Cégvilág

Vétkesség nélkül is felelős a munkáltató

Szerző: Dr. Bodnár Lilla
Dátum: 2014. május 21.
Rovat:

A munkáltató köteles megtéríteni a munkavállalónak a munkaviszonnyal összefüggésben okozott kárát. A munkáltatói kártérítési felelősség főszabály szerint alapvetően vétkességre tekintet nélküli (objektív), azaz a munkáltató felelőssége vétkességtől, illetve a vétkesség vizsgálatától függetlenül fennáll. Az Mt. a kimentési okokkal, a felelősség alól történő mentesüléssel kapcsolatban jelentős változásokat tartalmaz a korábbi munkajogi szabályozáshoz (1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről, amely 2012. július 1. előtt  volt hatályos) képest. A korábbi objektív felelősséget szűkíti az Mt., a szabályozást a polgári joghoz közelíti a jogalkotó, azzal, hogy a kimentési okokat jelentősen bővíti a hatályos Mt.-ben.

Munkajogi morzsák pályakezdőknek

Szerző: dr. Jónás Tünde
Dátum: 2014. május 19.
Rovat:

A munkaerőpiacra lépés előtt álló fiatalokat számos kérdés foglalkoztathatja a munka világával kapcsolatban, hiszen a szabadabb egyetemi és főiskolai mindennapokból egy sokkal kötöttebb világba kerülnek, ha munkába állnak. Az ösztöndíj és a szülői támogatás után megélhetésük alapját a munkával megszerzett keresményük fogja képezni. Tapasztalat nélkül, a megfelelő információk és tájékozottság hiányában, valamint a munkáltatói igényeknek általában kiszolgáltatva, pályakezdőként komoly hátrányok, sérelmek érhetik őket. Egy egyetemi karriernapon elhangzott kérdésekből szemezgetve adunk most ízelítőt arról, hogy a pályakezdő fiatalok mire kíváncsiak leginkább a munkajog világából.

A hét kérdése: határozott idejű munkaviszony

Szerző: Munkajog.hu
Dátum: 2014. május 16.
Rovat:

2014 áprilisában létszámleépítést hajtottak végre cégünknél. Ennek keretében a gyermeke gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévő “A” munkavállaló munkaviszonya közös megegyezéssel megszüntetésre került. Abban kérném segítségüket, hogy ilyen esetben ez hogyan hat ki a határozott időre foglalkoztatott “B” munkavállaló munkaviszonyára?

Kisgyermekes vállalkozónőket segített a SEED

Szerző: Munkajog.hu
Dátum: 2014. május 16.
Rovat:

Eredményesen zárult a SEED Alapítvány, valamint két más konzorcium Gyerevissza elnevezésű uniós programja, mellyel több, mint kétszáz kisgyerekes, jelenleg gyesen, gyeden lévő szülő munkába való visszatérését vagy vállalkozóvá válását segítették különböző tantermi vagy e-learninges képzésekkel és rendezvényekkel. A nemrég befejeződött programon belül a12 napos „Tudnivalók, Tanulnivalók, Tennivalók vállalkozónőknek” című akkreditált képzésenközel hatvanan vettek részt. A projekt komplexitása és innovatív jellege miatt május 6-án egy 13 fős uniós delegáció előtt mutatta be a konzorciuma kétévesprojektet, melyről Balázs Tibortól, a programban részt vevő, SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány ügyvezető igazgatójától kaptunk információkat.

A munkavállaló kártérítési felelőssége

Szerző: dr. Bodnár Lilla
Dátum: 2014. május 15.
Rovat:

A 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről (a továbbiakban Mt.)  a XIV. fejezetben rendezi a munkavállaló kártérítési felelősségét.  A munkavállaló kártérítési felelőssége címszó alatt a jogalkotó elkülöníti a felelősség általános szabályait, a megőrzési felelősséget, valamint a leltárhiányért való felelősséget. A munkavállaló felelőssége főszabály szerint felróhatósági alapú, szubjektív míg  a megőrzési felelősség és a leltárhiányért való felelősség szempontjából közömbös, hogy  a munkavállaló úgy járt-e el, ahogyan az az adott helyzetben elvárható, a felelősség objektív alapú.

Egészségbiztosítási ellátások üzemi balesetnél

Szerző: Farkasné Gondos Krisztina
Dátum: 2014. május 15.
Rovat:

Az egészségbiztosítási ellátások, szolgáltatások keretében üzemi baleset következtében, baleseti egészségügyi szolgáltatás, baleseti táppénz és baleseti járadék vehető igénybe. Baleseti ellátás üzemi baleset vagy foglalkozási megbetegedés esetén jár. Az alábbiakban összegyűjtöttük, mire számíthat, akit üzemi baleset ér.

Mi minősül üzemi balesetnek?

Szerző: dr. Jónás Tünde
Dátum: 2014. május 13.
Rovat:

Az üzemi baleset társadalombiztosítási fogalom, amely esetben a munkavállaló az egészségbiztosítás baleseti ellátásaira, így baleseti egészségügyi ellátásra, baleseti táppénzre és baleseti járadékra lehet jogosult. A munkabaleset fogalmát a munkavédelmi szabályok határozzák meg. Mindkettőben közös elem a baleset, amely az emberi szervezetet ért olyan egyszeri külső hatás, amely a sérült akaratától függetlenül, hirtelen vagy aránylag rövid idő alatt következik be, és sérülést, mérgezést vagy más (testi, lelki) egészségkárosodást, illetőleg halált okoz.

SEED: segítség a kisgyermekes vállalkozóknak

Szerző: Munkajog.hu
Dátum: 2014. május 13.
Rovat:

A rendszerváltozás óta segíti a magyar kis- és középvállalkozókat tanácsadással, mentorálási és továbbképzési szolgáltatásaival a budapesti központú SEED Alapítvány, amely konzorciumi partnerként vett részt a most záruló, jelenleg gyesen, gyeden lévő szülők munkába való visszatérését segítő Gyerevissza nevű kétéves uniós projektben.