Folyószámla és fizetési számla

  • Értesítő a rovat cikkeiről

Alig telt el két év hatálybalépése óta, és az Igazságügyi Minisztérium – néhány napos határidővel – szakmai egyeztetésre küldte javaslatát a Polgári Törvénykönyv módosítására (a továbbiakban: Javaslat). A módosítás egyebek mellett a szerződési szabályokat, ezen belül pedig „A hitel- és számlaszerződések” Cím alatt szereplő egyes szerződéseket is érintette volna eredeti formájában. Az Országgyűlés elé beterjesztett módosítási javaslat e rendelkezéseket már nem tartalmazta, megvizsgálásuk azonban nem minden tanulság nélküli. Ezek közül az alábbiakban a folyószámla-szerződésre és a fizetésiszámla-szerződésre vonatkozó javaslatokat tekintjük át. E módosítások közül a leglényegesebb, hogy a fizetésiszámla-szerződést kiveszi a folyószámla-szerződések köréből; ezt hibás döntésnek tartjuk, amely a fizetési számlát megfosztja polgári jogi tartalmától. A folyószámlára és a fizetési számlára vonatkozó többi módosítás jelentős része is a jogintézmény lényegének meg nem értéséről tanúskodik, illetve kodifikációs szempontból kifogásolható.

1. Előzmények

[1] A fizetési számlával kapcsolatos legalapvetőbb változás a Ptk. 6:394. §¬ából a folyószámlára való utalás, a Ptk. 6:399. §¬ából pedig a folyószámla-szerződés szabályainak alkalmazására vonatkozó előírás mellőzése [Javaslat 114. § és 125. § c) pont]. Az e rendelkezésekhez fűzött indokolás szerint a Javaslat „a fizetési számlát nem tekinti folyószámlának”, a két számlának eltérő a rendeltetése, és „a fizetési-számla szerződés (sic!) nem tekinthető a folyószámla-szerződés egyik típusának”. Ezt az állásfoglalást a következő magyarázattal támasztja alá: „a fizetési számla lényegi ismérve, hogy az fizetési műveletek teljesítésére szolgál. A folyószámla-szerződés alapján azonban a felek meghatározott jogviszonyból származó, beszámítható követeléseiknek egységes számlán való nyilvántartására és elszámolására kötelesek. A beszámítás nem tekinthető pénzforgalmi szolgáltatásnak”. A Javaslat, ezen érvelés hátteréül, hivatkozik a 2007/64/EK irányelvet átültető, a pénzforgalmi...

Hozzászólások

Hozzászóláshoz lépjen be felhasználói nevével és jelszavával, vagy regisztráljon!

Az irányítópulton gyorsan elérhetőek az új funkciók Irányítópult

Az jogaszvilag.hu új funkciói itt elérhetőek az Ön számára, a megjelenéshez kérjük regisztráljon vagy jelentkezzen be!