A hatóságoknak kisebbségi nyelveken is tájékoztatniuk kell Koronavírus

Az Európa Tanács felszólította a tagállamokat, hogy a koronavírussal kapcsolatos információkat a kisebbségi és regionális nyelveken is tegyék elérhetővé.

A világ legtöbb országának, így az Európa Tanács tagállamainak is, eddig példátlan világjárvánnyal, a koronavírussal kell szembenézniük. Az elmúlt néhány hétben a kormányok fokozatosan vezették be a különböző intézkedéseket, amelyek az alapvető higiéniai ajánlásoktól a lakosság részleges vagy teljes elszigeteléséig terjedtek.

A nemzeti, regionális vagy helyi hatóságok és az egészségügyi szakemberek folyamatosan hangsúlyozzák, hogy a koronavírus terjedését csak a javasolt intézkedések szigorú betartásával lehet korlátok közé szorítani.

Az Európa Tanács üdvözölve a megtett lépéseket, de aggodalmának adott hangot, mert a tagállamoknál nem vált bevett gyakorlattá, hogy az információkat, utasításokat, útmutatásokat és ajánlásokat az ország hivatalos nyelvén kívül a regionális és kisebbségi nyelveken is közzétegyék. A fontos dokumentumok e nyelveken való közlése alapvető jelentőségű a regionális és kisebbségi nyelveket beszélők egészségének védelme szempontjából.

Az ET felhívta a hatóságok figyelmét, hogy ne felejtsék el, hogy a nemzeti kisebbségek a társadalom szerves részét képezik, ezért ahhoz, hogy az elfogadott intézkedések kiváltsák az elérni kívánt hatásokat, azokat elérhetővé könnyen elérhetővé kell tenni az egész lakosság számára.

Az Európa Tanács azon tagállamainak, amelyek ratifikálták a regionális vagy kisebbségi nyelvek európai chartáját (ECRML), különös figyelemmel az egészségügyi ellátásra és a közigazgatásra vonatkozó rendelkezéseket, a fentieket alapvető követelménynek kell tekinteni. A többi tagállamnak pedig határozottan meg kell fontolnia, hogy a szükséges tájékoztatásokat az országban beszélt valamennyi tradicionális nyelven közzétegyék.

Ezenkívül néhány tagállam áttért az online oktatásra vagy a televíziós eszközön keresztüli tanulásra. A legtöbb esetben azonban az oktatás a hivatalos nyelv (ek) re korlátozódik, nem veszi figyelembe azoknak a tanulóknak a szükségleteit, akik általában regionális vagy kisebbségi nyelveken tanulnak. Ez a megközelítés azonban nemcsak a Charta kötelezettségvállalásaival ellentétesnek, hanem diszkriminatívnak is tekinthető.

Az ECRML Szakértői Bizottsága ezért felkéri az államokat, hogy a rendkívüli egészségügyi válság kezelésére vonatkozó további politikák és utasítások kidolgozásakor vegyenek figyelembe a nyelvekkel kapcsolatos kérdéseket.

(coe.int)

Kapcsolódó cikkek:


Jogrendszerek a Digitális Társadalomban – XI.
2020. május 20.

Jogrendszerek a Digitális Társadalomban – XI.

Sorozatunk összegzéseképp három innovációs gyakorlatról, az úgynevezett adaptációs, a transzformációs és a szakítás modelljéről beszélhetünk. Dönteni ezek között, vagy ezekben együttesen gondolkodni – ez a jövő nagy kérdése. Ám megválaszolása már egy új jogász generációra vár.