Tesztelje munkajogi tudását!

Az alábbi teszt kérdéseit a munka törvénykönyvének hatálya alá tartozó foglalkoztatáshoz állítottuk össze. A helyes válaszokat a kvíz végén olvashatja el.

Munkavállalóként nem árt ismerni saját jogainkat és kötelezettségeinket; munkáltatóként pedig „a jog nem tudása nem mentesít” elve érvényesül már egy állás meghirdetésétől kezdve egészen a munkaviszony végéig és elszámolásáig. Tesztelje munkajogi tudását! A kérdéseket a munka törvénykönyvének hatálya alá tartozó foglalkoztatáshoz állítottuk össze.

Válassza ki az alábbi 10 kérdésnél az egyetlen helyes megoldást

1. Mikor lehet megtámadni egy munkajogi megállapodást?

a) Ha a megállapodás kollektív szerződésbe ütközik.

b) Ha a megállapodás a munkáltató belső szabályzatába ütközik.

c) Ha a megállapodás megkötésére a munkavállalót jogellenes fenyegetéssel vették rá.

d) Ha a megállapodás színlelt.

2) A próbaidőre az alábbi állítás igaz:

a)Próbaidő a munkaszerződés megkötése után is kiköthető.

b)A próbaidő kollektív szerződés felhatalmazása alapján 5 hónapig is tarthat.

c)Próbaidő alatt nem lehet szabadságra menni.

d)A próbaidő alatti indokolás nélküli, azonnali hatályú felmondást nem korlátozza a diszkriminációtilalom sem.

Munkajogi Mesterkurzus 2019

Munkajogi Mesterkurzus sorozatunk első állomása már közeleg. Márciusban lehetőségük van választ kapni az alábbi kérdésekre:

– Hol rendelkezzünk a munkaidő beosztásáról?

– Mi lehet az előnye a munkaidőkertnek és mik az ÚJ szabályai?

– Mikor lehetséges rendkívüli munkavégzés pihenőidőben?

További információ >>

3) Melyik a munkaszerződés kötelező tartalmi eleme?

a)A munkavégzés helye.

b)A munkabér.

c)A munkakör.

d)A napi munkaidő mértéke.

4) Egy tizenhat éves (kiskorú) fiatal az alábbiak szerint létesíthet munkaviszonyt:

a) Csak iskolai szünetben jogszerű a foglalkoztatása.

b) Csak iskolaszövetkezeten keresztül foglalkoztatható.

c) Önállóan, szülői hozzájárulás nélkül is köthet munkaszerződést.

d) Csak törvényes képviselőjének hozzájárulásával köthet munkaszerződést.

5) Milyen élethelyzetre nem vonatkozik felmondási védelem?

a) Felszámolás alatt álló munkáltató munkavállalója;

b) Szülési szabadságon tartózkodó munkavállaló;

c) Védett korú (a rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betöltő) munkavállaló;

d) A munkába gyed/gyes után visszatért, 2 éves gyermeket nevelő anya.

6) Ki lehet munkáltatói jogkör gyakorlója?

a) Csak a cég első számú vezetője és helyettese.

b) Csak a Ptk. szerinti szervezeti képviselő.

c) Csak a Ptk. szerinti vezető tisztségviselő.

d) Akit a munkáltató erre kijelöl.

7) Melyikük nem jogosult kollektív szerződés megkötésére?

a) Szakszervezeti szövetség.

b) Egyéni vállalkozó munkáltató.

c) Üzemi tanács.

d) Munkáltatói érdek-képviseleti szervezet.

8) Melyik állítás igaz a szabadsággal kapcsolatban?

a) A keresőképtelenségnek csak az első 30 napja számít munkában töltött időnek a szabadságra való jogszerzés szempontjából.

b) A napi 4 órában foglalkoztatott részmunkaidősöknek évi 10 munkanap alapszabadság jár.

c) A munkáltatónak csak évi 7 munkanap szabadság vonatkozásában kell figyelembe vennie a munkavállaló kérését a szabadság kiadásának időpontját illetően.

d) A gyesről visszatérő munkavállaló felgyűlt szabadságát pénzben is meg lehet váltani, de csak a munkavállaló beleegyezésével.

9) A mondat melyik befejezése igaz? A versenytilalmi megállapodás…

a) … korlátozhatja a munkavállaló versenytársakkal való kapcsolatát a munkaviszony alatt és azt követően;

b) …legfeljebb 3 évig tartó korlátozásról szólhat;

c) …nem tartalmazhat kötbérkikötést;

d) …a munkavállaló részére legalább az alapbére egyharmadának megfelelő ellenértéket kell, hogy biztosítson a tilalom betartása fejében.

10) Mikor nem kell fizetni a munkavállalónak távolléti díjat?

a) Szabadságának idejére.

b) Ha közlekedési sztrájk miatt nem tud megjelenni a munkahelyén.

c) Ha kötelező üzemorvosi vizsgálaton vesz részt.

d) Ha nem a munkáltató által szervezett véradáson vesz részt, és emiatt két órát hiányzik.

Megfejtések:

1): c

2): b

3): c

4): d

5): a

6): d

7): c

8): c

9): d

10): b

Kapcsolódó cikkek:


A Brexit hatása az adatkezelésre
2019. március 20.

Számos szektorban kell a Brexitet követő időszakkal kapcsolatos nyitott kérdésekre választ találni, az adatvédelem területén is.

A minőségi cserére alapított felmondás
2019. március 20.

A minőségi cserére alapított felmondás

A minőségi cserével indokolt felmondás jogszerűségéhez a munkáltatónak egy tisztán a működésével vagy éppenséggel a munkavállaló képességével összefüggő indokhoz képest több körülményt kell tudni bizonyítania egy esetleges munkaügyi perben.

Új internetes felületet vitarendezési ügyek intézésének megkönnyítésére
2019. március 19.

Új internetes felületet vitarendezési ügyek intézésének megkönnyítésére

Az Európai Bizottság új online felületet tett elérhetővé, amely a társaságok és jogi képviselőik számára megkönnyíti, hogy kartellügyekkel kapcsolatos engedékenységi és vitarendezési eljárások és nem kartellügyekben folytatott együttműködés keretében nyilatkozatokat és dokumentumokat nyújtsanak be.