• Az utóbbi időben Európa több pontján is felerősödtek a szeparatista mozgalmak. Ezzel ismét nyilvánvalóvá vált, hogy a népek önrendelkezési jogának morális és jogi tartalma nem fedi egymást. Egyidejűleg vitatott a jog alanya, tartalma és korlátai.

  Katalónia

  Az utóbbi időben Európa több pontján is felerősödtek a szeparatista mozgalmak. Ezzel ismét nyilvánvalóvá vált, hogy a népek önrendelkezési jogának morális és jogi tartalma nem fedi egymást. Egyidejűleg vitatott a jog alanya, tartalma és korlátai.

 • Más tagállamban hozott ítélet érvényének elismerésére vonatkozó bármilyen nemzeti eljárás összeegyeztethető-e az uniós joggal vagy a kölcsönös elismerés elvének megfelelően a más tagállamban hozott döntések – bármiféle „megfeleltetési” eljárás nélkül – közvetlenül figyelembe veendők?

  Európai Unió Bírósága 3

  Más tagállamban hozott ítélet érvényének elismerésére vonatkozó bármilyen nemzeti eljárás összeegyeztethető-e az uniós joggal vagy a kölcsönös elismerés elvének megfelelően a más tagállamban hozott döntések – bármiféle „megfeleltetési” eljárás nélkül – közvetlenül figyelembe veendők?

 • A vizsgázók által egy szakmai vizsga során adott írásbeli válaszok és a vizsgáztató e válaszokra vonatkozó esetleges megjegyzései e rendelkezés értelmében személyes adatoknak minősülnek.

  konferencia, vizsga, írás

  A vizsgázók által egy szakmai vizsga során adott írásbeli válaszok és a vizsgáztató e válaszokra vonatkozó esetleges megjegyzései e rendelkezés értelmében személyes adatoknak minősülnek.

 • Sérti a családi élet tiszteletben tartásához való jogot, ha a magyar hatóságok több mint 8 évig nem tudnak eleget tenni a jogerős ítéletben foglalt gyermekelhelyezés végrehajtásának.

  válás

  Sérti a családi élet tiszteletben tartásához való jogot, ha a magyar hatóságok több mint 8 évig nem tudnak eleget tenni a jogerős ítéletben foglalt gyermekelhelyezés végrehajtásának.

 • Magyarországon eddig kevés figyelmet kapott a menekültválság egyik németországi mellékszála: feléledt egy kihaltnak hitt jogintézmény, az egyházi menedék. A magyar jogászok legfeljebb az egyetemi jogtörténet előadásokról ismerhetik az asylumot, amely az elmúlt évekig Németországban sem volt a mindennapok része.

  református templom

  Magyarországon eddig kevés figyelmet kapott a menekültválság egyik németországi mellékszála: feléledt egy kihaltnak hitt jogintézmény, az egyházi menedék. A magyar jogászok legfeljebb az egyetemi jogtörténet előadásokról ismerhetik az asylumot, amely az elmúlt évekig Németországban sem volt a mindennapok része.

 • Az Emberi Jogok Európai Bírósága elmarasztalta Görögországot három afgán menedékkérő ügyében, ennek ellenére a korábbi ügyeknél egy jóval megengedőbb menekültpolitika felé mutat a döntés, mely a korábbi elmarasztalásokat is más fényben tünteti fel.

  EJEB4

  Az Emberi Jogok Európai Bírósága elmarasztalta Görögországot három afgán menedékkérő ügyében, ennek ellenére a korábbi ügyeknél egy jóval megengedőbb menekültpolitika felé mutat a döntés, mely a korábbi elmarasztalásokat is más fényben tünteti fel.

 • Az Emberi Jogok Európai Bírósága még 2016-ban hozott ítéletében állapította meg Magyarország felelősségét a Hungest jogainak megsértésében, mert az eljárás indokolatlanul elhúzódott. A Bíróság elhalasztotta a kártérítési összeg megállapítását, mostani ítéletében végül több mint 478.000 euró megfizetésére kötelezte Magyarországot.

  EJEB

  Az Emberi Jogok Európai Bírósága még 2016-ban hozott ítéletében állapította meg Magyarország felelősségét a Hungest jogainak megsértésében, mert az eljárás indokolatlanul elhúzódott. A Bíróság elhalasztotta a kártérítési összeg megállapítását, mostani ítéletében végül több mint 478.000 euró megfizetésére kötelezte Magyarországot.

 • EJEB4

  2018. január 25. 17:30

  Az EJEB megállapította a Magyar Kétfarkú Kutyapárt véleménynyilvánításhoz való jogának megsértését, mivel a mobilalkalmazásukat úgy tiltották be, hogy a korlátozás nem felelt meg az Emberi Jogok Európai Egyezményének.

   

  bookmark
 • teherfuvarozás

  2018. január 23. 9:00

  Vajon kizárja‑e az uniós szabályozás, hogy a járművezetők a rendszeres heti pihenőidőket a járműben töltsék? A belga államtanács által az Európai Bíróság (EUB) elé terjesztett Vaditrans BVBA kontra Belgische Staat-ügyben a vita tárgyát egy 2014-es királyi rendelet képezte, amely pénzbüntetést ír elő ama tehergépkocsi‑vezetőknek, akik a kötelező heti pihenőidőt a járművükben, és nem más környezetben töltik el.

   

  bookmark
 • Európai Unió Bírósága 3

  2018. január 17. 10:00

  Egy svájci nő kezdeményezte az EUB előzetes döntéshozatalra irányuló eljárását azzal kapcsolatban, hogy a második Luganói Egyezmény (továbbiakban: Egyezmény) szerint a svájci békéltető testület, amelyhez a kérelmet benyújtották minősülhet-e az Egyezmény szerinti bíróságnak. A kérdésnek azért volt jelentősége, mert az Egyezmény szerint a kérelemnek a „bírósághoz” való megérkezésével beáll a perfüggőség.

  bookmark
 • Európai Unió Bírósága 3

  2018. január 16. 9:00

  Az Európai Unió Bírósága elé terjesztett lengyel kérdés lényegében az öröklési jog és a vagyonjog területének elhatárolására irányult. Az ügyben az EUB-nak azt kellett meghatároznia, hogy az érintett vagyontárgy fekvése szerinti jog alkalmazását kizáró rendelkezések alapján megtagadható‑e a dologi hagyományok olyan dologi jogi joghatásának elismerése, amely által az öröklés megnyílásakor a hagyomány tárgyán fennálló tulajdonjog közvetlenül a hagyományosra száll át, amennyiben a hagyomány olyan tagállam területén fekvő ingatlanra vonatkozik, amely a dologi hagyomány ilyen típusát nem, kizárólag csak a kötelmi hagyományt ismeri.

  bookmark
 • Európai Unió

  2018. január 11. 9:00

  Lengyelország és az EU között hosszabb ideje feszült a viszony. A figyelem középpontjában a lengyel igazságügyi reform és ezzel összefüggésben, az Európai Unióról Szóló Szerződés (EUSz) 7. cikke alapján megindított eljárás áll. Példa nélküli eset az európai integráció történetében. Egyedülálló egy másik, kevesebb figyelmet kapott lengyel vonatkozású kötelezettségszegési eljárás, a bialowiezai erdő ügye is. Mindkét eljárás alapvető jelentőségű az európai integráció szempontjából, ezért érdemes őket közelebbről megvizsgálni. 

  bookmark
 • dopping

  2018. január 9. 9:13

  A több jogágat is érintő sportjog és azon belül is a doppingszabályok különös helyet foglalnak el a nemzetközi jogrendszerben.  Különálló szervezetek szövevényes hálózata és alapszabályai, valamint nemzetközi egyezmények és szerződések képezik alapját egy-egy versenyen résztvevő sportolóra vonatkozó kötelezettségek és jogok összességének. Vitathatatlan, hogy manapság egyre nagyobb szerep jut a jogászoknak a sport minden területén, a szerződésektől kezdve, a választott bíróságon való sportolói képviseletig.

  bookmark
 • usa

  2017. december 21. 9:00

  Jeruzsálem városának nemzetközi jogi helyzete hosszú ideje a Közel-Keleti konfliktusok egyik fő forrása. Trump amerikai elnök döntése, hogy a korábbi Jeruzsálemi Nagykövetségről szóló törvény végrehajtja  csak olaj volt a tűzre.

  bookmark
 • Fotó: shutterstock

  2017. december 13. 7:30

  Az EU demokratikus legitimációja a közösség hatásköreinek bővítésével egyre fontosabbá váló téma. Ezzel párhuzamos Európa-szerte mind többen propagálják a közvetlen demokrácia intézményeinek erősítését. A két téma az EU lisszaboni reformszerződésében találását egymásra. A jogalkotó az európai polgári beleszólási lehetőségeinek bővítésével, konkrétan az európai polgári kezdeményezés (EPK) életre hívásával kívánta az integráció demokratikus legitimációját erősíteni. Egyúttal megkísérelte a brüsszeli döntésekét közelebb vinni az európai polgárokhoz. A 2012 óta létező jogintézmény – ugyan más-más okokból, de – idehaza és Nyugat-Európában is a figyelem középpontjába került.

  bookmark
 • ICC

  2017. december 7. 7:30

  2017. november 29-én tartott tárgyalást az ICTY a volt boszniai horvát vezetők ügyében, háborús bűncselekmények elkövetése miatt. Az elsőfokú döntést helyben hagyását követően Slobodan Praljak öngyilkos lett.

  bookmark
 • Európai Unió

  2017. november 16. 7:30

  Az európai jog sokat vitatott alapelve, a határozatok kölcsönös elismerése először a 2002-ben elfogadott európai elfogatóparancsról szóló kerethatározatban került alkalmazásra. A főszabály szerint automatikus kiadatást lehetővé tevő európai jogszabály elfogadása után – alapjogi relevanciája miatt – erősen vitatott volt. Néhány napja pedig a katalán tartományi elnök kapcsán ismét reflektorfénybe került: Carles Puigdemont és kormányának négy, Brüsszelben tartózkodó tagja ellen az illetékes spanyol bíróság november 3-án európai elfogatóparancsot adott ki; lázadás, ellenszegülés hatósági rendelkezésnek és közpénzzel visszaélés a vád.

  bookmark
tovább
Az irányítópulton gyorsan elérhetőek az új funkciók Irányítópult

Az jogaszvilag.hu új funkciói itt elérhetőek az Ön számára, a megjelenéshez kérjük regisztráljon vagy jelentkezzen be!