A munkáltató minden lépésünket figyelheti?

Szerző: dr. Dénesné dr. Orcsik Judit
Dátum: 2015. október 21.
Rovat:

Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A mai világban elterjedt informatikai háttérrel nincs nehéz dolga azon munkáltatóknak, akik figyelemmel szeretnék kísérni dolgozóik minden pillanatát. A felgyorsult világ sok esetben meg is követeli a legmodernebb elektronikai eszközök használatát, és a munkáltató alapvető érdeke is az, hogy tudja, a dolgozó valóban munkával végzi- e a munkaidejét. Azonban ezekben az esetekben adatvédelmi szempontból az ellenőrzés számos kérdést vethet fel a magánélet tiszteletben tartásának és a személyiségi jogok védelme terén.


Bár a hatályos munka törvénykönyve (2012. évi I. törvény, a továbbiakban: Mt.) ad felhatalmazást a munkáltatói ellenőrzésre, azonban meghatározza azt is, hogy a munkáltató ellenőrzése és az annak során alkalmazott eszközök, módszerek nem járhatnak az emberi méltóság megsértésével. Valamint a munkavállaló magánélete nem ellenőrizhető. Cikksorozatunk előző részeiben a dolgozók kamerával történő megfigyeléséről és az internet, e-mail, telefon használat ellenőrzéséről volt szó, most áttekintjük a GPS nyomkövető ellenőrzésének feltételeit.

Jogszerű- e a GPS nyomkövetés?

A kérdés megválaszolásához nem elegendőek az Mt. szabályai, szükséges az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) ismerete is.

Munkajogi kiskönyvtár sorozat

A munka díjazása – 2. átdolgozott kiadás – dr. Kártyás Gábor

Külföldiek magyarországi foglalkoztatása – dr. Ács Vera Judit

Munkajogi kárfelelősség a gyakorlatban – dr. Hanyu Henrietta

A munkáltatónak kalapvetően a jogkörébe tartozik az ellenőrzés, amelyhez akár még munkavállalói hozzájárulás sem szükséges. A munkaviszony időtartama alatt a munkáltatónak ugyanis joga van bizonyos körülmények esetén a dolgozók magánszféráját korlátozni, amennyiben az a működése érdekében szükséges. Vannak azonban olyan garanciális követelmények, amelyek betartása a jogszerű ellenőrzés függvénye a munkáltató részéről.

Garanciális követelmények:

A munkáltatói ellenőrzés akkor tekinthető jogszerűnek, amennyiben az a munkaviszony rendeltetésével közvetlenül összefüggő okból és feltétlenül szükséges (Mt. 9. § (2) bekezdés).

A munkáltatói ellenőrzés és az annak során alkalmazott eszközök, módszerek nem járhatnak az emberi méltóság megsértésével; illetőleg a munkavállaló magánélete nem ellenőrizhető (Mt. 11. § (1) bekezdés).

A munkavállalót előzetesen tájékoztatni kell az adatkezelés lényeges követelményeiről (Mt. 11. § (2) bekezdés), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (a továbbiakban: Infotv.) 20. § (2) bekezdés].

Az adatkezelés akkor jogszerű, ha a munkáltató az adatkezeléssel kapcsolatban betartja az Infotv. alapvető rendelkezéseit: a célhoz kötött és a tisztességes adatkezelés elvét (Infotv. 4. § (1)-(2) bekezdés).

Ez alapján bár az Mt. rendelkezései egyfajta általános rendelkezést adnak a munkáltatói ellenőrzéshez, azonban ez csupán keret jellegű, amit a munkáltatónak kell tartalommal megtölteni. Ez azt jelenti, hogy szabályzatba kell foglalnia minden lényeges részletszabályt, ami az ellenőrzésének menetére vonatkozik. Fontos, hogy ezek pontosan, egyértelműen és részletesen legyenek megfogalmazva.

A GPS személyes adatot közvetít

A gépjárműbe szerelt GPS nyomkövető által közvetített adat a vezető személyes adatának minősül (akkor is, ha épp munkaidőben lett rögzítve), ami azt jelenti tehát, hogy védelem alatt áll. A személyes adat fogalmát az Info tv. határozza meg, mely szerint ide tartozik minden az érintettel kapcsolatba hozható adat (különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret), valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Munkajogi kérdés-válasz szolgáltatás

Használja kérdés-válasz szolgáltatásunkat és kérdezzen szakértőinktől, akik egyénre szabott segítséget nyújtanak az Ön számára 5 munkanapon belül. A kérdezési lehetőség mellett hozzáférést biztosítunk adatbázisunkhoz is, ahol több száz munkajogi kérdés-válasz közül böngészhet.

Részletes információ >>

Amikor a munkáltató az autóba szerelt GPS alapján ellenőrzi, hogy hol fordul elő a munkavállaló, ilyenkor számos munkaviszonnyal nem összefüggő adat is keletkezik, amely ezáltal a munkáltató tudomására juthat és ez már alkalmas lehet a dolgozó személyiségi jogának megsértésére. Ennek okán a munkáltatónak, mint adatkezelőnek meg kell vizsgálnia, hogy valóban igazolhatóan szükség van- e a dolgozó pontos tartózkodási helyének ellenőrzésére, valamint csak akkor lehet ezt az eszközt segítségül hívni, ha nincs más lehetőség a cél elérésére.

A munkáltatónak be kell tartania a fontos alapelveket

A kulcs mondat ebben a kérdésben az, hogy a GPS használata a jármű helymeghatározására kell, hogy szolgáljon (például logisztikai célból) és nem a munkavállaló követésére. Ennek érdekében fontos, hogy az ellenőrzés megfeleljen a szükségesség és arányosság elvének is, tehát csak a cél eléréséhez szükséges (pl. munkakörből fakadóan), és azzal arányos legyen az ellenőrzés (ha ennél enyhébb jogkorlátozással nem érhető el a cél). Tehát a munkáltatónak meg kell vizsgálnia minden egyéb lehetőséget, mielőtt arról dönt, hogy ilyen eszközzel korlátozza a dolgozót, és csak akkor ellenőrizhet a munkáltató GPS nyomkövetővel, ha nincs más mód arra, hogy jogszerű üzleti érdekeit megvédje, valamint ez valóban alkalmas eszköz is a védelemre.

Az adatkezeléshez alapvető, hogy jogszerű céllal rendelkezni. Lényeges szempont a célhoz kötöttség is, azaz az Info tv. szerint személyes adatot kezelni kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Ez azt is jelenti, hogy nem csak az adatkezelés megkezdésekor, hanem annak minden szakaszában meg kell felelni a célnak.

Az adatkezelés csak a cél megvalósulásához szükséges ideig végezhető és az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

A fentiekre tekintettel, ha a munkáltató nem csak munkaidőben követi nyomon az autóba szerelt GPS –t, hanem munkaidőn kívül is, az azt jelenti, hogy ennek sem a törvényi jogalapja, sem pedig a megfelelő adatkezelési célja nincs meg, így a fenti alapelvek sérülnek, és a munkáltató jogellenes adatkezelést valósít meg. A kötetlen munkaidejű dolgozó ebből a szempontból különös helyzetben van, hiszen ebben az esetben nem lehet pontosan meghatározni a munkaidő végét, ezért biztosítani kell a munkavállaló részére, hogy lehetősége legyen kikapcsolni a GPS rendszert, amikor nem munkakörében jár el.

Kapcsolódó cikkek:


Az Airbnb igyekszik megfelelni az uniós fogyasztóvédelmi szabályoknak
2018. szeptember 20.

Az Airbnb igyekszik megfelelni az uniós fogyasztóvédelmi szabályoknak

Az Európai Bizottság és az uniós fogyasztóvédelmi hatóságok júliusi felhívását követően a szálláshelyek online piacterét üzemeltető Airbnb elkötelezte magát amellett, hogy módosítja szerződéses feltételeit és az árait átláthatóbban tünteti fel.

Céges rendezvények adatkezelési kérdései
2018. szeptember 18.

Céges rendezvények adatkezelési kérdései

A munkáltatók által szervezett rendezvényeken az e cégek által készített és/vagy általuk felhasznált fényképek, videók közzétételére – a tömegfelvételek kivételével – nem kerülhet sor korlátok nélkül; egy alkalmazottat mutató fotó mint személyes adat a Ptk. és a GDPR védelmét is élvezi.

Nagyot változik a szerzői jog szabályozása
2018. szeptember 13.

Nagyot változik a szerzői jog szabályozása

Nagy többséggel megszavazta  szerdán az Európai Parlament plenáris ülése a javaslatot, amelynek első változatát júliusban még elutasították, és amely egyesek szerint a számítógépes világháló cenzúrázásához vezethet.

Önálló törvény született az üzleti titokról
2018. szeptember 6.

Önálló törvény született az üzleti titokról

Eddig a Ptk. és a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény szabályozta kérdést – e kettős rendszert és a vele járó nehezebb átláthatóságot szüntette meg az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény.