Dr. Bakos-Kovács Kitti cikkei

Az élelmiszer-vállalkozás és élelmiszer-vállalkozó fogalma a jogszabályokban

Cikkünkből megtudhatja, hogy az élelmiszer-vállalkozás, valamint az élelmiszer-vállalkozó jogi kategóriája – uniós jogi aktus alapján – miként és hogyan értelmezhető a nemzeti jogban, valamint milyen formában jelenik meg az élelmiszerjogi tárgyú magyar jogszabályokban.

Az élelmiszer-higiéniára vonatkozó jogi szabályozás jellege

Az általános higiéniai követelmények azt követelik meg a vállalkozásoktól, hogy a súlyosabb veszélyek elkerülése érdekében tegyék meg a szükséges az élelmiszer-higiéniai intézkedéseket.

Változnak a fizetési felszólítás és a vitatás szabályai – 2. rész

Szerző: dr. Bakos-Kovács Kitti
Dátum: 2017. július 10.
Rovat:

Az Országgyűlés 2017. május 16-án fogadta el azt a törvényjavaslatot, amely módosítja a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) több rendelkezését. Jelen cikk a hitelezői választmányra, a jognyilatkozatok megtételére, a vitatásra és a fizetési felszólításra, a felszámoló feladataira, valamint a hitelezői igények bejelentésére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket tekinti át. A hatályba lépés időpontja: 2017. július 1.

 

Legújabb bírósági döntések: vitatás és fizetési felszólítás a felszámolási eljárásban

Szerző: dr. Bakos-Kovács Kitti
Dátum: 2017. január 13.
Rovat:

Jelen cikk azokat a 2015-ben és 2016-ban közzétett bírósági döntések rövid bemutatását és összegzését adja, amelyek a felszámolási eljárás megindításával összefüggésben a hitelező által megküldendő fizetési felszólításokra, valamint az adós vitatására vonatkozóan tartalmaznak megállapításokat a Cstv. 27. §-ában foglaltak fényében.

Változások a Ptk. értékpapírjogi szabályaiban

Szerző: dr. Bakos-Kovács Kitti
Dátum: 2016. július 5.
Rovat:

Jelen írás az új Polgári Törvénykönyv (Ptk.) módosításával összefüggésben – a 2016. évi LXXVII. törvény által eszközölt változtatások körét tekintve – az értékpapírokra vonatkozó kódexbeli rendelkezések felülvizsgálatát tárgyalja, amelyben az új Ptk. korábbi szabályait vetjük össze az új rendelkezésekkel.

A nyereményjátékok jogi kategóriái

Szerző: dr. Bakos-Kovács Kitti
Dátum: 2016. április 20.
Rovat:

Az engedélyköteles szerencsejátékok fogalmát a szerencsejátékok szervezéséről szóló 1991-es törvény határozza meg. Ez alapján akkor beszélhetünk jogi értelemben vett szerencsejátékról, ha a játékos tét- vagy díjfizetés ellenében, pénznyereményre vagy más vagyoni értékű nyereményre válik jogosulttá, ahol a nyerés és a vesztés esélye kizárólag vagy túlnyomórészt a véletlentől függ.