Polgári Jog 2016/7-8.

4 180 Ft + 27% áfa (5 309 Ft)

A havonta megjelenő online folyóirat célja, hogy tudományos igénnyel, de a gyakorlat számára is hasznosítható módon, a gyakorlatban felmerülő, vagy érdekesnek számító problémákra fókuszálva mutassa be a Polgári Törvénykönyvet, az annak alkalmazása során felmerülő kérdéseket és lehetséges megoldásaikat, a joggyakorlat fejlődését.

Főszerkesztő: dr. Vékás Lajos

A szerkesztőbizottság tagjai: dr. Csehi Zoltán, dr. Gárdos Péter, dr. Kisfaludi András, dr. Parlagi Mátyás.

A 2016/7-8. szám tartalmából

  • Benke József: A jogalap nélküli gazdagodás vagyonjogi jelentősége és generálklauzulája
  • Csöndes Mónika: A Ptk. 6:143. § (2) bekezdésében foglalt előreláthatósági korlátról
  • Mohai Máté: Az elidegenítési és terhelési tilalomra vonatkozó jogszabályok időbeli kollíziója - a Nyíregyházi Törvényszék 1.Gf.15-14-040015/7. sz. döntése
  • Cseh Esztella: Szavatossági igények érvényesítése pénzügyi lízingszerződésnél
  • Gyimesi-Nagy Zita Katalin: Az apaság megállapítása iránti per és a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat összefüggése
  • Vékás Lajos: Bán Dániel - Lehetetlen szerződések
  • Lábady Tamás: "A jelen és a jövő határán" A Wolters Kluwer 2016. március 11-12-én tartott Jogi Konferenciájának megnyitó előadása
  • Kemenes István: A részleges érvénytelenségről - -másképpen
  • Molnár Sarolta: A jelen és a jövő határán - Ptk. és Pp. a változások tükrében

A szolgáltatások megrendelése csak regisztrált felhasználók számára elérhető!

Ön már regisztrált felhasználónk? jelentkezzen be

Ön még nem regisztrált az Jogászvilág.hu portálon? regisztráljon