Az év joghallgató tehetsége jelöltek – Jogászdíj 2020-2021 Jogászdíj


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Az V. Wolters Kluwer Jogászdíjra számos kiváló joghallgató pályázata érkezett az Év joghallgató tehetsége kategóriában. A cikkben a díjazotton kívüli jelöltek pályázatainak rezüméi kerülnek bemutatásra.

Az év joghallgató tehetsége kategóriában jelöltek


Mihály Laura Dominika (hallgató) – Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar

#csupajeles

Mentor: Dr. Kecskés Gábor

Győr Széchenyi Egyetem A pályázó a győri Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának negyedéves joghallgatója. A négy év folyamán minden vizsgáját jeles eredménnyel sikerült abszolválni. Angolul és németül felsőfokon beszél, C1 típusú nyelvvizsgával rendelkezik. Évekig tagja volt a Révai Miklós Gimnázium angol nyelvű vitakörének, majd a Széchenyi István Egyetemet képviselhette 2019-ben, Párizsban, a Manfred Lachs Moot Court Nemzetközi Perbeszédversenyen. Teljesítette a University of Pennsylvania An Introduction to American Law online kurzusát, mely az amerikai jogrendszer felépítésébe és a szaknyelvbe enged betekintést. Elvégezte a Német Jogi Centrum négy féléves, német szaknyelvi képzését, valamint a Bécsi Közgazdaságtudományi Egyetem két féléves osztrák gazdasági jogi kurzusát. Nagyon sok jogterület érdekli, külön kiemelésre érdemes a társasági és kereskedelmi jog és a nemzetközi jog. A szakmai gyakorlatot is egy multinacionális cégnél végezte, nagyon élvezte a sokszínű feladatokat és azt, hogy itt nyelvtudását is kamatoztathatta. A DLA Piper által szervezett Lawyer for a Day magyarországi versenyének döntőjén egyéni teljesítményemnek köszönhetően Wolters Kluwer különdíjban részesült, és elnyert egy gyakornoki álláslehetőséget a budapesti ügyvédi irodánál. 2017-ben az ELTE-n pszichológiából diplomázott, így a jog és pszichológia kapcsolata is kiemelten foglalkoztatja. Több hasonló témájú publikációja jelent meg a Diskurzus című egyetemi folyóiratban. Úgy gondolja, e két terület kombinálásával olyan összefüggéseket sikerül feltárni, mely a jövőre nézve előremutató. 2018 februárjában csatlakozott a Batthyány Lajos Szakkollégiumhoz, tagja a Tudományos Tevékenységért Felelős Munkacsoportnak, melynek keretében olvasószerkesztői feladatokat lát el. Felvételt nyert a Hallgatói Önkormányzatba, az ELSA Győr Egyesületbe, és évek óta demonstrátorként segíti a Jogtörténeti Tanszék munkáját. Mivel a médiajog és a mesterséges intelligencia is kifejezetten érdekli, így belépett a Moór Gyula Digitális Jog- és Államtudományi Szakkollégiumba is. Másodévesen felkérést kapott, hogy legyen az egyetem mellett működő Német Jogi Centrum vezetői asszisztense, azóta szervezi a kurzus működését, kibővítve az egyetem nemzetközi kapcsolatrendszerét.

Számos helyi, országos és nemzetközi versenyen szerepelt, ahol helyezéseket ért el, különdíjat kapott. Legemlékezetesebb élménye, a már említett Manfred Lachs Moot Court Nemzetközi Perbeszédverseny, ahol Magyarország képviseletében szerepelhetett egy neves bírói kar előtt. OTDK dolgozata címe A médiamegosztó portálok terrorista tartalmaival szembeni fellépés külföldi és hazai jogi eszköztára, mellyel elnyerte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság ösztöndíját. Konzulense dr. Kelemen Roland volt. Az Országgyűlés elnöke által felkért szakértőkből álló bírálóbizottság értékelése alapján Az Európai Unió válasza az új globális kihívásokra, avagy a média­meg­osztóplatform-szolgáltatások terrorista tartalmaival szembeni fellépés jogi eszköztára című munkával díjazott lett a „Magyarország és a közép-európai térség az Európai Unióban, az Európai Unió a világban” című pályázaton.
Az ünnepélyes díjátadóra az Országházban kerül sor június 5-én. Emellett az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének felajánlásából többnapos brüsszeli tanulmányúton vehet részt, valamint a pályaművét az Országgyűlés Hivatala honlapján, elektronikus formában megjelenteti. Eddig háromszor részesült Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjban és kétszer évfolyamelső volt. Kutatási ambíciói eredményeképpen elnyerte az EFOP Kiválósági Ösztöndíjat is. Szerepelt a Széchenyi István Egyetem magazinjában és a Kisalföld napilapban. Eredményeinek köszönhetően 2019-ben dékáni dicséretben részesült. Legújabb kutatási témája a Covid-19 mint vis maior a szerződésszegéssel okozott kár megtérítésére irányuló jogvitában. Konzulense Dr. Lévayné Dr. Fazekas Judit, a jogi kar dékánja.


Huszár Daniella (hallgató) – Átlátszó.hu Közhasznú Nonprofit Kft.

Freedom of Expression az algoritmusok világában – Emberi jogok érvényesülése a közösségi média platformjain

Mentor:
Dr. Gosztonyi Gergely PhD

elte ájk logóTanulmányaim során – az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának keretein belül – harmadéves koromban találkoztam először a médiajoggal, valamint annak szabályozási kérdéseivel. Az évek során Dr. Gosztonyi Gergely mentorálása mellett több, a témával kapcsolatos hazai és nemzetközi versenyen, illetve konferencián vehettem részt, amelyek csak még inkább megerősítettek abban, hogy egy meglehetősen aktuális kihívásokkal és izgalmakkal teli jogterülettel állok szemben. Kutatásom során, főként a tartalomszolgáltatók szerepét, a mesterséges intelligencia hatását, illetve emberi jogaink érvényesülését vizsgálom a közösségi média világában. A terület kutatásának szükségességét és relevanciáját mutatja, hogy a technológia fejlődésével átalakultak mindennapi szokásaink, áthelyeződött a hangsúly a valóságról az internet és a közösségi média világára, amelyet a világ lakosságának fele, közel 3,8 milliárd ember használ napi szinten. Éppen ezért a XXI. század embere alapvető jogai egy jelentős részét is gyakran a technikai vívmányainak segítségével gyakorolja, és éppen úgy, mint ahogy a hétköznapi életben, ez a joggyakorlás az online térben is sokszor mások érdekeit sértheti vagy jogait korlátozhatja. Való igaz, hogy a platformok irányelvei, szabályzatai és felhasználási feltételei gyors és tömeges döntéseket eredményeznek, ugyanakkor a jelenlegi szabályozás nem tekinthető egy kiforrott, minden kritikától mentes rendszernek. Ahhoz, hogy jogaink gyakorlása és védelme az interneten és a közösségi médiában is megvalósulhasson, hatékony együttműködésre lenne szükség az államok részéről egy egységes rendszer megvalósítása érdekében, hiszen a tartalmak szabályozása és ellenőrzése során igencsak nehéz helyzetben vannak a szolgáltatók. Kutatásaim során a jelenlegi szabályozást, a szolgáltatók felelősségi modelljeit, valamint azok megvalósulását vizsgáltam főként az emberi jogi bíróságok gyakorlatán keresztül, majd következtetéseim alapján javaslatokat fogalmaztam meg. Tekintve, hogy az internet elsődleges eszközévé vált az információk és ötletek fogadásának, illetve átadásuk gyakorlásának, így a véleménynyilvánítás szabadsága nélkülözhetetlen feltétele az alapvető joggyakorlásnak az online térben. Ugyanakkor versengő érdekek ütközése esetén szükségszerű, hogy korlátozása mérlegelés alá essen, így megfelelő szabályozási keretre van szükség, amely képes védelmet is nyújtani a túlzó beavatkozások ellen. Úgy gondolom, mivel az online térben nem érvényesülnek az országhatárok, így mindenképpen egy olyan egységes szabályozást kell célozni, amely minél több nemzetet ölel fel, megteremtve ezzel egy egységes jogalapot az eljárásra. Mindemellett fontosnak tartom a tartalmak kategorizálását is, valamint a nehezen definiálható fogalmak harmonizálását. A platformok eljárásaiban az algoritmusok és a mesterséges intelligencia is meghatározó szerepet játszanak, mind a joggyakorlás, mind a jogkorlátozás terén, így e jelenségre is és ennek szabályozási kérdéseire is nagy hangsúlyt kell fektetnie a jogalkotónak, törekedve arra, hogy igénybevételük az emberi jogok érvényesülését szolgálja és ezáltal a közösségi média világa egy mindenki számára biztonságos színtérré váljon.


Szabó Lívia (hallgató) – Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar

Jogi kihívások a digitális technológiák tükrében

Mentor: Dr. Kecskés Gábor

Győr Széchenyi Egyetem logóA pályázó a győri Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karán 2021 júniusában szerezte meg jogi diplomáját, summa cum laude minősítéssel. Már a felvételi eredményem alapján az Igazságügyi Minisztérium Kiválósági Jogászösztöndíjában részesült, az első egyetemi évének teljesítménye alapján pedig elnyerte a Köztársasági Ösztöndíjat, valamennyi egyetemi pályázó közül első helyen. Tanulmányai során mindig a maximumra törekedett, számos szakmai versenyen, konferencián mérettette meg magát. 2018-ban a helyi TMDK fordulón bemutatott dolgozatával jogosultságot szerzett a XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára, ahol Polgári Jog Tagozatban az Innovációs és Technológiai Minisztérium Különdíjában részesült. 2019-ben a helyi TMDK fordulón a Legújabb Jogi Kihívások Szekcióban 1. helyezést ért el, 2020-ban újabb dolgozattal a TMDK fordulón II. he­lyezést sikerült elérnie, így a XXXV. OTDK-n két dolgozattal képviselte Egyetemünket. Szívesen vett részt perbeszédversenyeken, valamennyi jogterületen megmérettette magát. Az Országos Büntetőjogi Perbeszédversenyen védő kategóriában II. helyezést ért el, ezt megelőzően a helyi fordulón első hellyel díjazták. Kolozsvárott, 2019-ben a Sapientia Polgári Jogi Jogesetmegoldó versenyen a Jogi Kar háromfős csapatával II. helyezést értek el. Miután a helyi munkajogi perbeszédversenyen III. helyen végzett, részt vett az országos fordulón, ahol a „legjobb bíró” címet nyerte el, a Kar csapatával pedig az I. helyet ítélték nekik. A Kazinczyról elnevezett „Szép magyar beszéd” verseny Esztergomban megrendezett országos döntőjében sikerült elnyernie a Kazinczy-érmet, így már kétszeres Kazinczy-érmesnek mondható. Lívia a szakmai versenyek mellett a tudományos közéletben is aktívan részt vett. A Batthyány Lajos Szakkollégiumhoz már az első lehetséges alkalommal csatlakozott, nem sokkal később a Tudományos Tevékenységekért Felelős Munkacsoport tagjává és titkárává választották, majd 2019-től a Szakkollégium főtitkári pozícióját töltötte be. Részt vett a Szakkollégium Mentorprogramjában, ahol elsőéves hallgatóknak adhatta át az addig megszerzett tapasztalatokat. Az ELSA Győr Egyesület alelnöki tisztségviselője volt, mely Egyesület nemcsak hazánk, hanem a nemzetközi színtér egyik legjelentősebb civil szervezete, tagsága Európában eléri az 50 ezer főt. A Hallgatói Önkormányzat megbízott hallgatói képviselője volt több féléven át. 2020. szeptember 1-jétől 2021 februárjáig vezetőhelyettesként tevékenykedett egy olyan országos szintű közösség létrehozásában, útnak indításában, mely a feltörekvő, digitalizáció iránt érdeklődő jogászságát kívánja közösséggé kovácsolni. Feladatai közé tartozott a szakmai feladatok ellátása, digitalizációt érintő előadások szervezése, előadók felkeresése, fejlesztési terv készítése, a munka irányítása. Nemcsak hazai területen végezett tudományos kutatást, hanem más tagállam egyetemének gyakorlatába is betekintést nyert, melyre egy ösztöndíjprogram keretében nyílt lehetősége. A Prágai Műszaki Egyetemen (Czech Technical University in Prague, CTU) töltött kutatómunkája során lehetősége nyílt megismerni az egyetem pályaorientációs gyakorlatát. Az 5 évből 4 éven keresztül tevékenykedett demonstrátorként, 4 féléven át a Jogtörténeti Tanszéken, majd ismét 4 féléven keresztül a Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszéken töltötte be e tisztséget. A Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszékén a Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ (FIEK) keretei között megvalósuló ’Autonóm Járművek Jogi Kérdései’ projekt keretében kutatási tevékenységet végzett, mely feladatra a Kar Dékánja kérte fel. A Német Jogi Centrum kétéves képzését abszolválta, kisdiplomát szerzett 2018-ban. Eredményei alapján két ízben Dékáni dicséretben részesült, 2018-ban évfolyamelsőként végzett. Négyszeres Köztársasági Ösztöndíjas, az Igazságügyi Minisztérium Kiválósági Jogászösztöndíját közel tízszer sikerült elnyernie.


dr. Kardos Vivien Kata (tudományos segédmunkatárs) – Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Statisztikai és Demográfiai Tanszék

May the LegalTech be with you

Mentor: Dr. Kovács Péter – dr. Princz Adrienn

SZTE ÁJK logóA jelölt 2015 őszén kezdte meg jogi tanulmányait a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Érdeklődő hallgatóként a 2016/2017-es tanévtől kezdődően a Kar Statisztikai és Demográfiai Tanszékén volt demonstrátor egészen tanulmányai befejezéséig, amelynek keretében részt vett a tanszék oktató, kutató munkájában. E munkája során csatlakozott be a Tanszéken folyó jogi informatikai kutatásokba, ahol 2018. március 1-jétől egyetemi tanulmányai befejezéséig kutatási asszisztensi feladatkört is ellátott. Ennek keretében részt vett empirikus elemzések készítésében, a szakirodalom, a nemzetközi LegalTech trendek tanulmányozásában.

Munkája eredményeként két OTDK dolgozat, 15 konferenciaelőadás és öt cikk született. Ezek fókuszaiban a jogi informatikai trendek, a gyakorló jogászok jogi informatikai kompetenciái, valamint az adatvédelmi tudatosság vizsgálata áll. Tanulmányai mellett egyéves szakmai gyakorlatot töltött el a KPMG Legal Tóásó Ügyvédi Irodánál, ahol tudásának bővítésén túl a mesterséges intelligencia alapú fejlesztésekben is részt vett. Tevékenységére jellemző, hogy az elméleti ismereteket a gyakorlati ismeretekkel, az IT értő alkalmazásával kombinálja. 2020 nyarán fejezte be jogász szakon az egyetemi tanulmányait, és 2020 szeptemberétől a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Statisztikai és Demográfiai Tanszékén folytatta munkáját immár tudományos segédmunkatársként, valamint tanulmányait folytatja a Kar Doktori Iskolájában, ahol kutatási területe a mesterséges intelligencia jogi alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata. 2020 óta részt vesz a tanszéki online segédanyagok, tananyagok készítésében is, amely tevékenységét szintén hallgató korában kezdte meg a jelölt. Mindezek egyértelműen mutatják, hogy az általa elkezdett jogi informatikai tevékenységeket továbbviszi, hozzájárul a jelen és a jövő jogászság jogi informatikai ismereteinek növeléséhez. A European University Alliance for Global Health (EUGLOH) hallgatói testületének tagjaként a WP4 (Professional and individual development & employ­ability) tevékenységeihez járul hozzá, támogatja a projekt aktivitásainak népszerűsítését. Az elméleti ismereteket a gyakorlati alkalmazhatósággal kívánja kombinálni, amelyben a jogi technológiai és informatikai ismereteknek nagy szerepe van. Tevékenységei egy tudatosan tervezett életpálya részei. Joghallgatóként elkezdett tevékenységeit PhD-hallgatóként folytatja. Egyszerre kíván kutató és gyakorlati alkalmazó is lenni, amely területek kombinálása mind tudományos, mind gyakorlati szempontból fontos. A jelölt PhD-hallgatóként már részt vesz a jelen és a jövő generáció oktatásában, tananyagok fejlesztésében. Doktori értekezése mellett több LegalTech témájú cikken dolgozik. Rendszeres résztvevője helyi és országos tanulmányi versenyeknek, valamint nemzetközi perbeszédversenyeken is részt vett, továbbá számos ösztöndíj nyertese. Jogi informatikai trendek vs. hallgatói valóság című dolgozata OTDK különdíjat nyert 2019-ben.


Barták Áron Soma (hallgató) – Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar

Nemzetköziség a digitalizáció korában

Mentor: Dr. Kecskés Gábor

Győr Széchenyi Egyetem logóA Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karán szerzett jogi diplomát 2021 januárjában. Tanulmányai harmadik évében az egyetem Tanulmányi Bizottsága kitűnő tanulmányi eredményeire való tekintettel felmentette a jelenléti kötelezettség alól, amely lehetővé tette, hogy Bécsbe költözzön és párhuzamos jogi tanulmányokat kezdjen az Universität Wien jogi karán. Egyetemi évei alatt az Igazságügyi Minisztérium rendszeres ösztöndíjasa volt és előszeretettel mérette meg magát tanulmányi versenyeken. Több országos perbeszédversenyen szerzett első helyezést mind egyéni, mind pedig összesített kategóriában. Egyetemét 2020- ban Manfred Lachs Space Law Moot Court Competition nemzetközi versenyen képviselte és 2021-ben ismét az egyetemi csapat tagjaként képviseli. Az osztrák és magyar munkajogi felelősség szabályait, valamint a két ország eltérő társadalombizto­sítási rendszerét bemutató komparatív megközelítésű pályamunkáját az Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciójának munkajogi tagozata különdíjjal jutalmazta. Tudományos érdeklődési körének középpontjában az űrjogi felelősség, valamint biztosítás nemzetközi szabályozására váró, a 21. században egyre erősödő digitalizáció által állított kihívások jogi elemzése áll, amely PhD felvételi jelentkezése során leadott kutatási tervének tárgyát is képezi. Egyetemi évei alatt tapasztalatot szerzett mind a közigazgatás, mind pedig az ügyvédi hivatás gyakorlása körében, melynek során mind a magyar, mind az osztrák jogászi munkát segítő digitális eszközök használatával megismerkedett. Jogászi elhivatottsága mellett tevékenyen részt vesz több informatikai, alkalmazásfejlesztéssel foglalkozó multidiszciplináris kutatás-fejlesztési projektben.


Simon Tamás (hallgató) – Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar

Párizstól Lisszabonig öt év alatt – egy sikeres hallgatói karrierút uniós jogi fókusszal

Mentor: Dr. Somssich Réka

elte ájk logóA Jelölt hallgatói évei kezdetén rögtön felvételt nyert Szervezete Szakkollégiumába, amelynek rövidesen alelnöke, majd elnökhelyettese lett. Ez idő alatt tevékenyen hozzájárult a szakkollégium tudományos működéséhez, a szakkollégium által szervezett kiegészítő kurzusokon, konferenciákon, és több nyári egyetemen is részt vett és adott elő. Mára alumniként erősíti a közösséget. A Jelölt ötéves hallgatói pályafutása alatt kiemelkedő eredményeket ért el az Európai Unió jogának kutatása területén. A számos tanulmányi és szakmai versenyen elért első helyezését többségében az alapozta meg, hogy különösen jó érzékkel és „jogi éleslátással” nyúl hozzá újszerű uniós jogi témákhoz. Ezek a készségek az alábbi eredményeket hozták el a Jelölt számára: 2019 szeptemberét egy elnyert ösztöndíj-lehetőségnek köszönhetően az Európai Parlamentben töltötte, ahol több szakbizottság munkájába és a plenáris ülés folyamatába is bepillantást nyerhetett. 2019-ben I. helyezést ért el a Bárczi Zoltán EU Közösségi Jogi Alapítvány tanulmányíró versenyén, amely a fiatalon elhunyt tehetséges EU- és nemzetközi jogász emlékére évenként úgy kerül megrendezésre, hogy azon nem csak bármely hazai jogi egyetem hallgatója, de végzett jogászok is indulhatnak. 2020-ban I. helyezést ért el az Országgyűlés Magyarország és a közép-európai térség az Európai Unióban c. országos, nagy presztízsű tanulmányi versenyén. Az átadón az Országgyűlésben az igazságügyi miniszter méltatta tanulmányának kiemelkedő színvonalát. 2020-ban a Jelölt nyerte el a Mádl Ferenc Ösztöndíjat, melyet minden évben azon tehetséges joghallgatónak adományoz a Karon működő alapítvány, aki az adott évben a legkiemelkedőbb eredményeket mutatta az uniós jog területén. 2020- ban I. helyezést ért el a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet és a Nézőpont Intézet az Európai életmód jelentősége a XXI. században c. országos tanulmányíró versenyén. Az átadón a korábbi igazságügyi miniszter elismerően nyilatkozott pályaművének minőségéről. 2021-ben III. helyezést ért el a XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Társadalomtudományi szekció, Nemzetközi tanulmányok 4. tagozatán. Munkájában olyan naprakész uniós jogi témát elemzett, amelynek részletes elemzése a verseny idején az idegen nyelvű szakirodalomban is ritka volt. Mindezen eredmények olyannyira nem mentek tanulmányai rovására, hogy a jogi képzés mellett részt vett a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és az Igazságügyi Minisztérium féléves Nemzetek Európája Karrierprogramjában. A Jelölt egy tehetséges, felkészült jogászként folytathatja majd szakmai pályafutását.

A Wolters Kluwer Jogászdíj kiadvány teljes egészében ingyenesen letölthető innen.Kapcsolódó cikkek

2023. november 22.

A mesterséges és az emberi intelligencia hatása a jogi szakma jövőjére

A generatív mesterséges intelligencia térnyerése a jog világában számos kiemelkedően jelentős diskurzust eredményezett. Az AI leváltja az ügyvédeket? Növeli szakmaiságukat? Az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést akadályozza vagy szélesíti? Bár rengeteg megválaszolatlan kérdést találunk e területen, irodám betekintést nyújt egy olyan modell működésébe, amely tanulságos lehet a jogászi szakma, és valószínűleg más szolgáltató iparágak számára is.

2023. november 10.

A jövő jogásza kutatás 2023 – magabiztosan közelítünk a generatív mesterséges intelligenciához

A Wolters Kluwer nyilvánosságra hozta 2023-as, A jövő jogásza című nemzetközi kutatásának az eredményét. A jogi szektor jól fogadja a generatív mesterséges intelligenciát (AI), miközben továbbra is erőfeszítéseket kell tenniük azért, hogy mindennapi munkájuk hatékonyabbá tételére jogi technológiai szoftvereket vezessenek be. Az ügyvédi irodák és a vállalati jogi osztályok szembesülnek azokkal a változásokkal is, amelyekre szükség van a környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) követelmények kiszolgálásához, valamint a jövőre kész munkaerő megszerzéséhez és megtartásához.

2023. november 6.

A jövő jogászait képzik a Wolters Kluwer Hungary szakemberei

Úttörő szerepet játszik a Pázmány Péter Katolikus Egyetem a jogi technológiai képzésben. A Jog- és Államtudományi Karon 2023. szeptemberében indult LegalTech tantárgy – amelyet a Wolters Kluwer szakemberei tartanak – lehetőséget nyújt a hallgatóknak arra, hogy olyan ismeretekre tegyenek szert, amellyel alkalmazkodhatnak a digitális kor követelményeihez. Az új kurzus sikerét mutatja, hogy pár perc alatt betelt a létszám.