Az olasz büntetőeljárásról

  • Értesítő a rovat cikkeiről

Az olasz büntetőeljárás az általános eljárás (procedimento ordinario) keretében előzetes eljárásból (l’udienza preliminare) és bírósági szakaszból áll. Utóbbihoz tartozik a főtárgyalás (dibattimento). Az eljárás akkor kezdődik, amikor a rendőrség vagy az ügyész olyan tényről értesül, amely adott esetben szabálysértésnek vagy bűncselekménynek tekinthető.

Általános szabályok

Olaszországban a nyomozás befejezése után az ügyész több dolgot tehet: vagy megszünteti az eljárást, vagy vádat emel. Előbbi mellett el is terelheti az ügyet, utóbbi esetében pedig tárgyalás tartása iránti indítványt is be kell nyújtania, mert ha az eljárásban nincs lehetőség megszüntetésre és elterelésre, valamint tárgyaláson kívüli döntés sem hozható, akkor tárgyaláson kell döntenie a bíróságnak az elkövető büntetőjogi felelősségéről.

A terhelt nem köteles vallomást tenni Olaszországban sem, és ha beszél, akkor sem köteles igazat mondani, ahogy Európa más országaiban is ez jellemző, mióta a Miranda-elv Európát is elérte. A terheltet a kihallgatása előtt figyelmeztetni kell a jogaira, ezen belül arra is, hogy nem köteles válaszolni a kérdésekre. A személyes adatokra és az előző elítélésekre vonatkozó kérdésekre viszont nem tagadhatja meg a választ. Amennyiben a kihallgatást végző nem figyelmezteti a terheltet a jogaira, akkor a vallomást később ki kell zárni a bizonyítási eszközök soraiból, és az elhangzottak bizonyítékként nem vehetőek figyelembe.

Visszatérve az olasz büntetőeljárás menetéhez, a nyomozás befejezését követően az ügyész a tárgyalás tartása iránti indítványát az úgynevezett Assise bírósághoz nyújtja be, mely tanácsban ítélkezik. Az Assise az Egyesült Királyságban működő Koronabírósághoz hasonló. Az Amerikai Egyesült Államokban az ennek megfelelő bíróság a Federal Judicial District Court.

Amennyiben az olasz bíróság nem tanácsban, hanem egyesbíróként ítélkezik, továbbá akkor is, ha békebíró elé tartozik az ügy, ezekben az esetekben is szükséges a vádemelés mellett a tárgyalás tartása iránti indítvánnyal élnie az ügyésznek.

A súlyosabb bűncselekmények esetében jár el az Assisi, az egyesbíró, illetve a békebíró pedig az egyszerűbb megítélésű és nem súlyos bűncselekményeknél ítélkezik. A békebíró csak pénzbüntetést, lakhelyelhagyási tilalmat és közérdekű munkát szabhat ki, illetve büntetés helyett kiutasítást rendelhet el.

Az eljáró bíróság, mielőtt tárgyalásra megidézné az érdekelteket, előzetes meghallgatást tart, melynek célja a vád vizsgálata. Ezt követi a (fő)tárgyalás (dibattimento), melyre akkor kerül sor, ha más eljárás keretében nem intézhető el a büntetőügy.

Az elsőfokú bíróság döntése elleni fellebbezés után a másodfokú bíróság dönt az ügyben, harmadfokon pedig a Semmitőszék, azaz az olasz Legfelsőbb Bíróság jár el.

Rendkívüli jogorvoslatok az olasz igazságszolgáltatásban

Az olasz ricorso per cassazione (felülvizsgálat) nem rendkívüli jogorvoslat, mert nem jogerős ítélet ellen irányul. Olaszországban kétféle rendkívüli jogorvoslatot ismerünk, melyekkel a jogerő megdönthető.

Olaszország

Az olasz büntetőeljárás során az eljáró bíróság, mielőtt tárgyalásra megidézné az érdekelteket, előzetes meghallgatást tart, melynek célja a vád vizsgálata. Ezt követi a (fő)tárgyalás, melyre akkor kerül sor, ha más eljárás keretében nem intézhető el a büntetőügy

A revisione a neve ellenére nem felülvizsgálat, hanem a magyar perújításnak megfelelően működik, és akkor indítható, ha az ítélethozatalt követően új bizonyíték merül fel, vagy ha kétséget kizáróan megállapítják, hogy a megtámadott ítélet hamis tanúvallomásokon vagy iratokon alapszik, illetve más bűncselekmény következménye, illetve ha az EJEB valamely jogerős ítéletében foglaltak teljesítéséhez szükséges újra tárgyalni az ügyet.

A másik rendkívüli jogorvoslat az úgynevezett ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, mely lényegében lehetőséget ad arra, hogy az elítélt javára kijavítható legyen az ítélet, ha tartalombeli és ténybeli hibákra derül fény. Ezeknek a hibáknak az aktákból is egyértelműen ki kell derülnie, újabb eljárás lefolytatása nélkül. A hibákat a bíróság hivatalból orvosolja.

Az olasz eljárás egyszerűsítése és gyorsítása

A büntetőeljárás egyszerűsítésére és gyorsítására Olaszországban a külön eljárások (procedimento speciale) adnak lehetőséget. Öt ilyen jogintézmény létezik:

-           a gyorsított eljárás (il giudizio diettissimo),

-           a közvetlen eljárás (il giudizo immediato),

-           a rövidített eljárás (il giudizio abbreviato) és

-           a megegyezéses eljárás (l’applicazione delle pena su richiesta delle parti) és

-           a büntetőparancs (il procedimento per decreto).

Az első két helyen említett jogintézmény, a gyorsított eljárás (il giudizio diettissimo) és a közvetlen eljárás (il giudizo immediato) azáltal teszik hatékonyabbá az olasz igazságszolgáltatást, hogy lehetőséget adnak az előzetes eljárás kihagyására.

A másik két külön eljárás, a rövidített eljárás (il giudizio abbreviato) és a megegyezéses eljárás (l’applicazione delle pena su richiesta delle parti) esetén pedig a főtárgyalás marad el.

Az ötödik helyen említett büntetőparancs (il procedimento per decreto) jogintézmény sajátossága pedig, hogy mind az előzetes eljárást, mind a tárgyalást kikerüli. Számos előnye van a terheltre nézve is, nem csak a jogalkalmazók terheit csökkenti. A bűncselekményt elkövető ebben az eljárásban kisebb büntetést kap, nem kell megfizetnie a bűnügyi költségeket és vele szemben mellékbüntetést sem lehet kiszabni.

***

(Magyarországon az olasz büntetőeljárással részletesen foglalkozott Farkas Krisztina és Herke Csongor. Farkas Krisztina PhD-értekezést írt az eljárás gyorsításának lehetőségeiről, összehasonlítva a német, a svájci és az olasz büntető igazságszolgáltatást: http://docplayer.hu/41325090-P-h-d-e-r-t-e-k-e-z-e-s-dr-farkas-krisztina.html. A dolgozatért az MTA Pro Dissertatione Iuridica Excellentissima Díjat adott a szerzőnek. Herke Csongor pedig egyetemi jegyzetet jelentetett meg az olasz büntetőeljárásról. A jegyzet címe: A francia és az olasz büntetőeljárás alapintézményei: http://www.herke.hu/tan/13fo.pdf)

  • Értesítő a rovat cikkeiről

Kapcsolódó cikkek

  • bíró

    Egyes elemeiben érdekes sajátosságok jellemzik a dán büntetőeljárást: például az ügyész nem nyomoz, és nem is ő a nyomozás ura, mint mondjuk Magyarországon. A dán ügyész „csupán” a vád képviselője, az ügyészi szakasz pedig hídszerepet tölt be a büntetőeljárásban, amely a nyomozás és a bírósági eljárás, ezen belül is a tárgyalás áthidalására hivatott. Egy másik érdekesség alapján napjainkban a dán büntetőeljárási törvényre szoktak hivatkozni azok a tagállamok, amelyek korlátozni akarják a védő jogait a büntetőeljárás első szakaszában. A dán Be. ugyanis tiltja, hogy a terhelt első kihallgatásakor kommunikáljon a védencével. Jelen lehet, de nem adhat tanácsot a gyanúsítottnak.

Az irányítópulton gyorsan elérhetőek az új funkciók Irányítópult

Az jogaszvilag.hu új funkciói itt elérhetőek az Ön számára, a megjelenéshez kérjük regisztráljon vagy jelentkezzen be!