Összes prémium cikk böngészése

 • fired2

  2017. január 6. 7:56

  Belső utasítás vagy szabályzat hiánya nem mentesíti a munkavállalót az általános magatartási normák, elvárások, és a munkáltatónál érvényesülő gyakorlat betartása alól – a Kúria eseti döntése.

  bookmark
 • internet

  2017. január 2. 7:30

  A Facebook profil fenntartója is felelősséggel tartozik a profiloldalán megjelenő jogsértő tartalmú közlésekért – a Kúria eseti döntése.

  bookmark
 • óvoda

  2016. december 23. 7:31

  A munkavállaló korábbi, írásbeli figyelmeztetéssel szankcionált valamely magatartása önállóan nem képezheti később felmondás indokát, de egy hasonló magatartás miatt történő felmondás megalapozottságát alátámaszthatja – a Kúria eseti döntése.

  bookmark
 • munkahely

  2016. december 9. 7:00

  Az egyéni vállalkozói jogviszony, az abból szerzett jövedelem nagyságától függetlenül kereső tevékenységnek minősül. Egyidejűleg fennálló több biztosítási jogviszony esetén pedig a rendszeres szociális járadék iránti igény nem bírálható el az egyik jogviszony alapján – a Kúria eseti döntése.

  bookmark
 • fired3

  2016. november 25. 7:30

  A kormányzati szolgálati jogviszonyt felmentéssel meg kell szüntetni, ha a kormánytisztviselő vezetőjének bizalmát elveszti, azaz nem a vezetői iránti szakmai lojalitással látja el feladatait. Nem okszerű a bizalomvesztésre alapított felmentés, ha arra a bizonyított és megismert magatartás tanúsítását követően hónapokkal később kerül sor – a Kúria eseti döntése.

  bookmark
 • konkrét ügy

  2016. november 25. 8:20

  A vádlott azzal a magatartásával, hogy internetes portálon közzétette „Fogadalom” megnevezésű, következő szövegű írását: „Vállalom, hogy a népirtás csökkentése érdekében azt az országgyűlési képviselőt, aki a 2013. évi MIC. számú, devizarabszolga-felszabadító törvényt 2013. augusztus 20-ig nem szavazza meg, állampolgártársaim számára példamutatóan, alkalom kínálta időben, helyen és módon kivégzem”, az emberölés előkészületének bűntettét valósította meg, mert fogadalomként nyomatékkal hangsúlyozott szándékát nyilvánosságra hozva arra vállalkozott, hogy emberölést követ el – a Kúria eseti döntése.

  bookmark
 • munkaviszony megszüntetés

  2016. november 4. 7:00

  Amennyiben a kötelezettségszegő magatartás miatt a munkáltató bizalma alappal rendül meg a munkavállalóban, a munkaviszony fenntartása a bizalomvesztés bekövetkeztekor válik lehetetlenné. A felmondás közléséig eltelt több hónapos késedelmet nem indokolhatják a munkáltatónak a folyamatos működés biztosítása céljából a munkavállaló pótlása érdekében tett intézkedései – a Kúria eseti döntése.

  bookmark
 • tárgyalóterem, új polgári perrendtartás

  2016. október 19. 10:57

  Nincsen jogalap az alperes cselekvőképességet korlátozó gondnokság alá helyezésére a peres eljárások, ügyészségi és közigazgatási hatósági eljárások indítása és vitele ügycsoportot illetően, ha az érintett személy ugyan jelentős számban kezdeményez peres és egyéb eljárásokat, azonban azok volumene a kóros mértéket még nem éri el és családjától minden téren támogatásban részesül – a Kúria eseti döntése.

  bookmark
 • társasház

  2016. október 5. 9:00

  Az alapító okirat aláírásával a társasház ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséig függő jogi helyzet jön létre, a társasházzá alakuló tulajdonközösség azonban harmadik személyekkel szemben ez idő alatt is önállóan vállalhat kötelezettségeket.

  bookmark
 • cigaretta

  2016. szeptember 15. 7:30

  Az alkalmazott által munkakörében elkövetett cselekmény után a jövedéki bírságot a munkáltatónak kell megfizetnie – a Kúria eseti döntése.

  bookmark
tovább
Az irányítópulton gyorsan elérhetőek az új funkciók Irányítópult

Az jogaszvilag.hu új funkciói itt elérhetőek az Ön számára, a megjelenéshez kérjük regisztráljon vagy jelentkezzen be!

Újdonságok

 • bíró

  Tavaly év végétől már telefonon is lehet időpontot foglalni a bírósági panasznapra.

 • börtönx

  Együttműködési megállapodást kötött egymással az Orosz Föderáció és Magyarország legfőbb ügyésze, hogy a jövőben segítik egymást elsősorban a kábítószerrel és a pénzmosással kapcsolatos bűncselekmények felderítése érdekében.

 • rokkant

  A mozgáskorlátozottak esélyegyenlőségének biztosítása érdekében a betegszállítóknak biztosítaniuk kellene az elektromos kerekesszékek szállítását is, ezzel lehetővé téve a súlyosan mozgássérült emberek egészségügyi ellátáshoz való egyenlő hozzáférését.

 • ebook

  Az elektronikus könyvek jogi helyzete az adójog-szerzői jog-fogyasztóvédelem Bermuda-háromszögében.

 • e-mail

  Jogsértő összehasonlító reklámok miatt 600 millió forint bírságot szabott ki a Telekomra a Gazdasági Versenyhivatal (GVH), ez a jogsértő reklámokra kiszabott eddigi legnagyobb bírság a GVH gyakorlatában.