Ülj be a legizgalmasabb perekre


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Légy részese a bírósági eljárásoknak és nézd élőben a tárgyalásokat. Ismerd meg, hogy a megtanult elmélet hogyan működik a gyakorlatban, és tanulj, miközben a legizgalmasabb ügyek részletei tárulnak fel előtted.

1. Szeged

Helyszín: Szegedi Törvényszék, Szeged Széchenyi tér 4., 108-as tárgyalóterem

Időpont: 2019.04.23. 09:00

Tárgy: Terrorizmus finanszírozásának bűntette

Az ügy lényege: A vádirat lényege szerint a II. rendű vádlott 2009. évben önkéntesen csatlakozott Törökországban, mint kurd nemzetiségű török állampolgár a Kurd Munkáspárt (PKK) nevű szervezethez, melynél katonai kiképzésben részesült Irakban, majd 2010 és 2014 között fegyveres szolgálatot teljesített a PKK kötelékében, de harcokban nem vett részt.

Szolgálata során az iraki hegyekben ruhát és élelmet szállított a Törökországban harcoló és a harcokból visszatérő PKK egységeknek társaival együtt, majd a szervezet döntése alapján 2014. évben áthelyezték Szíriába, ahol egy Kobani környéki laktanya raktárban ugyancsak logisztikai feladatokat kapott.

A vádlott ekkor már a PKK szíriai szervezete, az YPG kötelékében, annak egyenruhájában végezte a harcoló kurd egységek ruhával és élelemmel történő ellátását.

Az I. rendű vádlott Iránban született kurd nemzetiségűként, őt 2010-ben kereste meg és szervezte be a PKK, majd menekültnek álcázva átvitték Irakba, ahol katonai kiképzésben részesült, azonban fegyvere nem volt, harcokban nem vett részt, feladatát képezte, hogy a PKK egyenruhájában az iraki hegyekben állomásozva egy ún. fogadó csoport tagjaként fogadja a törökországi harcokból visszatérő kurd csapatokat, majd a harcoló csapatok női katonáit szállítsa. Ezen az első vonalban harcoló egységeknek ruhát osztott.

Az I. rendű vádlottat a PKK döntése értelmében 2014-ben szintén áthelyezték Szíriába, Kobani város környékére, egy laktanyába. Itt ugyanazt a tevékenységet végezte, mint Irakban, csak már ő is a PKK szíriai szervezetének, az YPG-nek az egyenruháját viselve.

A vádlottak Szíriában ismerkedtek meg, majd közöttük érzelmi viszony alakult ki, azonban szolgálatukat a szervezet érdekében külön-külön végezték. A vádlottak 2015 augusztusában elhatározták, hogy nem szolgálnak tovább, szeretnének új életet kezdeni és összeházasodni. Ennek érdekében 2015 augusztusának végén a szolgálatból elszöktek és Irakba mentek, arra is figyelemmel, hogy a PKK részéről folyamatosan figyelmeztették tagjaikat, hogy a szolgálattal felhagyni nem lehet, akik így tesznek azokat retorzió éri.

A vádlottak 2016-ban Irakban összeházasodtak, majd embercsempészek segítségével Európába kívántak eljutni. Több országon keresztülhaladva és huzamosabb ideig szerb menekülttáborokban tartózkodva, sikertelen illegális határátlépési kísérleteket követően 2017. december 6. napján a tompai tranzitzónába belépve menedékjogi kérelmet terjesztettek elő.

A vádlottak 2009 illetve 2010 évtől 2015 augusztus hónapjáig terrorista szervezetnek minősülő szervezet tagjai voltak, melynek tevékenységét logisztikai munkával, ellátói, kísérői, szállítói tevékenységgel támogatták.

A bíróság a tárgyalást 2019.04.24. napon 9.00 órától folytatja.

Érdeklődj a tárgyalásról: Juhászné dr. Prágai Erika, sajtószóvivő , 06/30-4756-007 sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu

2. Miskolc

Helyszín: Miskolci Törvényszék, Miskolc, Dózsa György út 4., I./113-as tárgyalóterem

Tárgy: életveszélyt okozó testi sértés bűntette és más bűncselekmények

Időpont: 2019.04.24. 08:00

Az ügy lényege: Tanúkat hallgat ki a Miskolci Törvényszék azoknak a vádlottaknak az ügyében, akikkel szemben életveszélyt okozó testi sértés bűntette és más bűncselekmények miatt indult büntetőeljárás.

A vádirati tényállás lényege szerint az I. rendű és a II. rendű vádlottak is egy társaság körében, a III. rendű és IV. rendű vádlottak is egy külön társasággal tartózkodtak 2017. június 13-án a sárospataki vasútállomás épületénél. Az I. rendű és a IV. rendű vádlottak ismerték egymást korábbról, mert egy intézetben töltötték szabadságvesztés-büntetésüket. Ebből az időszakból származó konfliktusuk miatt szóváltás, majd dulakodás alakult ki köztük.

A II. rendű és a III. rendű vádlottak közbeavatkoztak, többen kést ragadtak, míg a verekedés közben az I. rendű vádlott mellkason szúrta a III. rendű vádlottat, akinek mintegy fél liternyi vér került a mellüregébe. E sérülés nyolc napon túl gyógyuló, közvetetten életveszélyes. A bizonyítási eljárás befejezése nem várható.

Érdeklődj a tárgyalásról: dr. Horváth Dóra, sajtószóvivő, 06/46-815-297, 06/70-361-2778, horvathd@miskolc.birosag.hu

3. Budapest

Helyszín: Fővárosi Törvényszék, Budapest, Maró utca 27. II. 79-es tárgyalóterem

Időpont: 2019.04.24. 09:00

Tárgy: különösen jelentős kárt okozó csalás bűntette

Az ügy lényege: A vád szerint a vádlott kézizálog-hitelezési tevékenységet folytatott az általa alapított L. Kft.-ben – később K. Zrt.-ben.

2007-től a Kft. likviditási problémákkal küzdött, a 2008-as globális pénzügyi válság pedig a Zrt.-t is negatívan érintette: a záloghitelezési tevékenységét refinanszírozó bankok egy része elzárkózott a hitelkeretének további emelése elől. Mindezek mellett a Zrt.-nél elzálogosított értéktárgyak ügyfelek általi kiváltásának aránya romlott, ugyanakkor a ki nem váltott zálogtárgyak értékesítési lehetőségei szűkültek. A fenti, s egyéb okok miatt a társaság működése 2009-re fenntarthatatlanná vált.

A vádlott elhatározta, hogy a Zrt. összeomlásának és felszámolásának elkerülése céljából a társaság üzleti forgalmát fiktív zálogkölcsönügyletekkel lendíti fel, amelyek valós ügyletként történő kimutatásával biztosíthatóvá válik a refinanszírozó bankok által megkövetelt fedezettségi szint, ezenfelül pedig a záloghitel-állomány látszólagos emelkedése további hitellehívások alapját is képezné. A vádlott tevékenységének eredményeként pontosan meg nem határozható mennyiségű, de tízezer darabot meghaladó, együttesen több mint 22 milliárd forint becsértéket és 15 milliárd forint folyósított kölcsönösszeget feltüntető fiktív zálogjegy készült.

2012-től a vádlott további forrásokhoz jutás céljából újabb pénzintézeteket, egyéb gazdasági társaságokat, illetve vagyonos magánszemélyeket, vállalkozókat bírt rá kölcsönnyújtásra vagy más, finanszírozási típusú ügylet megkötésére azzal a módszerrel, hogy fedezetként a kifizetésre kerülő pénzösszeget meghaladó értékű aranytömböket ajánlott fel számukra. A vádlott a szükséges mennyiségű aranytömbbel vagy az azok öntéséhez felhasználható törtarannyal nem rendelkezett, ezért a Kft. alkalmazásában álló ötvöst rendszeresen arra utasította, hogy réz és egyéb segédanyagok felhasználásával öntsön ki az aranytömbre megtévesztésig hasonlító fémtömböket. Utasítását azzal indokolta az ötvösnek, hogy a tömböket egy esetleges rablás esetén „csalitömbnek” szánja. A hamis fedezeti tárgyak felhasználásával kötött ügyletek eredményeként a vádlott több mint 3 milliárd forinthoz jutott.

A vádlott továbbá 2012-ben elhatározta, hogy vállalati kötvénykibocsátás útján is megpróbál további forrásokhoz jutni. E tevékenységével összefüggésben a Zrt. több millió euró névértéken értékesített kötvényt.

A vádlott a fent említett módokon megszerzett pénzösszegeket a Kft. és a Zrt. működési költségeinek, legsürgetőbb tartozásainak kifizetésére fordította, az üzleti tevékenység élénkítésére, bővítésére nem került sor. A két társaság ellen egyébként időközben több végrehajtás is indult, s végül 2015 áprilisában és májusában mindkét társaság felszámolását jogerősen elrendelték.

A felszámolási eljárások során megállapították, hogy a Kft. és a Zrt. vagyona nem fedezi a társaságok tartozásait, a hitelezői igények – amelyek a két cégnél együttesen meghaladták az 56 milliárd forintot – többségének kielégítésére nincs lehetőség. Az ügyészség a vádlottat többek között különösen jelentős kárt okozó, folytatólagosan elkövetett csalás bűntettével, közvetett tettesként, pénzügyi intézmény körében, folytatólagosan elkövetett számvitel rendje megsértésének bűntettével vádolja.

A tárgyalás 2019.04.26-án folytatódik.

Érdeklődj a tárgyalásról: Fővárosi Törvényszék, Sajtóosztály, 06/1-354-6729 sajto@fovarosit.birosag.hu

4. Debrecen

Helyszín: Debreceni Járásbíróság, Debrecen, Arany János u. 25-31., földszint 28-as tárgyalóterem

Tárgy: Csalás bűntette és más bűncselekmények

Időpont: 2019.04.26. 10:00

Az ügy lényege: Tárgyalást tart a Debreceni Járásbíróság annak a vádlottnak az ügyében, akivel szemben jelentős kárt okozó csalás bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat az ügyészség.

A vádirat szerint a férfi magas beosztású titkos ügynök látszatát keltve, különböző valótlan okra hivatkozással nagyobb pénzösszegeket csalt ki a sértettektől úgy, hogy 2014-től kezdődően 2017 őszéig fia ismeretségi körét felhasználva tehetősebb emberek közelébe férkőzött.

Az ismerkedések során minden esetben magas rangú titkos ügynöknek, volt olyan, hogy az Európai Határés Partvédelmi Őrség (FRONTEX) vezetőjének adta ki magát, és rendszeresen hivatkozott széles körű kapcsolatrendszerére, azt állítva ismerőseinek, hogy a későbbiekben, ha bármiben tud, akkor segít.

A vádlottnak a játékszenvedélye miatt volt szükséges rendszeresen nagyobb összegű pénzre, amelyet a sértettek megtévesztésével, illetve megkárosításával teremtett elő – fogalmaz a vád. A sértettek bizalmába férkőzve, a vádlott több alkalommal nagyobb összegű készpénzt kért kölcsön tőlük. Legtöbbször azt állította, hogy az édesapja és édesanyja külföldi gyógykezelésére, műtétre kell a pénz, majd édesapja halálát követően a temetési költségek megelőlegezését és a szülei által ráhagyott ingatlan adásvétele kapcsán felmerült költségek megelőlegezésének szükségességét jelölte meg.

A bizalmi viszony folytán a sértettek fizettek a vádlottnak, egyesek több alkalommal is nagyobb összegű kölcsönt nyújtottak a férfinak. A vádlott hat sértettnek, összesen több, mint 26 millió forint kárt okozott, amely nem térült meg, szándékában sem állt a pénzek visszafizetése.

A vádlott 2017-ben a fiától is kért kölcsön különböző pénzösszegeket, amit egy idő után a fiú már nem teljesített. Ezért 2017 augusztusa és novembere között a vádlott fiát mobiltelefonon rendszeresen zaklatta, több mint százhetvenszer hívta fel azért, hogy pénzt adjon neki. A férfi az apja ellen zaklatás vétsége vonatkozásában magánindítványt terjesztett elő.

G.S. 2017. november 21-ei elfogását követően megtartott házkutatás során az általa bérelt lakásban, egy beépített szekrény tetején lévő nyílásban engedély nélkül tartott lőfegyvert és 16 darab lőszert találtak és foglaltak le. A lőfegyver közel 20 éve vannak a birtokában, 2006. június 30. napjáig pedig nem tett eleget annak a kötelezettségének, hogy hatósági engedélyt kérjen rá, míg a lőszereket édesapjától örökölte.

A Debreceni Járásbíróságon 2019. március 27-én megtartott előkészületi ülésen a vádlott nem tett beismerő vallomást, fenntartotta a nyomozati szakasz során általa elmondottakat, a bíróság az ügyet előkészítő ülésen nem tudta befejezni, ezért kerül sor tárgyalás tartására.

Érdeklődj a tárgyalásról: Dr. Dobó Dénes sajtószóvivő, 06/30-748-3847, Dr. Veszprémyné Dr. Szajkó Márta sajtótitkár, 06/30-327-0464, email: sajto@debrecenit.birosag.hu,


Kapcsolódó cikkek

2021. szeptember 10.

Egy nap a jogi szakirodalom és a kiválóság jegyében

2021. szeptember 18-án a Károlyi-Csekonics-palotában kerül sor az Első Magyar Jogi Könyvszalonra a Magyar Jogász Egylet és az Alkotmánybíróság közös szervezésében. A rendezvény záróakkordjaként adják át 2020-2021 legkiválóbb jogászainak az V. Wolters Kluwer Jogászdíjat 12 kategóriában.

2021. szeptember 10.

Az influenszer tevékenysége a német jog alapján

Azoknak az influenszereknek, akik pénzt kapnak a cégektől a termékek közösségi médiában való népszerűsítéséért, egyértelműen reklámnak kell címkézniük az ilyen bejegyzéseket – döntött csütörtökön a német bíróság.