Összes prémium cikk böngészése

 • nő

  2018. július 12. 15:59

  Megszűnik a munkaviszony, ha a jogügylet vagy jogszabály rendelkezése alapján a gazdasági egység az átadótól az átvevőre átszáll, s az átvevő nem az Mt. hatálya alá tartozik.

  bookmark
 • óra

  2018. május 30. 9:00

  A közalkalmazottakat számos pótszabadság illetheti meg attól függően, mely ágazatban, milyen munkakörben dolgoznak. Ebben a rendszerben nem könnyű eligazodni, már csak azért sem, mert míg egyes pótszabadságok kizárják egymást, mások együtt is megillethetik a közalkalmazottat.

   

  bookmark
 • probléma

  2018. május 23. 9:00

  A közalkalmazotti jogviszony azonnali hatállyal megszüntethető a közalkalmazott rendkívüli lemondásával, ha ezt a másik fél valamely kirívóan súlyos magatartása megalapozza. A rendkívüli lemondás azonban alapos indokoláshoz és szigorú törvényi határidőkhöz kötött.

  bookmark
 • fired2

  2017. december 8. 7:32

  A jogviszony létesítését megelőzően tanúsított magatartások nem értelmezhetőek kötelezettségszegésként, mert kötelezettségszegés csak az adott jogviszonnyal összefüggésben és annak fennállása alatt értelmezhető - a Kúria eseti döntése. 

  bookmark
 • nő

  2016. november 16. 9:30

  Az úton még poroszkál nemde néhány korosztály - a szépkorúak tudása is a magyar gazdaságnak a humánerőforrásához tartozik.

  bookmark
 • munka

  2015. május 18. 7:00

  Bár a”főállás”, „mellékállás” fogalmakat a munkajog nem ismeri, annak – elvben – nincs akadálya, hogy a munkavállalók, közalkalmazottak egymással párhuzamosan több, munkaviszony jellegű jogviszonyt is fenntartsanak – általában egzisztenciális okokból. A „további jogviszony” kifejezést mindig az adott jogviszony szempontjából használjuk, így például két párhuzamos közalkalmazotti jogviszony esetén a másik mindig továbbinak fog minősülni. Azaz: mindkét jogviszonyban külön kell vizsgálni, hogy ahhoz viszonyítva a másik fenntartása lehetséges-e. Végső esetben előfordulhat, hogy a közalkalmazottnak választania kell a kettő közül.

  bookmark
 • ügyvéd

  2014. december 11. 10:12

  A munkaviszonyban, illetőleg a közszféra munkaviszony jellegű jogviszonyaiban foglalkoztatottakat a rájuk irányadó jogszabályok, kollektív szerződés, illetve a velük kötött szerződések, illetőleg kinevezésük alapján különféle kötelezettségek terhelik. A fegyelmi felelősség kérdése akkor merül fel, ha e kötelezettségeket a foglalkoztatott megszegi. A fegyelmi felelősség szabályozásának három fő témaköre: a felelősséget megalapozó kötelezettségszegések, az ezekből fakadó jogkövetkezmények, valamint az ezek megállapítására irányadó eljárás.

  bookmark
 • női munkavállaló

  2014. április 17. 9:30

  Az üres álláshellyel rendelkező munkáltató köteles-e az üres álláshelyére átvenni a másik munkáltató éppen felmentés előtt álló közalkalmazottját, vagy mondhatja, hogy azt a személyt nem kívánja átvenni?

  bookmark
 • dolgozó

  2014. március 13. 9:30

  A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 30/A.§, 30/C. §-ok értelmében bizonyos felmentési okok esetén (ha a közalkalmazott kéri az állásfelajánlást) meg kell keresni a fenntartót is, hogy az általa vezetett üres álláshelyek elektronikus nyilvántartásában van-e a felmenteni kívánt közalkalmazott végzettségének, képzettségének megfelelő üres álláshely.

  bookmark
 • ügyvéd

  2013. augusztus 28. 7:00

  A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény (Kjt.) közalkalmazotti jogviszony jogellenes megszüntetésére vonatkozó rendelkezései jórészt 2012. július 1-jével hatályon kívül helyezésre kerültek. Így ezekben az esetekben – főszabályként – a munka törvénykönyvét (Mt.) szabályait kell alkalmazni, amelyektől azonban a jogalkotó a közalkalmazotti jogviszony jellegére tekintettel bizonyos mértékben mégis eltér. A következőkben a vonatkozó szabályok „összeolvasásával” igyekszünk a szabályozás legfontosabb elemeit ismertetni.

  bookmark
Az irányítópulton gyorsan elérhetőek az új funkciók Irányítópult

Az jogaszvilag.hu új funkciói itt elérhetőek az Ön számára, a megjelenéshez kérjük regisztráljon vagy jelentkezzen be!

Újdonságok

 • Európai Unió

  Kötelezettségszegési eljárás indult Magyarország ellen a "Stop Soros" törvénycsomag miatt, illetve bírósági szakaszba lépett a menekültügyi szabályozás miatt korábban megindított jogsértési eljárás - jelentette be csütörtökön az Európai Bizottság.

 • Gyárfás

  Magyarországon eddig példátlan összegű óvadékért, 100 millió forintért cserébe kerülhet le a nyomkövető Gyárfás Tamásról, ha a bíróság döntése jogerős lesz - hangzott el az M1 aktuális csatorna Híradójában szerdán.

 • ház

  Az ingatlanból a bérleti szerződés megszűnését követően kiköltözni nem kívánó bérlő problémája kimeríthetetlen vitaforrás. Mégpedig azért, mert a mai napig is egymásnak feszül az általános társadalmi közvélekedés mögött meghúzódó „józan megfontolások érvrendszere” és a jog világának ennél absztraktabb jogvédelmi érdekei. 

 • jog

  Július 1-jén hatályba lépett az új Be. A büntetőeljárás rendjét szabályozó kódexben a magánvádas eljárás szabályai alapvetően nem változtak, mégis szólni kell erről a külön eljárásról, mert a rendelkezéseket itt-ott kiegészítette és pontosította a jogalkotó.

 • Fotó: shutterstock

  Sérti az alaptörvényt, hogy a fogvatartottak esetében nem egyértelmű az orvosi igazolás kiállítására jogosult személy kiléte.