Bírósága 3

  A The Gibraltar Betting and Gaming Association az EuB-hoz fordult és kifogásolta az Egyesült Királyság által bevezetett új adórendszert, mivel álláspontja szerint az adó ellentétes a szolgáltatás nyújtásnak az EUMSZ 56. cikkben rögzített szabadságával.

 • Egy iráni társaság fordult az Európai Unió Bíróságához, amelyet az Iránnal szemben bevezetett EU-s szankciók miatt ért kár. A EuB a társaság keresetét részben megalapozottnak találta  és nem vagyoni kártérítésre kötelezte az EU-t.

  Európai Unió Bírósága 3

  Egy iráni társaság fordult az Európai Unió Bíróságához, amelyet az Iránnal szemben bevezetett EU-s szankciók miatt ért kár. A EuB a társaság keresetét részben megalapozottnak találta  és nem vagyoni kártérítésre kötelezte az EU-t.

 • Az EuB azt vizsgálta, hogy a belga szabályozás - amely szerint a más eu-s tagállamban nyilvántartásba vett gépjárművet a belga lakcímmel rendelkezőknek Belgiumban is nyilvántartásba kell vetetni -korlátozza-e a munkaválallók az EUMSZ 45. cikkében garantált szabad mozgáshoz való jogát.

  Európai Unió Bírósága 3

  Az EuB azt vizsgálta, hogy a belga szabályozás - amely szerint a más eu-s tagállamban nyilvántartásba vett gépjárművet a belga lakcímmel rendelkezőknek Belgiumban is nyilvántartásba kell vetetni -korlátozza-e a munkaválallók az EUMSZ 45. cikkében garantált szabad mozgáshoz való jogát.

 • A menekültkérdés körül zajló forró vitában a legtöbb féligazság és tévhit a menedékkérőknek nyújtott szociális ellátásokkal kapcsolatban él. Ezért a menedékjog németországi történetének és az aktuális eljárásjogi szabályok bemutatása után szerzőnk e juttatásokról ad áttekintést a Jogászvilág olvasóinak.

  Szerbia

  A menekültkérdés körül zajló forró vitában a legtöbb féligazság és tévhit a menedékkérőknek nyújtott szociális ellátásokkal kapcsolatban él. Ezért a menedékjog németországi történetének és az aktuális eljárásjogi szabályok bemutatása után szerzőnk e juttatásokról ad áttekintést a Jogászvilág olvasóinak.

 • Az úgynevezett Fahimian-ügyben felvetett kérdések az európai uniós bevándorlási politika lényegét érintik. Az EUB-nak az eset kapcsán meg kellett határoznia a tagállami hatóságok számára rendelkezésre álló mérlegelési mozgásteret, s a bírósági felülvizsgálat mértékét a 2004/114/EK-tanácsi irányelv értelmezésére vonatkozóan.

  Európai Unió Bírósága 3

  Az úgynevezett Fahimian-ügyben felvetett kérdések az európai uniós bevándorlási politika lényegét érintik. Az EUB-nak az eset kapcsán meg kellett határoznia a tagállami hatóságok számára rendelkezésre álló mérlegelési mozgásteret, s a bírósági felülvizsgálat mértékét a 2004/114/EK-tanácsi irányelv értelmezésére vonatkozóan.

 • Hollandia

  2017. május 16. 7:30

  Speciális helyzetben van Hollandia, ahol a nemzetközi jog élvez elsőbbséget. Ez azt jelenti, ha a nemzetközi szerződések vagy határozatok mást mondanak, mint a belső jog, akkor a holland törvények háttérbe szorulnak. Különösen igaz ez a strasbourgi jogra, így az Európai Emberi Jogi Egyezményben foglaltak közvetlenül érvényesülnek. Ennek ellenére számos esetben kerül „összetűzésbe” egy holland bírósági döntés Strasbourggal. Jól példázza ezt az úgynevezett Kostowski-ügy strasbourgi végkifejlete, melynek következtében a hollandok inkább lemondanak arról, hogy a vádlott büntetőjogi felelősségét megállapítsák. Így nem adják fel sem a tisztességes eljárás elvét, sem a tanúk védelmét.

  bookmark
 • Európai Unió Bírósága 3

  2017. május 15. 16:53

  Az adózással kapcsolatos közigazgatási ügyek egyre gyakrabban kerülnek az Európai Unió Bírósága elé. Ennek oka, hogy a hazai bíróságok több ügyben is úgy látják, hogy önmagukban nem tudják eldönteni az esetet, vagy egyszerűen olyan kérdéseik merülnek fel, melyekben az uniós joggyakorlatra, vagy az EUB értékelésére kívánnak támaszkodni.

  bookmark
 • Európai Unió

  2017. május 9. 12:48

  Május 9. az Európai Unió napja. Ebből az alkalomból Dr. Király Miklóssal az Unió jövőjéről, a Fehér Könyvben megfogalmazott öt forgatókönyvről, s ezáltal egy többsebességes Európáról, a Brexit várható hatásairól és az uniós külpolitikáról beszélgettünk.

  bookmark
 • Angela Merkel

  2017. május 9. 7:30

  Németország és a menekültek – évek óta forró téma Európa-szerte. A Merkel-kormány politikájának jobb megértése érdekében a szerző egy korábbi írásában áttekintést adott a menekültjog németországi történetéről. A következőkben a bonyolult német menekültügyi eljárást igyekszik a Jogászvilág olvasói elé tárni.

  bookmark
 • emberek

  2017. május 4. 9:00

  A gazdasági fejlődés szükségszerű következménye, hogy a köz- és magántulajdonban álló vállalkozások és az üzletek, valamint ezek részeinek szerződés alapján vagy egyesülés útján más munkáltatókhoz történő átruházásával, vagy összefonódásával a vállalkozások szerkezetében mind tagállami, mind európai uniós szinten változások következnek be. A munkáltató személyének megváltozása esetén, különös jelentőséggel bír a munkavállalók védelme, jogaik védelmének biztosítása.

  bookmark
 • csatornahajózás

  2017. május 4. 7:30

  Belgiumban az államhatalmi ágak megosztásának és a jogállami kritériumoknak megfelelően az igazságszolgáltatás külön államhatalmi ágat képvisel, melynek a bíróság mellett része az ügyészség is. Annak ellenére a része, hogy az ügyészi szervezet nem független, és alkotmányjogi értelemben a végrehajtó hatalom alá rendelten végzi a tevékenységét. A napóleoni idők óta működő szervezet az elmúlt 200 évben viszont olyan változásokon ment át, melyek az igazságszolgáltatás szereplői közé emelték az ügyészeket. Ezt a kettőséget, melynek értelmében az ügyész független is, meg nem is, igen jól kifejezésre juttatja az a belga mondás, miszerint „a toll szolga, ám a szó szabad”.

  bookmark
 • EJEB

  2017. május 3. 11:36

  Az Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség kontra Magyarország ügyben hozott döntése megmutatja, hogy az EJEB a vallásszabadság kérdését is az állami hatáskörből egyre jobban figyelme és jogfejlesztő értelmezése alá vonja.

  bookmark
 • EJEB4

  2017. április 19. 7:30

  2017. március 30. napján a Chowdury és mások kontra Görögország ügyben 42 bangladesi állampolgár fordult az Emberi Jogok Európai Bíróságához (továbbiakban: EJEB, Bíróság) az Emberi Jogok Európai Egyezmény (továbbiakban: EJEE) 4. cikkének megsértése okán, mivel véleményük szerint a Manolada-i eperföldön való foglalkoztatásuk kimerítette mind a kényszermunka, mind pedig az emberkereskedelem bűncselekményét.

  bookmark
 • Európai Unió Bírósága 3

  2017. április 3. 7:30

  Egy németországi gyógyszerellátási jogvita alapján az EUB kimondta: bár az ország teljes területén belüli megbízható és jó színvonalú gyógyszerellátás biztosítására irányuló cél főszabály szerint az EUMSZ 36. cikkének hatálya alá tartozik, a Szerződés által garantált olyan alapvető szabadságot korlátozó szabályozás, mint az áruk szabad mozgása, csak akkor igazolható érvényesen, ha az elérni akart jogszerű cél megvalósítására alkalmas, és nem lépi túl az ahhoz szükséges mértéket.

  bookmark
 • Németország

  2017. március 30. 7:30

  Az elmúlt időszak talán legforróbb politikai és jogi témája a menekültválság, és Németország abban játszott szerepe. Sokan túlzottan nyitottnak tartják az Európai Unió legnagyobb országának menekültpolitikáját. A jogalkotó motivációjának megértéséhez hozzásegíthet a német menedékjog történetének áttekintése.

  bookmark
tovább
Az irányítópulton gyorsan elérhetőek az új funkciók Irányítópult

Az jogaszvilag.hu új funkciói itt elérhetőek az Ön számára, a megjelenéshez kérjük regisztráljon vagy jelentkezzen be!