Polgári Jog 2016/9. Polgári jog | 2017/2.

Polgári Jog 2017/2.

Gárdos István – Kié a pénzem? A pénz dologi jogi vizsgálata

[1] A pénz nemcsak hétköznapi módon (mondhatni: a Shaw-i értelemben) okoz gondot az embereknek. A pénznek, mint vagyontárgynak jogi kezelése is ősidők óta problémák forrása. A pénz – értékmérőként történő alkalmazása óta – mind a dologi jogban, mind a kötelmi jogban sajátos kérdéseket vet fel, és különös következményeket von maga után. A jogtörténeti vizsgálódások meggyőzően bizonyítják, hogy a pénz megjelenése tette megkerülhetetlenné az árucsereviszonyok jogivá válását, és az egyik döntő tényezője volt a szerződési jog kialakulásának. Max Weber megállapítása szerint: „A pénz belépése a gazdasági életbe gyakran döntő szerepet játszott a perelhető szerződéses kötelmek fejlődésében” (Rechtssoziologie. Szerk.: Johannes Winckelmann, Luchterland, Neuwied, 1960, 117. o.). Bessenyő András kitűnő kandidátusi értekezését (A pénz problémája a római magánjogban. Pécs, 1994) szentelte a pénz problémáinak a római magánjogban. Vizsgálódásai összegezéseképpen, munkája téziseiben – egyebek mellett – a következőket állapította meg: „A pénzérme a rómaiak szemében nem a pénz lényege, szubsztanciája, hanem pusztán jele volt. A pénztulajdon nem egyedileg meghatározott és huzamos ideig önmagukkal azonosan fennmaradó érmék fölötti dologi jogot jelentett, hanem egy meghatározott névértékösszeg, mint likviditási potenciál fölötti, közvetlen rendelkezési jogot. Ennek az összegnek az önmagával való azonossága független volt az összeg reprezentálására szolgáló pénzjelek, mint fémkorongok egyedi azonosságától. Az összeg azonossága három tényezőtől függött: a) a rendelkezésre jogosult személy azonosságától, b) a megszerzés jogcímének azonosságától, c) az összeg numerikus azonosságától.” A magyar magánjogi irodalom is ismételten foglalkozott a pénz sajátos jogi problémáival. Grosschmid Béni a Fejezetekben nagy teret szentelt a pénznek, Szladits Károly hat kötetes Magyar Magánjogában pedig Bátor Viktor, a kor legjelesebb bankjogásza írt átfogó jelleggel a pénztartozásról és a kamatról.

Döntvény

Az irányítópulton gyorsan elérhetőek az új funkciók Irányítópult

Az jogaszvilag.hu új funkciói itt elérhetőek az Ön számára, a megjelenéshez kérjük regisztráljon vagy jelentkezzen be!