Elbocsátható a dolgozó egy dühös vevő miatt?


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Megalapozhat-e vásárlói panaszbejelentés munkáltatói azonnali hatályú felmondást? A kérdés megnyugtatóan csak nyitva hagyott válasszal rendezhető, ugyanis az eset összes körülményétől függ, hogy egy vevői panasz, reklamáció a munkavállaló munkaviszonyának azonnali hatállyal történő megszüntetését vonja-e maga után.


A Munka Törvénykönyve szerint az azonnali hatályú felmondás két okcsoportra alapítható. Az első esetben a munkaviszony azért szüntethető meg azonnali hatályú felmondással, mert a munkavállaló (i) munkaviszonyból származó, (ii) lényeges kötelezettségét, (iii) szándékosan vagy súlyos gondatlansággal, (iv) jelentős mértékben megszegi. Ezek konjunktív feltételek, tehát a jogszerű azonnali hatályú felmondáshoz valamennyinek teljesülnie kell.

A másik esetben a munkavállaló egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi. Ilyenkor a munkavállaló nem munkaviszonyából eredő kötelezettségét szegi meg, és kifogásolt magatartása még nem is feltétlenül áll összefüggésben a munkaviszonnyal. Ugyanakkor abból arra lehet következtetni, hogy a munkaviszony fenntartására már nincs lehetőség. Ilyen eset például, ha a gépjárművezetőt munkaidején kívül ittas járművezetés miatt felelősségre vonják. Vásárlói panasz esetén leginkább az első okcsoport jön szóba, mivel az eladó munkakörben dolgozó munkavállaló a vevő kiszolgálása során a munkaviszonyából fakadó – a munkaszerződésében, munkaköri leírásában részletezett, a Munka Törvénykönyvében meghatározott alapvető – kötelezettségeit teljesíti.

Nincs könnyű dolga annak a munkáltatónak, akinek vásárlói panaszbejelentés alapján kell eldöntenie, hogy a panasszal érintett munkavállalója valóban elkövetett-e olyan kötelezettségszegést, amely kellően megalapozza az azonnali hatályú felmondást. Egyrészt tudjuk, hogy vannak „problémás” vevők, akik a legjelentéktelenebb dolgokból is óriási gondot csinálnak.  A szolgáltatásnyújtás, a kereskedelem világában ugyanakkor az is elfogadott, hogy a „vevő az úr”. A munkáltató mindenképpen akkor jár el helyesen, ha a vevő panasza alapján nem él egyből az azonnali hatályú felmondás jogával, hanem kivizsgálja az esetet. Ez alól kivételt képezhet, ha a panasszal kifogásolt munkavállalói magatartás egyértelmű bizonyítékokkal alátámasztható. Például az üzletben felszerelt kamera felvétele igazolja, hogy az eladó valóban arcon ütötte a vevőt a közöttük kialakult vitában, vagy egy másik munkavállaló, vevő igazolja, esetleg maga az üzletvezető volt fültanúja annak, hogy az eladó súlyos becsületsértő állításokkal illette a panaszost. Amennyiben a munkáltató az azonnali hatályú felmondást teljes körűen alátámasztó tényekre vonatkozóan érdemi vizsgálatot folytat le, akkor a bírói gyakorlat szerint az azonnali hatályú felmondás közlésére a tudomásszerzéstől nyitva álló 15 napos határidőt akként kell megítélni, miszerint a munkáltató a vizsgálat befejezését követően döntését haladéktalanul köteles meghozni. Tehát a döntést megalapozó információk, bizonyítékok feltárása érdekében lefolytatott munkáltatói vizsgálat meghaladhatja a tudomásszerzéstől számított 15 napos határidőt, azonban a vizsgálat lezárását követően haladéktalanul döntést kell hozni az azonnali hatályú felmondásról.  

Munkajogi kérdés-válasz szolgáltatás

Használja kérdés-válasz szolgáltatásunkat és kérdezzen szakértőinktől, akik egyénre szabott segítséget nyújtanak az Ön számára 5 munkanapon belül.
A kérdezési lehetőség mellett hozzáférést biztosítunk adatbázisunkhoz is, ahol több száz munkajogi kérdés-válasz közül böngészhet.
A szolgáltatást a munkajog.hu portál felületén keresztül éri el, ahol többféle csomagajánlat közül is választhat.

Részletes információ >>

A munkáltatónak azért sem javasolt elhamarkodottan döntenie, mert a vásárlói panaszok az esetek többségében szubjektív értékítéletekkel színezettek, ugyanakkor a jogszerű azonnali hatályú felmondáshoz lényeges kötelezettség jelentős mértékű megszegésére van szükség, amit a munkáltatónak egy esetleges jogvitában bizonyítékokkal is alá kell támasztania. Természetesen amennyiben a munkavállaló munkavégzésére vonatkozóan rendszeresen érkeznek kisebb súlyú, de nem jelentős mértékű kötelezettségszegést jelentő vásárlói panaszok, azok is megalapozhatják a munkaviszony megszüntetését, de nem az azonnali hatályú felmondást, hanem a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával összefüggő okra alapított felmondást, felmondási idővel.

Amennyiben a vásárló a fogyasztóvédelmi hatóságnál is panasszal él a kiszolgálás során általa tapasztalt és sérelmezett munkavállalói magatartás miatt, ez szintén nem teszi automatikusan indokolttá és jogszerűvé az azonnali hatályú felmondást. Egy fellelhető bírósági döntés szerint a bűncselekmény alapos gyanúja szigorúan körülírt feltételek fennállása esetén kivételesen megalapozhatja a munkaviszony azonnali hatályú megszüntetését, azonban ezt szigorú követelmények szerint kell vizsgálni. A perbeli esetben a lopás gyanúja miatt megindult nyomozásról kapott rendőrségi tájékoztatás a munkáltató munkavállalóba vetett bizalmát súlyosan megingatta, és miután a bűncselekmény tekintetében a tényállás rövid időn belül nem volt tisztázható, és a munkáltató érdekeinek védelme az intézkedést sürgetővé tette, az azonnali hatályú felmondás jogszerű volt. Önmagában azonban az a körülmény, hogy a vásárló más hatóságnál is jelentette a panaszát, vagy becsületsértés miatt büntető feljelentést tett a munkavállalóval szemben, nem teremt automatikusan indokot a munkavállaló munkaviszonyának azonnali hatályú megszüntetésére.

Vásárlói panasz esetén a munkáltató akkor jár el megfontoltan és helyesen, amennyiben a panaszt haladéktalanul megvizsgálja, meggyőződik annak komolyságáról és feltárja azokat a bizonyítékokat, amelyek alátámasztják a panaszos által sérelmezett munkavállalói kötelezettségszegést. Azonban még a munkavállalói kötelezettségszegés bizonyítottsága esetén is mérlegelni kell annak súlyát, miszerint az jogszerűen megalapozza-e a legsúlyosabb munkajogi jogkövetkezmény, a munkaviszony azonnali hatályú megszüntetésének alkalmazását.


Kapcsolódó cikkek

2023. december 1.

Megjelent a munkavállalók hiánypótló zsebkönyve

Munkajogaink címmel hiánypótló kiadványt jelentetett meg a Magyar Szakszervezeti Szövetség azzal a céllal, hogy egyszerű, érthető, ám a törvényhez hitelesen igazodó tartalommal segítse a munkavállalók tájékoztatását alapvető jogaikról. Erre ugyanis egyre nagyobb szükség van. A 116 oldalas, az Európai Szakszervezeti Szövetség támogatásával készült ingyenes zsebkönyv online, lapozható formában is elérhető a MASZSZ honlapján (szakszervezet.net).

2023. november 30.

A jogorvoslati határidő számítása a Kbt. alapján

Cicero nyomán tudjuk, hogy a változatosság gyönyörködtet. Nézzük tehát, hogy milyen fordulatokat tartogatnak számunkra a Közbeszerzési Döntőbizottság jogorvoslati határidők számítását érintő aktuális határozatai.