Cégvilág

Titkos hang- és képfelvételek, egyéb jogellenesen beszerzett bizonyítékok bíróság előtti felhasználása polgári jogi ügyekben

Szerző: dr. Kulisity Mária
Dátum: 2013. augusztus 30.
Rovat:

Cikkünkben bemutatjuk a jogellenesen megszerzett bizonyítékok felhasználásának jogszabályi hátterét és a bírói gyakorlatot. Röviden ismertetjük a munkavállalók technikai eszközzel történő ellenőrzésére vonatkozó legalapvetőbb szabályokat. A titkos kép- és hangfelvételekkel kapcsolatosan két kérdéskört érintünk: egyrészről a felvétel engedély nélküli elkészítését, másrészt a hozzájárulás nélküli bírósági felhasználását. Ezt követően kitérünk a peres eljárásra vonatkozó rendelkezések ismertetésére. Ezen túl foglalkozunk az új Ptk. hatálybalépésével bekövetkező változásokkal is.

A közalkalmazotti jogviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei

Szerző: dr. Kovács Szabolcs
Dátum: 2013. augusztus 29.
Rovat:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény (Kjt.) közalkalmazotti jogviszony jogellenes megszüntetésére vonatkozó rendelkezései jórészt 2012. július 1-jével hatályon kívül helyezésre kerültek. Így ezekben az esetekben – főszabályként – a munka törvénykönyvét (Mt.) szabályait kell alkalmazni, amelyektől azonban a jogalkotó a közalkalmazotti jogviszony jellegére tekintettel bizonyos mértékben mégis eltér. A következőkben a vonatkozó szabályok „összeolvasásával” igyekszünk a szabályozás legfontosabb elemeit ismertetni.

A munkajogi jognyilatkozatok közlése

Szerző: Dr. Ember Alex
Dátum: 2013. augusztus 21.
Rovat:

A munkajogban a jognyilatkozat megtétele kapcsán főszabály szerint nincs formakényszer, azaz alaki kötöttség nélkül, akár szóban, akár írásban meg lehet tenni azokat. Sőt, az új munka törvénykönyve (továbbiakban Mt.) még szélesebb kört biztosít a ráutaló magatartás érvényre jutásának azáltal, hogy segítségül hívja a Polgári Törvénykönyv megfelelő szabályait.

A helyes tárgyalás szabályai közös megegyezésnél

Szerző: dr. Kulisity Mária
Dátum: 2013. augusztus 16.
Rovat:

A közös megegyezéses munkaviszony megszüntetés kétségtelenül a legideálisabb munkaviszony megszüntetési mód. Különösen a munkáltatók szokták favorizálni, nemegy esetben enyhe „nyomás” alatt tartva a munkavállalókat. Gyakran előfordul, hogy a közös megegyezéses munkaviszony megszüntetést követően a munkavállaló a megállapodást megtámadja és bírósághoz fordul. Így széles körű esetjoga alakult ki annak, hogy a bíróságok a közös megegyezés megtámadása során, annak elbírálásakor, hogy történt-e kényszer, megtévesztés stb. mit vizsgálnak.

 

Létszámhatékonyság

Szerző: Dihen Lajosné
Dátum: 2013. augusztus 14.
Rovat:

A szervezeti hatékonyságról szóló három részes cikksorozat az emberi erőforráshoz kapcsolódó teljesítménymérési módszereket és mutatókat veszi számba. Bemutatja a létszámhatékonyság, a munkaidő-hatékonyság, valamint a bér- és jövedelem hatékonyság mutatóit valamint az emberi erőforrás hatékony foglalkoztatásának lehetőségeit.

A munkaügyi ellenőrzés aktuális szabályai

Szerző: Dr. Bérces Kamilla
Dátum: 2013. augusztus 13.
Rovat:

A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Met.) utóbbi évekbeli módosításain nyomon követhetők a kormányzati munkaügyi koncepció változásai. Míg egy ideig az ellenőrzési tárgykörök fokozatos bővülése, a kollektív munkajog szereplői (a szakszervezet és az üzemi tanács) védelmének bővítése, a bírságtételek részletezett meghatározása jelentette a fő irányt, addig az utóbbi évek az egyszerűsítés felé mutatnak, céljuk a különösebb mérlegelést nem igénylő (nem alapelvi jellegű), legfontosabb munkajogi szabályok betartatása, az egyéni munkaviszonyra koncentrálás, a szankciók meghatározását érintő széleskörű hatósági mérlegelés biztosítása. Ugyanakkor a jelenlegi szabályozás sem mentes bizonyos logikátlanságoktól, illetve közvetlenül egyes politikai célkitűzésekre visszavezethető rendelkezésektől.
 

Négy kérdés a tanulmányi szerződésről

Szerző: dr. Kártyás Gábor
Dátum: 2013. augusztus 13.
Rovat:

A tanulmányi szerződésben a munkáltató vállalja, hogy a munkavállalónak tanulmányai folytatásához támogatást nyújt (pl. fizeti a képzési költségeket), a munkavállaló pedig kötelezi magát, hogy a tanulmányokat folytatja, illetőleg a képzettség megszerzése után meghatározott időn keresztül a munkaviszonyát felmondással nem szünteti meg. Az új munka törvénykönyve (Mt.) több fontos változást hozott a tanulmányi szerződés szabályaiban, az alábbiakban ezekből emelünk ki néhányat. Az új szabályokat akkor kell alkalmazni, ha a szerződést 2012. július 1-je után kötötték a felek.

Munkavégzés otthonról

Szerző: dr. Kártyás Gábor
Dátum: 2013. augusztus 12.
Rovat:

A kánikula idején a vekker reggeli csörgésekor gyakran gondolunk arra, de jó lenne, ha nem kellene kitenni a lábunkat otthonról. A munkába járás idejét átaludhatnánk még, lenne valaki a gyerekek mellett, és kényelmesen tudnánk dolgozni a nappali sarkából is. A rugalmasabb, a nyári szünidőben a munkahelyi és családi kötelezettségeket jobban összehangoló otthoni munkavégzést a munkáltatónak is érdeke lehet engedélyezni. Tekintsük át, mivel jár, ha a munkavállaló átmenetileg otthonról dolgozik!