Az OTP változtatásokat vezet be a hitelügyintézésben Koronavírus

Az OTP Bank tájékoztatót tett közzé, amelyben összefoglalta a koronavírus miatt életbe léptetett változásokat.

Az OTP Bank tájékoztatója szerint a bank továbbra is befogad jelzáloghitel és közvetlen lakáscélú állami támogatás iránti kérelmeket ügyfeleitől, de a hitelezési folyamatainkat több külső körülmény is lassítja.

A tájékoztató szerint várható a hitelügyintézés idejének növekedése, ezért a bank kéri ügyfeleit, hogy az adásvételi szerződésekben legalább 90-120 napos fizetési határidőt rögzítsenek.

A vis major helyzetek kivédése érdekében az OTP konkrét rendelkezések szerződésbe foglalását várja el az adásvételi szerződésre vonatkozó banki feltételek között.

A fővárosi és megyei kormányhivatalok által kiállított társadalombiztosítási igazolásokat a bank papír alapon vagy eszignó aláírással ellátott elektronikus dokumentumban fogadja el.

A bank felhívja az ügyfelek figyelmét a földhivatalok által életbe léptetett változásokra is, amelyről korábban mi is beszámoltunk.

Tekintettel a kivételes helyzetre, mind a piaci, mind pedig a támogatott hitelek esetén a hitelkérelem befogadásához, illetve piaci hitelek esetén a kölcsön folyósításához az is elfogadható, ha az adásvétel tárgyában eljáró ügyvéd –az ügyfél felhatalmazása alapján -arról nyilatkozik, hogy a hiteligényléshez benyújtott adás-vételi szerződés eredeti példányát benyújtotta az illetékes földhivatalhoz.

A tulajdonjogról lemondó nyilatkozat esetében –ha annak benyújtása nem kivitelezhető – a földhivatal által érkeztetett példánytól a Bank kivételes esetben eltekint.

A hitelfeltételként előírt vagyonbiztosítás megkötését a biztosítók által elektronikusan előállított vagyonbiztosítási ajánlatok, kötvények és záradékaik, valamint a befizetést igazoló fedezetigazolások elektronikus formában, e-mailben is benyújthatók, ezeket az OTP elfogadja.

A Bank korábbi gyakorlata szerint közjegyzői okiratba foglalt kölcsönszerződést kizárólag egy másik közjegyzői okiratba foglalt kölcsönszerződéssel lehetett módosítani.

A különleges helyzetre tekintettel az OTP lehetővé teszi, hogy amennyiben ez a fiókhálózat munkatársai számára nem kivitelezhető, és a közjegyző vállalja, a korábbi, közokiratba foglalt kölcsönszerződés banki szerződéssel kerüljön módosításra, melynek tartalmáról az ügyfélnek közjegyzői okiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot kell tennie.

Az OTP teljes tájékoztatóját a lenti linkre kattintva olvashatják.

(mük.hu)

Kapcsolódó cikkek:


Ügyvédi szolgáltatás távazonosítással
2020. március 30.

Ügyvédi szolgáltatás távazonosítással

Cikkünkben a Magyar Ügyvédi Kamara ügyfelek távazonosításáról és az okirati ellenjegyzés során a távelőttemezés szabályairól készített tájékoztatóját olvashatják.

Védjük a sérülékeny társadalmi csoportokat!
2020. március 30.

Védjük a sérülékeny társadalmi csoportokat!

A koronavírus-világjárvány miatt kialakult körülmények sérülékeny helyzetű társadalmi csoportokat érintő kérdéseiről bocsátott ki közös közleményt Dr. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa, Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet, a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes, valamint Dr. Bándi Gyula, a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes.