A kötelező szakmai gyakorlat munkajogi szabályai


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A közép- és felsőfokú tanulmányokat folytató diákok képesítésének megszerzéséhez az oktatási intézmények kötelező szakmai gyakorlat letöltését írhatják elő a nyári szünidő alatt.  Írásunkban áttekintjük, milyen munkajogi szabályokat kell figyelembe venniük azoknak a gazdálkodó szervezeteknek, akik külső gyakorlóhelyként tanulókat, hallgatókat fogadnak nyári szakmai gyakorlatra.


Cikksorozatunk eslő részét itt olvashatja.

A középfokú tanulmányokat folytató diákok esetében, amennyiben a gyakorlati képzést szervező szakképző iskola és a gyakorlati képzést folytató szervezet csak az összefüggő nyári szakmai gyakorlatot szervezi meg, az iskola és a gazdálkodó szervezet közötti együttműködési megállapodás alapján folytatható a tanuló gyakorlati képzése.

A képzési idő a fiatalkorú tanuló esetében a napi 7 órát, nagykorú tanuló esetében pedig a napi 8 órát nem haladhatja meg. A gyakorlati képzést 6 és 22 óra között kell megszervezni, azaz éjszaka nem kerülhet sor munkavégzésre. A tanuló részére a napi gyakorlat befejezése és a másnapi gyakorlat megkezdése előtt 16 óra pihenőidőt kell biztosítani.

Ha a napi gyakorlati képzési idő meghaladja a négy és fél órát, akkor a tanuló részére a képzési időn belül legalább 30 perc megszakítás nélküli szünetet kell biztosítani. A tanuló rendkívüli munkavégzésre és készenlét ellátására nem vehető igénybe.

A tanuló gyakorlati képzése heti pihenőnapokon, munkaszüneti napokon csak akkor lehetséges, ha a gazdálkodó szervezetnél rendeltetése folytán e napon is munkát végeznek, pl. kereskedelem vagy vendéglátás területén. Ehhez az iskola hozzájárulása is szükséges. Az igénybe vett idő helyett szabadidőt kell biztosítani, lehetőleg a következő képzési napon.

Az együttműködési megállapodás alapján kötelezően biztosítania kell a fogadó gazdálkodó szervezetnek a tanuló részére napi egyszeri kedvezményes étkeztetést vagy étkezési költséghez természetbeni hozzájárulást. Az étkezési hozzájárulás mértékét jogszabály nem rögzíti, ajánlott napi 250-300 Ft értékű Erzsébet utalvány juttatása.

Ha változó munkahelyen foglalkoztatják a tanulót, akkor jogosult utazási költségtérítésre.
A szervezet köteles továbbá munkaruházatot, tisztálkodási eszközt, egyéni védőeszközt, védőfelszerelést juttatni.

Most tekintsük át a felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatókkal kapcsolatos munkajogi szabályokat.
A képzési program keretében illetve a képzés részeként megszervezett szakmai gyakorlat vagy gyakorlati képzés során a hallgató a szakmai gyakorlóhellyel kötött hallgatói munkaszerződés alapján végezhet munkát. A hallgatói munkaszerződés alapján munkát végző hallgatók foglalkoztatására a munka törvénykönyvének rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

A munkavégzés során munkavállalón a hallgatót, munkáltatón a szakmai gyakorlatot biztosítót, munkaviszonyon pedig a hallgatói munkaszerződés alapján létrejött munkaviszonyt kell érteni. A munkaviszony fennállása alatt jár szabadság, betegszabadság a hallgatónak.

A hallgatók vonatkozásában a munka törvénykönyvétől eltérően az alábbi rendelkezéseket kell alkalmazni. Nem lehet próbaidőt kikötni. Továbbá nem rendelhető el éjszakai munka, valamint rendkívüli munkaidő. Több műszakos munkavégzés lehetséges, ilyen esetben a műszakpótlék jár a hallgatónak a pótlékra jogosultságot adó feltételek fennállásakor.

A hallgató napi munkaideje legfeljebb 8 óra lehet. Amennyiben a munkáltató munkaidőkeretet alkalmaz, a munkaidőkeret tartama legfeljebb 1 hét lehet a szakmai gyakorlat alatt foglalkoztatott diák esetében. Munkaidőkeret alkalmazásakor a heti pihenőnapokat nem lehet egyenlőtlenül beosztani, és nem lehet pihenőnapok helyett összevont pihenőidőt kiadni.

A hallgató részére a napi munka befejezése és másnapi munkavégzés megkezdése között legalább 12 óra pihenőidőt kell biztosítani.

A munkába járás, hazautazás költségeit meg kell téríteni úgy, mint a többi munkavállaló esetében, mivel a hallgatói munkaszerződésesek is munkaviszonyban állónak minősülnek.

Azon diákok esetén, akik a kötelező szakmai gyakorlaton kívül vállalnak gyakornokságot vagy egyéb munkát, az általános szabályok szerint kell eljárni a létrehozott jogviszony függvényében. Ilyen jogviszonyok lehetnek jellemzően a munkaviszony, megbízási jogviszony, továbbá az iskolaszövetkezeten keresztüli munkavégzés, egyszerűsített foglalkoztatás vagy a háztartási munka.

A cikk szerzője: UCMS Group Hungary


Kapcsolódó cikkek

2022. június 29.

Javult az átláthatóság a jogkezelőknél

A szerzői jogok védelme nemzetstratégiai érdek, amely elősegíti a gazdasági növekedést és hozzájárul Magyarország versenyképességéhez. Ezért kiemelt közérdek a szerzői jogok védelmét biztosító intézményrendszer, valamint az erre fordított közpénzek ellenőrzése. Az Állami Számvevőszék az ellenőrök ellenőreként értékelte a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala közös- és független jogkezelőkkel kapcsolatos feladatellátását és felügyeleti tevékenységét, továbbá első alkalommal értékelte […]