Összes prémium cikk böngészése

 • Szalóki Gergely

  2017. április 19. 16:56

  A Schönherr Hetényi Ügyvédi Iroda szervezési és jogi innovációjának köszönhetően a tranzakciós határidők és költségek mindkét fél számára csökkenhettek.

  bookmark
 • pénz, bilincs

  2017. február 8. 9:00

  A hitelező követelésének az adós külföldi bankszámláján tárolt pénzeszközeivel való biztosítása eddig egy bonyolult és hosszadalmas gyakorlat részét képezte, de egy új európai uniós rendelet ezt megváltoztatja.

   

  bookmark
 • Nagy András

  2016. november 9. 10:51

  Decision makers are advised to consult a professional to ensure that restrictive clauses in technology transfer agreements are exempted under the regulation, or permissible on another basis, as the regulation and competition law in general feature several peculiarities.

  bookmark
 • ne használd

  2016. október 4. 8:00

  A felismerésre bemutatás helytelen lefolytatása következtében létrejövő téves azonosítás a justizmordok legfőbb forrása, ráadásul feloldhatatlannak tűnő ellentmondás húzódik meg eme azonosítási forma kettős természete mögött. Egyrészt maga a cselekmény a nyomozási szakba tartozik, ám attól kezdve, hogy a bemutatás sikeres, mint bizonyítási cselekménynek vélhetően a bíróság előtt lenne a helye. Itt is egy sajátos bizalmi elv érvényesül tehát, mint oly sokszor a büntetőeljárásban.

  bookmark
 • internet

  2016. október 4. 7:30

  Az Európai Unió Bírósága a Tobias McFadden vs Sony Music Entertainment Germany GmbH-eset kapcsán állást foglalt a tekintetben, milyen feltételekkel hivatkozhat egy Wi-Fi-szolgáltató az EU Elektronikus kereskedelemről szóló irányelvében foglalt felelősség alóli mentesülési okokra.

  bookmark
 • munka, számítógép

  2016. szeptember 26. 9:00

  Az alábbi cikk tárgya a szerzői jogi törvény hatálya alá tartozó, munkaviszonyban létrehozott művek sorsa a munkáltató jogutód nélküli megszűnése esetén, különös tekintettel a hatályos szabályozás egy súlyos hiányosságára.

   

  bookmark
 • bankkártya

  2016. szeptember 19. 7:30

  Az alábbi cikkben a szerző megpróbálja érthetően megválaszolni azt a kérdést, hogyan kezelheti egy követeléskezelő cég harmadik személyként jogszerűen az érintett kötelezett adatait ez utóbbi hozzájárulása nélkül.

  bookmark
 • paragrafusjel és egér

  2016. szeptember 12. 7:30

  A jelenlegi magyar szabályozási helyzet alapján, az interneten elérhető (gyakorlatilag) összes szerencsejáték-szolgáltatást nyújtó weboldal illegálisan működik, így minden magyar játékos ki van téve – többek között – bizonyos adójogi kockázatoknak.

  bookmark
 • toll, aláírás

  2016. szeptember 5. 9:00

  Az alábbiakban az ingatlanszerzés könnyebb útjait firtatjuk, azt: mennyiben elvárás a tisztesség és hol húzódik a teljesítési minimum? Előrebocsátandó, hogy tartási szerződést kötni tisztességesen is lehet. A jogintézmény léte azonban jelentősen elősegíti a csalást vagy legalábbis a társadalmilag nem elfogadott tisztességtelen vagyonszerzést. Egy utóbbi eset elemzése jelen írás tárgya.

  bookmark
 • drog

  2016. augusztus 29. 9:00

  Az alábbi dolgozat központi kérdése a kábítószer-fogyasztás és annak jogi vonatkozásai. A szerző különös figyelmet fordít a különböző drogpolitikai elvek részletezésére és a jelenleg hatályos magyar büntetőjogi szabályozásra is.

  bookmark
tovább
Az irányítópulton gyorsan elérhetőek az új funkciók Irányítópult

Az jogaszvilag.hu új funkciói itt elérhetőek az Ön számára, a megjelenéshez kérjük regisztráljon vagy jelentkezzen be!

Újdonságok

 • alaotörvény

  Az Alkotmánybíróság a Kúria Kvk.IV.37.251/2018/3. számú végzése megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt elutasította. A döntéshez nyolcan – Czine Ágnes, Hörcherné Marosi Ildikó, Salamon László, Schanda Balázs, Stumpf István, Sulyok Tamás, Szalay Péter és Varga Zs. András – csatoltak párhuzamos indokolást.

 • ügyvéd, jogász

  Az új büntetőeljárást ismertető cikksorozatunkban – a követezőkben – a terheltet megillető, a korábbi szabályozáshoz képest kiegészülő jogokat vesszük számba. Az új kódex lehetővé teszi, hogy a terhelt egyezség megkötését vagy határozat kilátásba helyezését kezdeményezze, ha pedig fogva van, akkor jogairól írásban is tájékoztatni kell.

   

 • hátrányos megkülönböztetés

  Az Európa Tanács a rasszizmus elleni világnapon kiállt a diszkrimináció elleni küzdelem fontosságáért. Az ET szerint az érintettek védelme és a hátrányos megkülönböztetés visszaszorítása érdekében törvényben vagy alkotmányban kell garantálni a független, széles jogkörrel rendelkező egyenlő bánásmód betartását ellenőrző hatóságok működését. 

 • 2017_ut

  Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke törvényi kötelezettségének eleget téve elkészítette a 2017. I. félévről szóló beszámolóját, mely a bíróságok központi honlapján olvasható. A dokumentum részletes tájékoztatást ad a bíróságok általános helyzetéről és 2017 I. félévének eredményeiről. 

 • Péterfalvi Attila

   A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) vizsgálatot indít a tranzitzónákban történt adatgyűjtések ügyében - közölte a hatóság elnöke.