Faix Nikoletta cikkei


Faix Nikoletta  |  2016. július 15. Szakma

A fiatalkorú terhelt az ügyész előtt

Ha a gyermek az igazságszolgáltatás látókörébe kerül, az elsődleges cél a gyermek helyes irányú fejlődésének biztosítása. Ennek egyik alapköve, hogy lehetőség szerint a bírósági eljárást elkerülve a fiatalkorú terhelttel szemben nevelő jellegű intézkedést alkalmazzunk.

Faix Nikoletta  |  2016. július 14. Szakma

A gyermek mint terhelt a nyomozás során

Habár a Btk. differenciál a fiatalkorú terheltek között, eljárásjogi szempontból nincs különbség abban, hogy a terhelt tizenkettedik életévét betöltötte, de a tizennegyedik életévét még nem, vagy a tizennegyedik életévét betöltötte, de tizennyolcadikat még nem. 

Faix Nikoletta  |  2016. július 7. Szakma

Gyermekbarát igazságszolgáltatás – Az áldozattá vált gyermek az igazságszolgáltatásban

A bíróság nem lehet senki barátja, sem a sértett, sem a terhelt, és a tanú barátja sem. Azonban fontos leszögezni, hogy a gyermekek a bírósági eljárásokban megkülönböztetett figyelmet érdemelnek, melyet a gyermekközpontú igazságszolgáltatás (child-focus) tart szem előtt. Gyurkó Szilvia gyermekjogi szakértő szerint célszerűbb lenne az Európa Tanács gyermekbarát igazságszolgáltatás (child friendly justice) meghatározás helyett az ENSZ dokumentumokban használt gyermekközpontú igazságszolgáltatás (child centered justice) kifejezést használni. Az Európa Tanács főtitkárhelyettese, Maud de Boer-Buquicchio 2010-ben megfogalmazta, hogy a „barát” kifejezés találóbb az igazságszolgáltatás eljárásában, mert jobban kifejezi a speciális kapcsolatot.

Faix Nikoletta  |  2016. július 5. Szakma

A gyermekbarát igazságszolgáltatás kialakulása és fejlődése a nemzetközi jogalkotásban

A gyermeki jogok megjelenése a nemzetközi jogban magával hozta a változást az alapvető jogok, a munkajog és az igazságszolgáltatás területén is. Az alapvető jogok specializálódása mellett megjelent az igény a veszélyeztetett helyzetben lévő gyermekek iránti érzékenyítésre. A Gyermekek Jogairól szóló New York-i Egyezmény (Egyezmény) már részletesen beszél az igazságszolgáltatás látókörébe került gyermek specializált jogairól, legyen az elkövető vagy áldozat.

 

Faix Nikoletta  |  2016. június 28. Szakma

A gyermekjogi egyezmény legfőbb vívmányai és az igazságszolgáltatásra gyakorolt hatása

A gyermekjogok természete kettős. Megilletik őket azok az emberi jogok, melyek a felnőtteket is, azonban kiszolgáltatott helyzetük miatt egy speciális garanciarendszer kiépítése indokolt. A Gyermekjogi Egyezmény a gyermekeket a felnőttekkel azonos jogokkal rendelkező jogalanyoknak tekinti, ám speciális helyzetükből fakadó eltéréseik miatt bizonyos jogok speciális formában illetik meg őket, és ugyanezen helyzetük miatt többletjogosultságokkal is felruházza őket.

Faix Nikoletta  |  2016. június 20. Szakma

A gyermeki jogok kialakulása és fejlődése a nemzetközi jogban

A mai európai társadalmakban élő átlagemberek számára felfoghatatlan, hogy létezett olyan kor, amikor a gyermek azután, hogy megtanult járni, és önállóan tudott létezni, „munkába állt”. Azonban a gyermekek kizsákmányolásának csak a társadalmi elfogadottsága szűnt meg, de a jelenség még ma is él. Vannak olyan elmaradott országok, ahol a gyermek – a születések nagy számára tekintettel – nem érték, hanem teher. Naponta gyermekeket adnak el szexuális munkára, vagy dolgoztatnak az olcsó termékek előállítása érdekében, hiszen a fogyasztói társadalom igényli a megvásárolható termékek sokaságát.

Faix Nikoletta  |  2016. június 13. Szakma

A gyermek mint terhelt a bíróság előtt

A fiatalkorúak bírósága nem önálló szervezetként működik, hanem az általános bírói szervezet keretében látja el feladatait. Néhány országban külön bírósági szervezet tárgyalja a fiatalkorúak ügyeit, Magyarországon ez az elkülönülés úgy valósul, hogy kizárólag az Országos Bírósági Hivatal elnöke által kijelölt bírák járhatnak el ilyen ügyekben.