Ismét tehetséges joghallgatók mérték össze a tudásukat a The New Lawyer Challenge versenyen


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Humanoid robotok magyarul és angolul is: a jövő jogászai a mesterséges intelligencia, a munkajog és a polgári jog dilemmáival küzdöttek meg írásban és szóban.

Április 15-én tartották a Baker McKenzie által létrehozott, joghallgatóknak szóló The New Lawyer Challenge verseny döntőjét. Az immár hagyományosan, negyedszerre megtartott verseny három fordulón keresztül zajlott: az első forduló egy online kitölthető teszt volt, a második fordulóban egy komplex jogesetet kellett megoldania a továbbjutott versenyzőknek, szintén írásban.

A harmadik forduló, a döntő tette fel az i-re a pontot: itt az eredetileg több, mint 500 indulóból a nyolc legjobb bejutó résztvevő mutathatta meg egy fiktív jogeset megoldásán és prezentálásán keresztül, hogy milyen kreatívan tud gondolkodni. A verseny lényege ugyanis nem az, hogy a versenyzők a jogszabályok szövegét pontosan visszamondják, hanem hogy gyakorlatorientáltan, „out of the box thinking” hozzáállással oldják meg a feladatokat. Az ügy megoldásához mindent használhattak (az egyéni, önálló munka keretein belül), és kifejezetten olyan esetet kaptak, amelynek nem feltétlen egy jó megoldása van, sőt.

Az idei döntős jogeset a talán nem is olyan távoli jövőbe kalauzolta el a leendő ügyvédeket: egy humanoid, önálló gondolkodásra is képes gondozó robotot kölcsönöz ki az ügyfél, édesapja ellátására. A Szófiára keresztelt robot egy munkaerőkölcsönző cég munkavállalója Magyarországon, a karbantartását pedig a cég alvállalkozója, egy robottervező Kft. látja el, amelyik egyébként Szófiát tervezte és gyártotta. A robot egy nap bizonyos okok miatt későbbre programozza a gyógyszerbeadást, viszont mire sor kerülhetne rá, nem tudja beadni, mivel gondozottja elalszik. Másnap az ügyfél édesapja rosszul lesz, kórházba kell vinni, az állapota végül rövid idő alatt rendeződik. Az ügyfél kártérítést követel a munkaerőkölcsönző cégtől a kórházi ellátás költségeinek megtérítésére, valamint az elszenvedett stressz miatt, amelyet Szófia a program megváltoztatásával neki és édesapjának okozott. (Ez a jogeset rövid kivonata.)

A döntősök közé II. évestől az V. évesig különböző egyetemekről, évfolyamokról jutottak be joghallgatók. A versenyzők a reggeli köszöntő után az eset megoldásán egyénileg dolgozhattak, majd az idő leteltével egyesével került sor az online szóbeli prezentálásra. Az ügyről a rendelkezésükre álló idő első felében magyarul fejthették ki a véleményüket, javaslatukat, és kérdezhettek az „ügyféltől”, valamint a zsűri is további kérdéseket tett fel feléjük, mint „ügyvédjük” felé, végül pedig a hallgatóknak néhány percben angolul is össze kellett foglalni a jogi álláspontjukat.

Az öttagú zsűri gyakorlati szakemberekből állt össze, négy tagja a Baker McKenzie-ből érkezett: Dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán, Dr. Lendvai Zsófia, Dr. Óváry-Papp Nóra és Dr. Takács P. Pál. Hozzájuk csatlakozott ötödik zsűritagként Dr. Fekti Ákos, a Tesco Országos Jogi Vezetője.

A verseny díjazása bőkezű volt: az I. helyezett 150.000 Ft, a II. helyezett 100.000 Ft, a III. helyezett 75.000 Ft pénzjutalomban részesült, továbbá Különdíjként egy 40.000 Ft-os könyvjutalom is kiosztásra került a Wolters Kluwer Hungary felajánlásából. A pénzbeli, tárgyi nyeremények mellett a helyezést elért győztesek számára Fekti Ákos mentorálási lehetőséget is felajánlott.

A zsűri nevében Hegymegi-Barakonyi Zoltán ismertette a jogeset különböző aspektusait, dilemmáit, majd sor került az eredményhirdetésre – az ismert helyzet miatt természetesen online, a Zoomon keresztül.

A szoros szóbeli küzdelem után a döntőben I. helyezett lett, és ezzel megnyerte a versenyt Várkonyi Zsófia, II. helyezést ért el Papp Renáta, III. helyezett lett Vigh Dalma, és a Wolters Kluwer Hungary Különdíját nyerte el Ratkovics Gábor.

Az alábbiakban a díjazottakat kérdeztük röviden írásban a versenybeli élményeikről és terveikről.

I. helyezett – Várkonyi Zsófia (PPKE-JÁK, IV. év)

Várkonyi Zsófia

Várkonyi Zsófia

Idén indultál először a versenyen, vagy már korábban is részt vettél rajta?

Idén indultam először ezen a versenyen.

Milyennek találtad a megoldandó jogesetet a döntőben?

A verseny előtti napokban kaptunk egy kis információt, hogy robotjoggal kapcsolatos jogesetre számíthatunk, viszont a döntőben megoldandó feladat lényegében felelősségi kérdésekkel foglalkozott. Az tetszett a feladatleírásban, hogy kellő mozgási teret biztosított ahhoz, hogy ki tudjon bontakoztatni a hallgató egy koherens érvelést. Nem éreztem azt, hogy itt egy jó megoldás van, hanem kreatív feladatmegoldásra ösztönzött, és a jelenleg hatályos munkajogi és polgári jogi szabályokkal kellett ügyeskedni.

Összességében mit adott neked a verseny?

Talán klisésen hangzik, de magabiztosságot adott. Az egyetemen kevéssé van lehetőség az órákon belül jogesetmegoldásra, így azon túl, hogy egy-egy tantárgyból a jogszabályokat megtanulom és levizsgázom, kevés visszacsatolás érkezik arról, mennyire sikerült gyakorlati szempontból is elsajátítanom a tudást.

Van már kialakult elképzelésed, hogy a jogon belül mivel szeretnél foglalkozni, mely jogterületek érdekelnek?

Három terület érdekel jelenleg: nemzetközi magánjog, azon belül is a nemzetközi adásvételi szerződések joga, versenyjog, illetve a belső piac joga. Számomra ezek a jogterületek azért érdekesek, mert határokon átnyúló jogi problémákkal foglalkoznak, lehetőséget teremtve arra, hogy még több ország jogi kultúráját és gondolkodását megismerhessem.

II. helyezett – Papp Renáta (SZTE-ÁJK, III. év)

Papp Renáta

Papp Renáta

Idén indultál először a versenyen?

Igen, idén indultam először.

Milyennek találtad a megoldandó jogesetet a döntőben?

Kihívást jelentőnek. Úgy gondolom, méltó volt a verseny nevéhez és színvonalához, igazán komplex problémát kellett megoldanunk. Több jogterületet érintő kérdések merültek fel az üggyel kapcsolatban, ezért fontos volt, hogy átfogóan lássuk a kérdést, emellett előre is kellett tekintenünk, a jövőbeni lehetőségeket is megvizsgálva. Izgalmas új irány a robotjog, emiatt különösen örülök, hogy ilyen téren is bővíthettem a tudásomat.

Összességében mit adott neked a verseny?

Értékes tapasztalatot és egy nagyon jó élményt. Mindhárom forduló más volt, így többféle feladattípus vonatkozásában is kipróbálhattam magam. Tetszett, hogy mind a második forduló, mind a döntőbeli jogeset gyakorlati szempontú volt, aktuális problémákat felvetve. A verseny lebonyolítása gördülékenyen történt, az eredményhirdetéssel egybekötve pedig egy rövid szakmai beszélgetésre is sor került a zsűriben helyet foglaló kiváló szakemberekkel, ami külön élményt jelentett. Örülök, hogy jelentkeztem erre a kihívásra, mert vitt egy kis színt a monoton online tanulásba, és közben szakmailag is fejlődhettem.

III. helyezett – Vigh Dalma (ELTE-ÁJK, V. év)

Vigh Dalma

Vigh Dalma

Idén indultál először a versenyen, vagy már korábban is vettél részt rajta?

Korábban is terveztem a részvételt, azonban úgy éreztem, hogy az egyetemi kötelezettségeim túlzottan lefoglalnak ahhoz, hogy maradéktalanul fel tudjak készülni a megmérettetésre. Idén, a digitális oktatásra való áttérés révén több időm maradt iskolán kívüli tevékenységekre, így nem volt kérdés, hogy elindulok-e a versenyen.

Milyennek találtad a megoldandó jogesetet a döntőben?

A döntő nagy kihívást jelentett, hiszen egy rendkívül modern és sokrétű problémával álltunk szemben. Egy robotjoggal kapcsolatos ügyben kellett megoldási javaslatainkat kidolgozni, majd prezentálni magyarul, végül pedig összefoglalni angol nyelven. A feladat nagyon érdekes és izgalmas volt, kreatív gondolkodásra ösztönzött, ugyanis a jelenlegi jogi szabályozás nem ad maradéktalanul választ a jogesetben felmerült kérdésekre. A megoldás során egyrészt a hatályos jogszabályokat alkalmaztuk, másrészt pedig arra kerestük a választ, hogy milyen jövőbeli jogszabálymódosításokkal lehetne megfelelően reagálni az ilyen és ehhez hasonló helyzetekre.

Összességében mit adott neked a verseny?

Számomra a versenyen való részvétel fantasztikus élmény volt, úgy érzem, hogy ilyen rövid idő alatt is sokat fejlődtem. Egyedülálló lehetőséget biztosított arra, hogy az egyetemen megszerzett elméleti tudásomat a gyakorlatban is alkalmazhassam és egy ügyvéd bőrébe bújva megpróbáljam a lehető legjobb tanácsot adni az ügyfélnek. Továbbá rámutatott arra, hogy a mesterséges intelligencia széleskörű elterjedésével szükség van az „új idők új jogászaira”, akik nem csupán a biztos jogi tudásukra támaszkodnak, hanem digitális ismeretekkel is rendelkeznek és nem áll távol tőlük az innovatív gondolkodásmód sem.

Van már kialakult elképzelésed, hogy a jogon belül mivel szeretnél foglalkozni, mely jogterületek érdekelnek?

Jelenleg több jogterület is érdekel, főként a polgári jog vonz, ezen belül is a kötelmi és a társasági jog, emellett az IP & IT jog, illetve az adatvédelem iránt is érdeklődöm.  A jövőben szeretném minél több területen kipróbálni magam, szívesen elhelyezkednék egy nemzetközi ügyvédi irodában, vagy akár vállalati jogtanácsosként is.

Különdíj – Ratkovics Gábor (ELTE-ÁJK, II. év)

Ratkovics Gábor

Ratkovics Gábor

Milyennek találtad a megoldandó jogesetet a döntőben?

A döntő jogesete nem ért váratlanul. Elmondták nekünk, hogy a robotikával kapcsolatos, jelenleg még nem szabályozott terület lesz a téma. Felmerült bennem, hogy ez akár a robotok által okozott kárért való felelősségre is kiterjedhet. Nem számítottam viszont arra, hogy ezt munkajogi kontextusban, munkaerő-kölcsönzés keretében dolgozza fel a jogeset.

Összességében mit adott neked a verseny?

Egy jó élményként tekintek vissza a versenyre, amely nem csupán arra adott lehetőséget, hogy gyakorlati problémákon gondolkozzunk magyar és angol nyelven, de arra is, hogy megismerkedjünk a többi döntőssel és a Baker McKenzie ügyvédjeivel, még akkor is, ha erre csak online formában kerülhetett sor.

Másodévesként a döntősök között neked volt a legnagyobb kihívás a feladat, hiszen még sok mindent nem tanultál – hogyan álltál neki a megoldásoknak?

A döntő előtti megbeszélésen arról tájékoztattak, hogy az alsóbb éves joghallgatók sem indulnak olyan nagy hátránnyal, hiszen a zsűri nagyra értékeli a kreativitást és a meggyőző előadásmódot is. Az egyetemen sokat gyakoroltuk, hogyan keressünk gyorsan és hatékonyan jogszabályokban. Ez sokat segített a döntős feladatmegoldásban, hiszen annak ellenére, hogy nem tanultam munkajogot, könnyen rá tudtam keresni a munkaerő-kölcsönzésre a Wolters Kluwer jogi adatbázisában, amely valamennyi döntős számára rendelkezésre állt.

A jogi egyetem előtt tanultál más területen is, hogyan jött nálad a váltás, hogy mégis jogot szeretnél tanulni?

Londonban gazdasági statisztika szakon végeztem, részmunkaidőben továbbra is dolgozom ezen a területen. Akkor döntöttem a jog mellett, amikor láttam tárgyalni bíró anyukámat a PKKB-n. Érdekesnek találtam, hogy olyan sokféle ügyön dolgozik és annyi emberrel találkozik minden nap: nyilatkoztatja a feleket, tanúkat hallgat meg, szakértőket rendel ki. Ez szerintem páratlan ebben a szakmában.

Az idei versenynek vége, de érdemes jövőre is figyelni a Baker McKenzie versenykiírását, hiszen újabb izgalmas jogesetek és feladatok várják majd a joghallgatókat.


Kapcsolódó cikkek

2020. október 21.

EP: a mesterséges intelligencia nem rendelkezhet szellemitulajdon-jogokkal

Az Európai Parlament a mesterséges intelligencia fejlesztése mellett az etikai normákat és a technológiába vetett bizalmat is erősítené, a digitális szolgáltatásokra, így az online platformok és piacterek működésére pedig időtálló szabályokat, a jogellenes tartalmakkal szemben kötelező erejű mechanizmust vár – közölte az uniós parlament szerdán.