Hét kérdése: céges levelezés sorsa

Szerző: dr. Kártyás Gábor
Dátum: 2013. november 7.
Rovat:

Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Munkaviszonyom közös megegyezéssel megszűnt, problémám, hogy a céges levelezést nem mentettem le és nincs meg nálam, a cégben szinte biztosan még megvan. Kikérhetem-e ezt a levelezést?


A személyes adatok kezelésének szabályait, és az érintett adatkezeléssel összefüggő jogait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) tartalmazza. Továbbá a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény is tartalmaz néhány specifikus adatkezelési és adatvédelmi szabályt, amelyek azonban a kérdés megválaszolása szempontjából nem bírnak relevanciával.

Újra módosul az Mt.!

Tudjon meg többet a megalkotóitól!

Jelentkezzen most!

Az Infotv. 3. § 2. pontja alapján személyes adatnak minősül az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A kapcsolat az érintettel akkor minősül helyreállíthatónak, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek [Infotv. 4. § (3) bekezdés]. Adatkezelőnek jelen esetben a munkáltató minősül.

Fontos kiemelni az adatkezelés legfőbb elvét, azaz az adatkezelés célhoz kötöttségét, amelynek egyik eleme, hogy személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető [Infotv. 4. § (2) bekezdés]. Így ha a munkaviszony megszüntetésére már hosszabb ideje került sor, elképzelhető, hogy a munkáltatónál már megsemmisítésre kerültek a levelek. A munkajogban az általános elévülési idő egyébként 3 év. Egyes jogszabályok (pl. tb, adó) hosszabb megőrzési időt is előírhatnak.

Munka törvénykönyve 2012-1992

Az új Mt. és a régi Mt. szövegét a jól ismert tükrös formába szerkesztettük.

Naprakész segítséget nyújt munkajogászoknak, bíráknak, HR-eseknek, joghallgatóknak.

Most rendelje meg!

A céges levelezés a munkavállaló személyes adatait is szükségszerűen tartalmazza (pl. név, beosztás). Az Infotv. 14. § a) pontja az érintett jogaként határozza meg, hogy az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről. A tájékoztatás részletes tartalmát az Infotv. 15. § (1) bekezdése akként fejti ki, hogy az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A munkáltató legfeljebb 30 napon belül, közérthető formában, köteles megadni írásban a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg [Infotv. 15. § (4)–(5) bekezdés].

A munkáltató a tájékoztatás megadását csak törvényben meghatározott korlátokra hivatkozással tagadhatja meg jogszerűen. Amennyiben a munkáltató a tájékoztatást megtagadja, a munkavállaló bírósági jogorvoslatot kezdeményezhet, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat [Infotv. 16. § (1)–(2) bekezdés].

Amennyiben tehát a céges levelezés az Ön személyes adatait is tartalmazza, amelyeket a munkáltató még jelenleg is kezel, Ön jogosult tájékoztatást kérni ezen személyes adatok kezeléséről. Az Ön személyes adataival nem érintett levelezéseket azonban nem köteles a munkáltató kiadni. 

Válaszadó: dr. Kártyás Gáborhoz

További, a hétköznapokhoz szükséges, munkajogi kérdések és válaszok a TOP 100 munkajogi kérdések és válaszok e-könyvben. Ha Önnek is van kérdése, szolgáltatásunkon keresztül felteheti szakértőinknek.

Kapcsolódó cikkek:


Két munkavállaló egy munkakör – a munkakörmegosztás szabályai
2019. október 17.

Két munkavállaló egy munkakör – a munkakörmegosztás szabályai

A leggyakoribb munkaviszonytípus az, amikor egy adott munkaszerződést egy munkáltató és egy munkavállaló köt meg. Előfordulhat azonban az, hogy akár munkavállalói, akár munkáltatói oldalon több személy van jelen. Előbbi esetében munkakörmegosztásról, utóbbi esetben pedig több munkáltató által létesített munkaviszonyról beszélhetünk. Jelen írásunkban a munkakör megosztására fókuszálunk.

III. Wolters Kluwer Versenyjogi Konferencia – Ahol mindenki győztes
2019. október 15.

Idén november 19-én a Wolters Kluwer Hungary Kft. a Magyar Versenyjogi Egyesülettel közösen immáron harmadik alkalommal rendezi meg versenyjogi tematikájú tanácskozását. A Hilton Budapest City Hotelbe ebben az évben is sok szeretettel várjuk a vállalati jogtanácsosokat, ügyvédeket, illetve a jogterülettel munkájuk során egyéb úton kapcsolatba kerülő szakembereket.