Cégvilág

Nő a vezetők felelőssége

Szerző: dr. Andor Ágnes
Dátum: 2014. március 29.
Rovat:

Az új Polgári Törvénykönyv újraszabályozza a jogi személyekre vonatkozó általános rendelkezéseket. Ennek keretében a vezető tisztségviselők a jövőben fokozottabb felelősséggel kötelesek eljárni.

Kötbér is kiköthető a tanulmányi szerződésekre

Szerző: dr. Kovács Szabolcs
Dátum: 2014. március 26.
Rovat:

Az Mt. – új Ptk. hatályba lépésével összefüggő – módosítása 2013. március 15-től lehetővé teszi a tanulmányi szerződésekben, valamint a versenytilalmi megállapodásokban, hogy a felek kötbért kössenek ki. Az így megállapított kötbérre az új Ptk. vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

Újabb strasbourgi intő a magyar bíróságoknak

Szerző: Munkajog.hu
Dátum: 2014. március 25.
Rovat:

Még egy hónap sem telt el, február óta immár negyedik alkalommal marasztalta el az Emberi Jogok Európai Bírósága Magyarországot az ügyek ésszerű időn belül történő elbírálása elvének megsértése miatt.

Új Ptk.: a hatálybalépésekor már fennálló munkaviszonyokban is alkalmazandó

Szerző: dr. Váci Tímea
Dátum: 2014. március 24.
Rovat:

A 2014. március 15-én hatályba lépett új Ptk.-t visszamenőleges hatállyal, a hatályba lépése előtt keletkezett és jelenleg fennálló munkaviszonyokban is alkalmazni kell – emelte ki dr. Berke Gyula a Wolters Kluwer Kft. által „Az új Ptk. – Amit egy munkajogásznak tudnia kell” címmel rendezett szakmai konferenciasorozat első előadásán.

Gyermek után mire számíthatunk a munkahelyen?

Szerző: Dr. Jónás Tünde
Dátum: 2014. március 19.
Rovat:

A Munka Törvénykönyve is számos olyan jogintézményt szabályoz, amely ösztönzi a családalapítást munkavégzés mellett. Ezek közül most a gyermekvállalással összefüggő felmondási tilalmakat és felmondási korlátozásokat tekintjük át.

Sok hibát találtak a munkaügyi razziákon

Szerző: Zsubori Ervin
Dátum: 2014. március 19.
Rovat:

A munkáltatók 85 százalékánál talált szabálytalanságot egy nemrég lezajlott országos munkaügyi ellenőrzéssorozat. A legtöbb gond a nyilvántartásoknál mutatkozott.

A munkavállaló nem lehet versenytárs

Szerző: Dr. Jónás Tünde
Dátum: 2014. március 18.
Rovat:

Munkaviszonyból fakadó általános kötelezettség, hogy a munkavállaló nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel munkáltatója jogos gazdasági érdekét sértené vagy veszélyeztetné, kivéve, ha erre jogszabály feljogosítja. A munkavállalót ez a kötelezettség a munkaviszony fennállása alatt, és ellenérték nélkül terheli. A munkaviszony megszűnése után ez az általános magatartási követelmény csak abban az esetben marad fenn, ha a felek versenytilalmi megállapodást kötnek, és a verseny tilalmáért a munkáltató megfelelő ellenértéket fizet a munkavállalónak. A munkáltatónak akkor áll érdekében versenytilalmi megállapodást kötni, ha a munkavállaló a munkaviszony megszűnése után potenciális versenytársként léphet fel.

Hogy támogathatjuk a dolgozók mobilitását?

Szerző: Mészáros Etelka
Dátum: 2014. március 14.
Rovat:

Áttekintjük, hogy a munkahelyétől távol lakó dolgozót munkáltatója mivel és hogyan segítheti. Az utazási és lakhatási támogatások működésére több példával is szolgálunk.

Az új Ptk. és a munkajog viszonya – interjú Dr. Lőrincz Gyögy munkajogásszal

Szerző: Kiss Miklós
Dátum: 2014. március 14.
Rovat:

2014. március 15-től lép hatályba az új Polgári Törvénykönyv, amely alaposan átformálja majd jogviszonyainkat – a munkahelyeken is. A már nem is annyira új munka törvénykönyvével kapcsolatos tapasztalatokról, s az új Ptk. és az Mt. közötti összefüggésekről beszélgettünk Dr. Lőrincz György munkajogásszal, aki részt vett a hatályos Mt. kodifikálásban is.

Az új Ptk-val jön a sérelemdíj

Szerző: Dr. Fézer Tamás
Dátum: 2014. március 12.
Rovat:

Az új Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) a személyiségvédelem eszközeitnek körét  kiegészíti a sérelemdíjjal, megszüntetve ezzel a nem vagyoni kártérítés ellentmondásokkal terhelt jogintézményét.