Mi is az a cégjegyzés?


A cégjegyzési jog a cég írásbeli képviseletére, a cég nevében történő aláírásra való jogosultság. A képviselet, valamint a cégjegyzés módja csak azonos lehet, vagy önálló, vagy pedig együttes.


Ha kettőnél több cégjegyzésre jogosult van egy cégben, akkor minden képviselő tekintetében külön és eltérően megállapítható, hogy önálló vagy együttes cégjegyzési jog illeti-e meg. Úgy is lehet rendelkezni, hogy az együttes cégjegyzésre jogosultak közül az egyik aláíró mindig ugyanaz a személy.

Lényeges, hogy ugyanaz a személy csak egyféle módon – vagy önállóan, vagy mással együttesen – jegyezheti a céget.

Gyakran felmerül a kérdés, hogy a képviselő cégjegyzési joga korlátozható-e akár valamilyen összeghatárig vagy adott üzleti területre. Van erre lehetősége, de azt kell tudni erről, hogy az így meghatározott korlátozás azonban harmadik személyekkel szemben nem él, hatálytalan.

Már nem kötelező beadni a cégjegyzésre jogosult aláírásmintáját, aláírási címpéldányát a cégnyilvántartás részére. De ha azt a cégbejegyzési vagy a változásbejegyzési kérelemhez csatolták, a képviselőnek ezt követően a cég nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány, illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-minta tartalmazza.

A címpéldányon (aláírás-mintán) – a létesítő okiratában foglaltakkal egyezően – fel kell tüntetni a cég nevét, a cégjegyzésre jogosult nevét, lakóhelyét, a képviselet jogcímét (pl. vezető tisztségviselő, munkavállaló), a cégjegyzés módját, valamint a cégjegyzésre jogosult aláírási mintáját. A cégjegyzésre jogosult munkavállaló kérésére az aláírási címpéldányon a cégnél ellátott feladatköre, beosztása is szerepeltethető.

Az ügyvéd vagy a kamarai jogtanácsos az aláírás-mintát kizárólag cégbejegyzési vagy változásbejegyzési eljárás során jegyezheti ellen abban az esetben, amennyiben a cég létesítő okiratát vagy a létesítő okirata módosítását is ő készíti vagy szerkeszti és jegyzi ellen, és az aláírás-minta a cégbejegyzési vagy változásbejegyzési kérelem mellékletét képezi.

A közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány és az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-minta egyaránt bizonyítja az aláírás valódiságát.

A cégjegyzékbe már beadható a cégjegyzésre jogosult elektronikus címpéldánya is, és ez is a cégjegyzésre jogosult cégszerű aláírásának minősül.

ECOVIS új logo

A cikk szerzője dr. Zalavári György senior partner ügyvéd. Az Ecovis Hungary Legal a Jogászvilág.hu szakmai partnere.
Kapcsolódó cikkek

2021. december 2.

EY: a cégek többsége számontartja a koronavírusos kollégákat   

A COVID-19 miatti technológiai átállás kapcsán egyre több kibertámadás éri a vállalatokat, miközben az IT-biztonság mellett az adatvédelem és a munkavállalók egészségi állapotának nyomon követése is kiemelt jelentőségű területté vált. Mára a cégek több mint fele rendelkezik adatokkal a koronavírussal diagnosztizált foglalkoztatottakról és ötödük megosztotta a fertőzött munkatársak nevét más kollégákkal vagy kormányzati szervekkel – derül ki az EY és az adatvédelmi szakértők nemzetközi szövetségének (IAPP) közös kutatásából.

2021. december 2.

Az internetes kereskedelem alakulása

Napról napra egyre több és több terméket és szolgáltatás vásárolunk online platformokon. Az online vásárlás térnyerése ráadásul a COVID-19 járvány alatt megjelenő korlátozások lazítását követően sem esett vissza.