Összes prémium cikk böngészése

 • Wolters Kluwer

  2017. június 22. 9:00

  Ha a közjog nem képes biztosítani a megfelelő jogorvoslati rendszert, akkor a magánfelek szükségszerűen a magánjogi eszköztárhoz fognak nyúlni, hogy jogsérelmeiket orvosolhassák.

  bookmark
 • Fotó: shutterstock

  2017. április 20. 9:19

  Tanulmányunknak elsődleges célja annak feltárása volt, hogy a jogalkotással okozott kárért való felelősség kapcsán mennyiben tartható fenn az eddigi, a belső joggal kapcsolatosan alapvetően elutasító bírói gyakorlat. Vizsgálatunk alapján arra az eredményre jutottunk, hogy az állami immunitás tana melletti érvek nem kellően megalapozottak, és a polgári bíróságok részére adott a kellő jogszabályi felhatalmazás ahhoz, hogy az államot egy esetleges alkotmányos normakontrolltól függetlenül marasztalják a jogalkotással okozott károkért.

  bookmark
 • pénz

  2016. július 7. 7:00

  A munkavállaló és a munkáltató között munkaszerződéssel létrejövő jogviszonyban mindkét felet jogok és kötelezettségek illetik meg, illetve terhelik. Ezek közé tartozik a munkavállaló kártérítési felelőssége is, amely azt jelenti, hogy a munkavállaló a munkajogviszonyból származó kötelességeinek megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni, ha nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. Ezt azonban a munkáltatóan kell bizonyítania.

  bookmark
 • kávé

  2016. március 3. 9:00

  A modellről egy naptárhoz készült fényképének valamely termék csomagolódobozán való felhasználása – hozzájárulás nélkül – a képmáshoz fűződő személyiségi jog objektív megsértését eredményezi – a Szegedi Ítélőtábla eseti döntése.

  bookmark
 • építkezés

  2015. november 11. 9:00

  Ha az ingatlan tulajdonosa elfogadja, hogy melyik az az építési mód, ami a környék lakosságának csak a szükséges zavarást okozza, és ennek megvalósítását vállalja, később nem hivatkozhat alappal arra, hogy a megállapodástól eltérő építési mód alkalmazásával létrejött felépítmény sem valósít meg szükségtelen zavarást.

  bookmark
 • emberek

  2015. május 14. 9:43

  Az Mt. az általános kárfelelősségi szabályoktól eltérő – azoknál szigorúbb – rendelkezéseket tartalmaz a munkáltató vezetőjére és vezetőnek minősített munkavállalóira nézve, tekintettel arra, hogy a felelős beosztásokat betöltő személyek által okozott károk is lényegesen nagyobbak lehetnek, mint amit egy alkalmazott általában okozhat.

  bookmark
 • munkaviszony megszüntetés

  2015. április 15. 7:30

  E dolgozat a Lakatos, Köves és Társai Ügyvédi Iroda, az Új Jogtár és az Ars Boni jogi folyóirat által kiírt 2014. évi cikkíró pályázat keretében született, és 21. helyezést ért el.

  bookmark
 • erdő

  2014. szeptember 11. 7:30

  A közút kezelőjeként az önkormányzat feladata a közút határán belül álló cserjék és fák alakító metszése, így biztosítandó az úttartozékok láthatóságát. Az ennek elmulasztása miatt bekövetkezett baleset éppen ezért megalapozza a közútkezelő kártérítési felelősségét.

  bookmark
 • vörösiszap

  2014. augusztus 29. 7:30

  A vörösiszap-tározó gátfalának átszakadása következtében keletkezett károkért az üzembentartó a veszélyes üzemi felelősség szabályai alapján felel, mivel az emberi környezetet veszélyeztető tevékenységet folytatott – a Kúria eseti döntése.

  bookmark
 • probléma

  2014. augusztus 26. 7:30

  A bíróságnak, abban az esetben, ha megállapítja, hogy a munkavállaló magatartása felróható, azaz nem úgy jár el, ahogyan az az adott helyzetben elvárható lett volna, vizsgálnia kell azt is, hogy a károkozás szándékos volt-e vagy gondatlan. A kártérítés mértékének megállapításakor annak van jelentősége, hogy a munkavállaló károkozása szándékos volt-e vagy gondatlan. Hogy mi minősül szándékos károkozásnak a bíróság szerint és mely magatartásokat értékeli gondatlan károkozásnak bírósági eseteken mutatom be.

  bookmark
tovább
Az irányítópulton gyorsan elérhetőek az új funkciók Irányítópult

Az jogaszvilag.hu új funkciói itt elérhetőek az Ön számára, a megjelenéshez kérjük regisztráljon vagy jelentkezzen be!

Újdonságok

 • bíróság_ tárgyaló_ per

  A vád üzletszerűen elkövetett, különösen jelentős kárt okozó csalás bűntette és más bűncselekmények.

 • bilincs

  Több mint hétmillió forint óvadék ellenében házi őrizetbe helyezte a Budai Központi Kerületi Bíróság azt a férfit, aki a gyanú szerint még márciusban a gépkocsijával nagy sebességgel belerohant az előtte álló autóba a fővárosi Szentendrei úton, és emiatt a másik járműben ketten meghaltak - közölte a Fővárosi Törvényszék szerdán. 

 • Európai Unió

  A magyar és a szlovák kereset elutasítását javasolja szerdán közzétett állásfoglalásában az Európai Bíróság főtanácsnoka a menedékkérők tagállamok közötti elosztását célzó uniós mechanizmus ellen indított perben.

 • bíróság

  Életveszélyt okozó testi sértéssel és rablással vádolják azt a 19 éves fiatalt, aki az ügyészség szerint kirabolt egy dohányboltot és súlyosan bántalmazta az eladót idén februárban a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nyírteleken - mondta a megyei főügyészség vezetője szerdán.

 • Alkotmánybíróság

  Az Alkotmánybíróság megsemmisítette a Kúria végzését és alkotmányos követelményben rögzítette: a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) 234. § (1) bekezdésének és 237. §-ának alkalmazása során – amennyiben a határozat közlésének időpontja a bíróság érdekkörében felmerülő okból vitatott – a fellebbezés elkésettség miatt akkor utasítható el, ha kétséget kizáró módon megállapítható a határidő elmulasztása. A döntéshez Czine Ágnes különvéleményt csatolt.