Összes prémium cikk böngészése

 • takarítás

  2018. február 5. 9:14

  Az általános kártérítés a kártérítés kivételes esete, melyet akkor alkalmaz a bíróság, ha a bizonyított kár mellett olyan, nem bizonyított, de biztosan bekövetkező kár felmerülésével, illetőleg vagyoni előny elmaradásával kell számolni, amiért a károsult joggal várhat anyagi elégtételt.

  bookmark
 • ne használd

  2018. január 19. 16:01

  A Pest Megyei Főügyészség egy hajléktalan nő érdekében indított kártérítési pert. Az ügyészség a csalás miatt elvesztett összeg visszafizetése iránt lépett fel a bíróságon a bűncselekmény károsultja mellett.

  bookmark
 • quad

  2018. január 5. 8:53

  A gyermekquad üzemeltetése fokozott veszéllyel járó tevékenység. Az egészséges, teljes családban éléshez fűződő személyiségi jog megsértése miatt olyan családtag is érvényesíthet kártérítési igényt, aki a károkozó eseményt követően született, de a károkozó esemény idején már magzati állapotban volt – a Kúria eseti döntése.

  bookmark
 • betörő

  2017. március 23. 9:00

  A magánjog és a büntetőjog kölcsönös összefüggései kapcsán jelen tanulmány következtetésének lényege, hogy a polgári jog fogalomrendszerét a büntetőjogban általában transzformáció nélkül szükséges alkalmazni. A büntetőjogi jogos védelem és a jogos önhatalom összevetéséből arra nézve vonható le következtetés, hogy bizonyos relációkban az egyik, más aspektusból a másik tekinthető tágabb körben alkalmazandónak. A sikkasztás bűncselekményének hátteréül szolgáló polgári jogi szerződés csak olyan lehet, amely révén a tulajdonjog átszállására nem kerül sor. Végül az uzsora-bűncselekmény büntetőjogi értelmezésénél nem hagyható figyelmen kívül az uzsorás szerződés polgári jogi fogalma sem.

  bookmark
 • női munkavállaló

  2016. november 2. 9:30

  A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) a (korábbi) munkajogi kockázattelepítési elvet lényegileg megtartva, az Mt. 166. §-ában részletesen meghatározza a munkáltató vétkességre tekintet nélküli, de kimentési lehetőséget biztosító „általános” kártérítési felelősségét. A törvény a kártérítési jog intézményét rendeli alkalmazni a munkáltató általi jogellenes munkaviszony-megszüntetés esetében is. Az Mt. 82. § (1) bekezdése alapján a munkáltató köteles megtéríteni a munkaviszony jogellenes megszüntetésével összefüggésben okozott kárt. A jogalkotó ezzel kifejezetten a kártérítés segítségével rendezi a munkavállaló által érvényesíthető igényeket, amely ebből fakadóan a munkáltatói kártérítési felelősség egy újabb felelősségi ágaként is értelmezhető, hiszen egy meghatározott esetkörre meghatározott kereteket alakít ki. A cikkben e különleges kártérítési csoport legfontosabb szabályait összegzem gyakorlati szempontból.

  bookmark
 • Munkabalesetek_infografika

  2016. május 10. 7:30

  A duty of care (gondossági kötelezettség) intézményének jelentőségét az adja az angol jogban, hogy - míg a kontinentális jogban általában jogszabályban rögzítik a jog által védett értékeket, és a bírák ezekhez igazodva döntenek kártérítési ügyekben - az angol jogban a duty of care megsértésének bizonyítási kötelezettsége áll a kártérítés megállapításának középpontjában.

  bookmark
 • bevásárlás

  2015. május 7. 14:50

  Az  idei visegrádi I. Wolters Kluwer Jogi Konferencia kártérítési jogi szemináriumának előadásai egyértelművé tették, hogy a felelősségi szabályok átalakítása az új Ptk. egyik alapvető újdonsága, amely lényegében valamennyi magánjogi jogviszony körében kiemelt jelentőséggel fog bírni.

  bookmark
Az irányítópulton gyorsan elérhetőek az új funkciók Irányítópult

Az jogaszvilag.hu új funkciói itt elérhetőek az Ön számára, a megjelenéshez kérjük regisztráljon vagy jelentkezzen be!

Újdonságok

 • probléma

  A közalkalmazotti jogviszony azonnali hatállyal megszüntethető a közalkalmazott rendkívüli lemondásával, ha ezt a másik fél valamely kirívóan súlyos magatartása megalapozza. A rendkívüli lemondás azonban alapos indokoláshoz és szigorú törvényi határidőkhöz kötött.

 • GDPR

  Pénteken hatályba lép az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR), amely minden tagállamban közvetlenül alkalmazandó lesz és alapvetően alakítja át a személyes adatok védelmét.

 • internet

  Május 18-a az internet világnapja, a web térhódítása rengeteg pozitív változást hozott, ugyanakkor megteremtette a bűnözésnek egy új, modern és nehezen felderíthető formáját. Már nem szükséges valós tér ahhoz, hogy valaki bűncselekményt kövessen el, minden a virtuális térben bonyolódik.

 • iliescu

  Az 1989. decemberi forradalom idején elkövetett emberiesség elleni bűncselekményekkel gyanúsítja a román katonai ügyészség Ion Iliescut, erről kedden tájékoztatták a volt államfőt.

 • civil szervezet

  A civil szervezetek beszámolóikat minden évben kötelesek letétbe helyezni. Ennek érdekében a beszámolókat május 31-ig kell megküldeniük az Országos Bírósági Hivatal (OBH) részére. Az OBH a beszámolókat a bíróságok központi internetes oldalán, a Civil Szervezetek Névjegyzékében teszi közzé.