Összes prémium cikk böngészése

 • Fotó: shutterstock

  2017. április 20. 9:19

  Tanulmányunknak elsődleges célja annak feltárása volt, hogy a jogalkotással okozott kárért való felelősség kapcsán mennyiben tartható fenn az eddigi, a belső joggal kapcsolatosan alapvetően elutasító bírói gyakorlat. Vizsgálatunk alapján arra az eredményre jutottunk, hogy az állami immunitás tana melletti érvek nem kellően megalapozottak, és a polgári bíróságok részére adott a kellő jogszabályi felhatalmazás ahhoz, hogy az államot egy esetleges alkotmányos normakontrolltól függetlenül marasztalják a jogalkotással okozott károkért.

  bookmark
 • pénz

  2016. július 7. 7:00

  A munkavállaló és a munkáltató között munkaszerződéssel létrejövő jogviszonyban mindkét felet jogok és kötelezettségek illetik meg, illetve terhelik. Ezek közé tartozik a munkavállaló kártérítési felelőssége is, amely azt jelenti, hogy a munkavállaló a munkajogviszonyból származó kötelességeinek megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni, ha nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. Ezt azonban a munkáltatóan kell bizonyítania.

  bookmark
 • kávé

  2016. március 3. 9:00

  A modellről egy naptárhoz készült fényképének valamely termék csomagolódobozán való felhasználása – hozzájárulás nélkül – a képmáshoz fűződő személyiségi jog objektív megsértését eredményezi – a Szegedi Ítélőtábla eseti döntése.

  bookmark
 • építkezés

  2015. november 11. 9:00

  Ha az ingatlan tulajdonosa elfogadja, hogy melyik az az építési mód, ami a környék lakosságának csak a szükséges zavarást okozza, és ennek megvalósítását vállalja, később nem hivatkozhat alappal arra, hogy a megállapodástól eltérő építési mód alkalmazásával létrejött felépítmény sem valósít meg szükségtelen zavarást.

  bookmark
 • emberek

  2015. május 14. 9:43

  Az Mt. az általános kárfelelősségi szabályoktól eltérő – azoknál szigorúbb – rendelkezéseket tartalmaz a munkáltató vezetőjére és vezetőnek minősített munkavállalóira nézve, tekintettel arra, hogy a felelős beosztásokat betöltő személyek által okozott károk is lényegesen nagyobbak lehetnek, mint amit egy alkalmazott általában okozhat.

  bookmark
 • munkaviszony megszüntetés

  2015. április 15. 7:30

  E dolgozat a Lakatos, Köves és Társai Ügyvédi Iroda, az Új Jogtár és az Ars Boni jogi folyóirat által kiírt 2014. évi cikkíró pályázat keretében született, és 21. helyezést ért el.

  bookmark
 • erdő

  2014. szeptember 11. 7:30

  A közút kezelőjeként az önkormányzat feladata a közút határán belül álló cserjék és fák alakító metszése, így biztosítandó az úttartozékok láthatóságát. Az ennek elmulasztása miatt bekövetkezett baleset éppen ezért megalapozza a közútkezelő kártérítési felelősségét.

  bookmark
 • vörösiszap

  2014. augusztus 29. 7:30

  A vörösiszap-tározó gátfalának átszakadása következtében keletkezett károkért az üzembentartó a veszélyes üzemi felelősség szabályai alapján felel, mivel az emberi környezetet veszélyeztető tevékenységet folytatott – a Kúria eseti döntése.

  bookmark
 • probléma

  2014. augusztus 26. 7:30

  A bíróságnak, abban az esetben, ha megállapítja, hogy a munkavállaló magatartása felróható, azaz nem úgy jár el, ahogyan az az adott helyzetben elvárható lett volna, vizsgálnia kell azt is, hogy a károkozás szándékos volt-e vagy gondatlan. A kártérítés mértékének megállapításakor annak van jelentősége, hogy a munkavállaló károkozása szándékos volt-e vagy gondatlan. Hogy mi minősül szándékos károkozásnak a bíróság szerint és mely magatartásokat értékeli gondatlan károkozásnak bírósági eseteken mutatom be.

  bookmark
 • biztosítási adó

  2014. június 27. 7:30

  A települési önkormányzat a belvíz okozta kár megtérítése alól mentesül, ha az adott esetben a váratlan, rendkívüli csapadékos körülményekkel nem lehetett előre számolni. A belvíz elvezetésére szolgáló csatornarendszer karbantartásának elmulasztása csak akkor áll okozati összefüggésben a belvízkárral, ha a rendkívüli vízmennyiséget a csatorna a műszaki adottsága, kapacitása folytán – megfelelő karbantartás esetén – egyébként képes elvezetni – a Szegedi Ítélőtábla eseti döntése.

  bookmark
tovább
Az irányítópulton gyorsan elérhetőek az új funkciók Irányítópult

Az jogaszvilag.hu új funkciói itt elérhetőek az Ön számára, a megjelenéshez kérjük regisztráljon vagy jelentkezzen be!

Újdonságok

 • vizoviczky

  Hét év börtönnel és több mint 600 milliós vagyonelkobzással sújtotta Vizoviczkit Lászlót vendéglátó ipari tevékenységgel összefüggésben felbújtóként elkövetett költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt a Fővárosi törvényszék pénteken kihirdetett elsőfokú, nem jogerős ítéletében.

 • ököl

  Légy részese a bírósági eljárásoknak és nézd élőben a tárgyalásokat. Ismerd meg, hogy a megtanult elmélet hogyan működik a gyakorlatban és tanulj. A május 2-ai hét legizgalmasabb ügyei következnek.

 • vezetés

  A munkahelyi stresszre korábban menedzserbetegségként tekintettek, mára azonban bebizonyosodott, hogy a betegszabadságon, illetve a táppénzen töltött időszakok feléért a munkahelyi stressz okolható. Milyen kötelezettsége van a munkáltatónak a munkahelyi pszichoszociális kockázatok terén, és mit kell, illetve mit tehet, hogy élhetővé tegye a dolgos hétköznapokat?

 • Alkotmánybíróság

  Az Alkotmánybíróság tanácsa elutasította a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) 305. § (3) bekezdése ellen irányuló bírói kezdeményezést. Az AB azt állapította meg, hogy a kifogásolt jogszabályi feltétel a végrehajtás alá vont ingatlanok becsértékéről szóló szabályok időbeli hatályának kijelölése során objektív és tárgyilagos szempontot tart szem előtt, amelyet valamennyi végrehajtási eljárásban, azonos feltételek mellett alkalmaznak. Jelen esetben tehát nincsen szó a kifogásolt jogszabályi feltétel önkényességéről.

 • uzeltek

  Jogos védelmi helyzetet megalapozó jogtalan támadást valósít meg a vagyonőr, ha az áruház vásárlóját tettenérés hiányában, valós jogszabályi feltétel nélkül feltartóztatja és kézrátétel mellett az üzlet irodahelyiségébe akarja bekísérni, majd az ez elől kitérő vásárlót haladásában ismételten meggátolja, fizikai kényszerrel visszatartja – a Kúria eseti döntése.