Összes prémium cikk böngészése

 • APEH logó 280

  2017. szeptember 19. 7:30

  Az Alkotmánybíróság a Kúria két, a munkáltatói jogutódlással és jutalék megfizetésével kapcsolatos ítélete ellen benyújtott alkotmányjogi panaszt elutasította. A várományokat illetően a tulajdonjog sérelmének megállapítására csak a jogszabályon alapuló várományok esetében kerülhet sor, ezért jelen esetben az indítványozó állítása szerinti tulajdoni váromány alkotmányos védelme nem áll fenn. Az AB-döntéshez Salamon László különvéleményt csatolt.

  bookmark
 • Alkotmánybíróság

  2017. augusztus 2. 9:00

  Az Alkotmánybíróság elutasította a Kúria adóbírsággal kapcsolatos ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt. Az AB szerint bár a konkrét adóügyben támadott bírósági jogértelmezés kétségtelenül megkülönböztetést jelent, de nem minősül alaptörvény-ellenes diszkriminációnak, mivel a megkülönböztetett jogalanyokat nem azok sérülékenysége, kiszolgáltatottsága, kirekesztettsége, személyiségének lényegét meghatározó alaptulajdonsága, identitása miatt éri, illetve ilyen kirekesztő hatást nem eredményez. A döntéshez Juhász Imre és Salamon László párhuzamos indokolást csatoltak.

  bookmark
 • társasház

  2017. július 27. 9:00

  Az Alkotmánybíróság elutasította az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 30. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt, a Kúria ítélete elleni panaszt pedig visszautasította.

  bookmark
 • Alkotmánybíróság

  2017. július 25. 9:00

  Az Alkotmánybíróság megsemmisítette a Balassagyarmati Törvényszék vádkárral összefüggésben született ítéletét. A döntéshez Dienes-Oehm Egon, Hörcherné Marosi Ildikó és Salamon László fűztek különvéleményt.

  bookmark
 • család

  2017. július 24. 7:30

  Az Alkotmánybíróság a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt elutasította. Az AB újólag kimondta: önmagában az, hogy a különböző foglalkoztatási jogviszonyokat szabályozó törvények egyes munkajogi intézményeket eltérően szabályoznak, nem jelent alkotmányellenes diszkriminációt. A döntéshez dr. Salamon László és dr. Szabó Marcel csatoltak párhuzamos indokolást.

  bookmark
 • Alkotmánybíróság

  2017. július 20. 9:00

  Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az Országgyűlés az Alaptörvény XV. cikk (2) bekezdését sértő, mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenességet idézett elő azáltal, hogy nem biztosította a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvényben az adózók számára, hogy rendelkező nyilatkozatuk kedvezményezettjeként valamennyi vallási közösség közül választhassanak. Az Alkotmánybíróság ezért felhívta a parlamentet, hogy jogalkotási feladatának 2017. december 31-ig tegyen eleget. A döntéshez Pokol Béla és Stumpf István párhuzamos indokolást, Salamon László különvéleményt csatolt.

  bookmark
 • Alkotmánybíróság

  2017. július 19. 9:00

  Az Alkotmánybíróság elutasította a polgári perrendtartásról szóló törvény 5. § (3) bekezdése alaptörvény-ellenességének, illetve nemzetközi szerződésbe ütközésének megállapítása, alkalmazásának kizárása iránt előterjesztett indítványt. Az AB megállapította, hogy a Pp. rendelkezéseiből nem következik szükségképpen, hogy a gondnokság alá helyezéssel kapcsolatos perben eljáró bírónak a Pp. támadott bekezdése alapján a tárgyaláson meghozott határozatot a perbeli személyek személyes adatainak feltárásával kell nyilvánosan kihirdetnie. Megállapítható tehát, hogy az eljáró bírónak nem szükséges személyes adatot feltüntetnie a rendelkező részben, és a rendelkező rész szóbeli indokolására vonatkozó eljárási szabályok sem követelik meg a személyes adatok szükségképpeni közlését. A döntéshez Czine Ágnes, Juhász Imre, Salamon László és Varga Zs. András párhuzamos indokolást, míg Pokol Béla különvéleményt csatolt.

  bookmark
 • Alkotmánybíróság

  2017. július 12. 9:00

  Az Alkotmánybíróság a Kúria jogellenes felmondással kapcsolatos ítélete alaptörvény-ellenessé nyilvánítása és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt elutasította. Ugyanakkor az AB felfogása szerint a véleménynyilvánítás bizonyos esetekben alapjogi védelmet élvezhet akkor is, ha munkahelyen, vagy munkaviszonnyal összefüggésben hangzik el. A döntéshez Salamon László és Stumpf István különvéleményt, Pokol Béla pedig párhuzamos indokolást csatolt.

  bookmark
 • Alkotmánybíróság

  2017. július 5. 7:30

  Az Alkotmánybíróság a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény több szövegrészét is alaptörvény-ellenessé nyilvánította és pro futuro hatállyal megsemmisítette. A döntéshez Czine Ágnes párhuzamos indokolást, míg Szívós Mária különvéleményt csatolt.

  bookmark
 • Alkotmánybíróság

  2017. július 4. 7:30

  Az Alkotmánybíróság elutasította az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM-rendelet 9.§ (3a) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló bírói kezdeményezéseket.

  bookmark
tovább
Az irányítópulton gyorsan elérhetőek az új funkciók Irányítópult

Az jogaszvilag.hu új funkciói itt elérhetőek az Ön számára, a megjelenéshez kérjük regisztráljon vagy jelentkezzen be!

Újdonságok

 • unió

  Csaknem 10 ezer olyan ítéletet tart számon az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB), melyeknek máig nem tettek eleget az Európa Tanács tagállamai, bizonyos esetekben már 25 éve várat magára a törvényszék döntésének végrehajtása - írta szerdán a Politico brüsszeli hírportál.

 • Unió

  Devia alapú hitelnél elegendő információt kell adnia a banknak a megalapozott ügyféldöntéshez - döntött az EUB.

   

 • bíró

  Tizenkét év, fegyházban letöltendő szabadságvesztésre ítélt a Budapest Környéki Törvényszék kedden egy ceglédi férfit, aki szexuális erőszakot követett el egy hétéves kislány ellen. Az ítélet nem jogerős.

 • fogyasztóvédelem

  Az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatainak fogalmát a 2005/29EK/-irányelv határozza meg. Ez azonos szintű védelmet biztosít minden fogyasztó számára, függetlenül attól, hogy az adásvétel az Európai Unió mely pontján történt. E fogalom minden olyan tevékenységre vagy mulasztásra vonatkozik, amely közvetlen kapcsolatban áll valamely terméknek a kereskedő által a fogyasztó részére történő eladásösztönzésével, értékesítésével vagy szolgáltatásával. Így védi a fogyasztók gazdasági érdekeit a kereskedelmi ügylet lebonyolítását megelőzően, azt követően, majd a lebonyolítás során is.

 • jog

  Az alábbi tanulmány célja, hogy – az egészségügyi jogviszony alanyainak bemutatása után – megvizsgálja az emberi méltósághoz, a magánélethez, a diszkriminációmentes elbánáshoz és a személyes adatok védelméhez való jog érvényesülését az egészségügyben.