A Bizottság szigorúbb fogyasztóvédelmi szabályokat fogad el az online pénzügyi szolgáltatásokra


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A belső piacon a pénzügyi szolgáltatások nyújtásának előmozdítása és a magas szintű fogyasztóvédelem biztosítása érdekében a javaslat több területen is intézkedéseket vezet be.

„Az Európai Bizottság a mai napon elfogadta a fogyasztói pénzügyi szolgáltatások távértékesítéssel történő forgalmazására vonatkozó jelenlegi uniós szabályok reformját, amelyek a távértékesítés útján értékesített pénzügyi szolgáltatásokra vonatkoznak. A javaslat erősíteni fogja a fogyasztói jogokat, és előmozdítja a pénzügyi szolgáltatások határokon átívelő nyújtását az egységes piacon. Ez a piac jelentősen fejlődött, tekintettel az ágazat általános digitalizációjára és a szabályok első, 2002-es bevezetése óta kifejlesztett új típusú pénzügyi szolgáltatásokra. Ezeket a fejleményeket tovább erősítette a Covid19-világjárvány hatása, amely nagymértékben hozzájárult az online tranzakciók számának növekedéséhez.

Věra Jourová, az értékekért és az átláthatóságért felelős alelnök így nyilatkozott: „Egyre több fogyasztó fordul az online szolgáltatások felé a pénzügyek terén is, ami jó dolog. Ugyanakkor gondoskodnunk kell arról is, hogy a játékszabályok lépést tartsanak a legújabb fejleményekkel. A fogyasztóknak egyértelmű tájékoztatásra és biztonsági hálóra van szükségük, ha valamilyen probléma merül fel.”

A jogérvényesülésért felelős biztos, Didier Reynders hozzátette: „Mivel a pénzügyi szolgáltatások világa folyamatosan fejlődik, a szabályainknak is lépést kell tartaniuk ezzel: ez ilyen egyszerű. Az elmúlt húsz évben a digitalizáció és az új pénzügyi termékek megsokszorozódása alapvetően átalakította ezt az ágazatot, és a Covid-válság által a közelmúltban bevezetett kijárási korlátozások azt bizonyítják, hogy az online igénybe vehető pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó hatékonyabb és naprakészebb szabályozási keret fontosabb, mint valaha. Bár a kockázatok és a kihívások eltérőek lehetnek, a figyelem középpontjában mindig a fogyasztók biztonsága áll.”

Az uniós szabályok korszerűsítése

A belső piacon a pénzügyi szolgáltatások nyújtásának előmozdítása és a magas szintű fogyasztóvédelem biztosítása érdekében a javaslat több területen is intézkedéseket vezet be:

  • A távollevők között kötött pénzügyi szolgáltatási szerződések esetében könnyebben lehet majd élni a 14 napos elállási joggal: e jog gyakorlásának megkönnyítése érdekében a kereskedőknek az elektronikus úton történő értékesítéskor biztosítaniuk kell a vásárlástól való elállás lehetőségének gombját. A kereskedő továbbá köteles értesítést küldeni az elállási jogról, ha a szerződéskötést megelőző tájékoztatás a szerződés megkötése előtt kevesebb mint egy nappal érkezik meg.
  • Egyértelmű szabályok arra vonatkozóan, hogy mit kell tartalmaznia a szerződéskötést megelőző tájékoztatásnak, valamint hogyan és mikor kell azt rendelkezésre bocsátani: a javaslat korszerűsíti a szabályokat, például az elektronikus kommunikáció tekintetében, és arra kötelezi az eladót, hogy bizonyos információkat előzetesen adjon meg, ideértve például a kereskedő e-mail-címét, az esetleges rejtett költségeket vagy a pénzügyi szolgáltatással kapcsolatos kockázatokat. Az információkat jól láthatóan fel kell tüntetnie a képernyőn, és szabályok fognak vonatkozni a felugró ablakok vagy többrétegű linkek információszolgáltatás céljából történő használatára. Az új szabályok azt is biztosítani fogják, hogy a fogyasztónak elegendő idő álljon rendelkezésére a kapott információk megértéséhez, legalább egy nappal a tényleges aláírás előtt.
  • A fogyasztók védelmét szolgáló különös szabályok a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó szerződések online megkötésekor: a pénzügyi szolgáltatási szerződések értelmezése összetett lehet, különösen akkor, ha a szerződő felek közötti egyeztetésekre online került sor. A javaslat arra kötelezi a kereskedőket, hogy méltányos és átlátható online rendszereket hozzanak létre, és megfelelő magyarázatot adjanak az online eszközök (pl. RoboAdvice vagy csevegőablakok) használatakor. A szabályok azt is lehetővé teszik a fogyasztók számára, hogy emberi beavatkozást kérjenek, ha az ilyen online eszközökkel való interakció számukra nem teljesen kielégítő.
  • Jogérvényesítés: a javaslat támpontokat ad az illetékes hatóságoknak. A távollevők között kötött pénzügyi szolgáltatási szerződésekre súlyosabb szankciókat kell alkalmazni a határokon átnyúló kiterjedt jogsértések esetén, az éves forgalom legalább 4%-ának megfelelő maximális szankcióval.
  • Teljes harmonizáció az egész belső piacon egyformán magas szintű fogyasztóvédelem biztosítása érdekében: a javaslat teljes körű jogharmonizációt vezet be, és hasonló szabályokat állapít meg valamennyi szolgáltatóra vonatkozóan a tagállamokban.

A következő lépések

A bizottsági javaslatot jelenleg vizsgálja a Tanács és az Európai Parlament.

Háttér-információk

Az elmúlt 20 évben a fogyasztói pénzügyi szolgáltatások távértékesítéssel történő forgalmazása gyors változásokon ment keresztül. A pénzügyi szolgáltatók és a fogyasztók már nem használják az irányelvben említett faxkészülékeket, és azóta új üzleti modelleket és új forgalmazási csatornákat alkalmazó (például pénzügyi szolgáltatásokat online értékesítő) új szereplők (például pénzügyi technológiai vállalatok) jelentek meg. Emellett a Covid19-világjárvány és a kapcsolódó kijárási korlátozások hatása általában véve felgyorsította az online vásárlás elterjedését.

Az irányelvet teljes körű értékelésnek vetették alá. A fő eredmények a következők voltak: i. az irányelv hatálybalépését követően számos uniós termékspecifikus jogalkotási aktust (pl. a fogyasztói hitelről szóló irányelvet) és uniós horizontális jogszabályt (az általános adatvédelmi rendelet) fogadtak el, ami csökkentette az irányelv relevanciáját és hozzáadott értékét; ii. számos fejlemény – például a szolgáltatások növekvő mértékű digitalizációja – befolyásolta az irányelv hatékonyságát a fő célkitűzések elérésében; iii. az irányelv azonban hasznos maradt, mivel horizontális alkalmazása biztosította, hogy a fogyasztók bizonyos szintű védelemben részesüljenek az online kötött szerződések tekintetében azon pénzügyi termékeket illetően, amelyek még nem tartoztak uniós jogszabály hatálya alá (pl. a kriptoeszközökre vonatkozó uniós szabályok hiányában az irányelv alkalmazandó).

A javaslatot kísérő hatásvizsgálat több lehetőséget is megvizsgált. Az előnyben részesített alternatíva a 2002/65/EK irányelv hatályon kívül helyezéséhez, a még releváns cikkek (a szerződéskötést megelőző tájékoztatáshoz való jog és az elállási jog) 2011/83/EU irányelvbe (a fogyasztói jogokról szóló irányelv) történő későbbi beillesztéséhez, a 2011/83/EU irányelv bizonyos szabályai alkalmazásának a távollevők között kötött fogyasztói pénzügyi szolgáltatási szerződésekre való kiterjesztéséhez (pl. a kiegészítő fizetésekre, valamint a végrehajtásra és a szankciókra vonatkozó szabályokhoz) vezetett, valamint célzott új rendelkezéseket vezetett be, amelyek biztosítják a tisztességes online magatartást a fogyasztói pénzügyi szolgáltatási szerződések online megkötése során. Ennek fényében a javaslat hatékonyan, eredményesen és arányosan kezeli az azonosított problémákat és a célkitűzéseket.

(hirlevel.egov.hu)

(ec.europa.eu)
Kapcsolódó cikkek

2024. július 11.

Várható-e fordulat 2024-ben a cégvezetéstől eltiltott személyek számában?

A tavalyi és az idei kényszertörlési eljárások meghatározóak lesznek idén a számok alakulásában. Az elmúlt két évben indított jelentős számú felszámolási és kényszertörlési eljárások ellenére 2023-ban alig haladta meg a cégvezetéstől eltiltott személyek száma a 20 ezret. Bár csekély mértékben, de 2023-ban ismét csökkenő tendenciát mutat az újonnan eltiltott magánszemélyek száma, amiben fordulat várható 2024-ben.

2024. július 10.

Megjelentek a nyári extra adóváltozások – tette közzé a Magyar Közlöny

A Magyar Közlöny 2024. július 8-án megjelent 74. számában három kormányrendelet került kihirdetésre, amelyek az adózás rendjét, a szociális hozzájárulási adót, valamint az extraprofitadókat illetően vezetnek be változásokat, illetve újabb adókötelezettségeket. A Grant Thornton nemzetközi üzleti- és adótanácsadó cég szakértői a következőkben összefoglalják a három rendeletben bevezetett legfontosabb szabályokat és segítséget nyújtanak a rendeletek értelmezésében.