Cégvilág


2013. október 18.

A társadalmi mobilitás elősegítése a munkaerő-piaci mobilitással

A magyar társadalom röghöz kötött. Történelmileg, attitűdben és munkavállalás szempontjából egyaránt. Hosszú évek óta foglalkozik ezzel a kérdéssel több kutató, hogy vajon milyen okokra vezethető vissza e mobilitáshiány. Amíg azonban ez önmagában társadalom elméleti kérdésként jelent meg addig a gazdasági szakemberek nem foglalkoztak a témával, így szociológiai problémaként került egy szűk réteg látókörébe. Ma, amikor a 93 000 nkm-en belül olyan problémákkal kell megküzdeni, hogy az ország észak-nyugati felén munkaerőhiány az észak-keletin pedig munkaerő túlkínálat van, akkor egészen más megvilágításba kerül a mobilizációs képessége a lakosságnak. Cikkemben arra próbálok választ keresni, hogy vajon a munkaerő piaci kereslet-kínálat meg tudja-e mozgatni ezt a társadalmi beidegződést és amennyiben igen, milyen intézkedések adhatnak ehhez további támogatást.

2013. október 16.

Kihívások és kilátások – a közalkalmazotti jogviszony változásai

Számos nagy horderejű változás történt az utóbbi években, nem csupán a munkajog, de általában véve a közszféra szabályozása területén, ami a közalkalmazottakat sem hagyta érintetlenül. Elég, ha csak a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) hatályba lépésére, a nyugdíjszabályok változására, a nagy közalkalmazotti ágazatokat érintő rendszerszintű átalakításokra gondolunk. Cikkünkben vissza- és előretekintünk: min mentek keresztül, és vajon mire számíthatnak hazánkban a közalkalmazottak?

2013. október 15.

Melyik ország jogát kell alkalmazni, ha a munkaviszony több országhoz kapcsolódik?

A munkajog alapvetően nemzeti jog, hatálya egy-egy ország területére korlátozódik, ezért ha a munkaviszony több országhoz is kapcsolódik (pl. a munkáltató és munkavállaló személyes joga eltérő vagy a teljesítés helye különbözik a munkaviszonyra egyébként irányadó jog országától), felmerül a kérdés, hogy melyik ország jogát kell alkalmazni.

2013. október 14.

Jól érezzük magunkat a munkahelyen

A magyar munkavállalók kevésbé elégedettek a munkájukkal, ennek ellenére jobban kijönnek a főnökükkel, kifejezetten baráti a viszonyuk a kollégákkal és jobbnak tartják a munkakörnyezetüket is az uniós átlagnál – derül ki a Profession.hu Munkahelyi Környezet című kutatásából. A közel 2500 válaszadó közül 38 százalék a fizetésével is elégedett volt.

2013. október 14.

A japán vállalati kultúra ördögtől vagy istentől való?

A japán vállalatok jelenléte Magyarországon jelentősnek mondható, hiszen több, mint százharminc japán vállalat működik országunk területén. Ezek között vannak ugyan egészen kicsi kereskedelmi kirendeltségek is, azonban az első öt legnagyobb japán cég munkavállalóinak együttes létszáma így is meghaladja a tizenháromezer főt. A japán vállalati kultúrával kapcsolatos gondolatokat, elképzeléseket, véleményeket mégis a mai napig egyfajta misztifikálás, valamilyen romantikus, vagy éppen ellenkezőleg – minden túlzás nélkül – egyenesen démoni sajátosságokkal való felruházás jellemzi.

2013. október 14.

Adalékok a munkaerő-kölcsönzéshez

A munkaerő-kölcsönzés a munkajogi konferenciák mindegyikén komoly érdeklődésre számot tartó kérdés volt az elmúlt tíz évben, a jubileumi konferencia jó alkalmat ad a szabályok alakulásának áttekintésére és napjaink munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos jogalkalmazási kérdéseinek feldolgozására.

2013. október 10.

A hét kérdése: kötelezhető külföldi munkavégzésre a munkavállaló?

A munkáltató kötelezheti-e munkavállalóját külföldi munkavégzésre (EU-n belül és kívül), illetve ha igen, mennyi időre, milyen feltételekkel (egyhuzamban vagy megszakításokkal, szükséges munkavállalói engedély a külföldi munkavégzéshez)? A munkavállaló megtagadhatja-e ezt?

2013. október 9.

Kógencia és diszpozitivitás az új Mt.-ben

A korábbi jogforrási rendszerhez képest alapvetően új elemként azt látta indokoltnak a jogalkotó, hogy az Mt. szabályainak általános természetét a kollektív szerződéssel szemben diszpozitívként határozza meg. Előzetesen az is megállapítható, hogy ennek az általános szabálynak a rögzítése mellett az Mt. a korábbihoz képest minden tekintetben jóval differenciáltabb jogforrási rendszert teremtett, mégpedig elsősorban annak okán, hogy az általános szabályhoz képest (szükségképpen) számos kivételt is megfogalmazott.

2013. október 9.

200 ezer közmunkás dolgozik télen

Az előzetes adatok szerint országosan körülbelül 200 ezer, ezen belül Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében mintegy 21 ezer embert vonnak be a november elsején induló téli közfoglalkoztatási programba – mondta Vinnai Győző megyei kormánymegbízott szerdán Tiszabercelen.

2013. október 8.

Kiküldetési szabályok: Magyarországról külföldre

Az alábbiakban a magyarországi munkavállalók külföldi munkavégzésének lehetséges formái közül a kiküldetéssel foglalkozunk. Azaz, azzal az esettel, amikor a hazai munkáltató a munkavállalót gazdasági érdekből, ideiglenesen, a szokásos munkavégzési helyén kívül, Magyarországon kívül kötelezi munkavégzésre.