dr. Pongrácz Ildikó cikkei

Online gyerek, offline iskola – Iskolai konfliktusok a digitális térben

Az online kortárs bántalmazás, zaklatás, mint az iskolai konfliktusok új, „láthatatlan” módon komoly feszültségeket generáló formája minden vonatkozásában nehézségeket teremt.

Gyermeki jogok a jogterületek határán – 1. rész

Szerző: dr. Pongrácz Ildikó
Dátum: 2016. június 1.
Rovat:

A gyermeki jogokat vizsgálva egy interdiszciplináris területre tévedünk.  A kizárólag gyermekjogokat deklaráló törvények mellett hazánkban is számos más kérdést is érintő jogforrásban, nemzetközi egyezményben is fellelhetőek a téma szempontjából releváns rendelkezések. Ilyen az emberi és állampolgári jogokat globálisan megjelenítő Alaptörvény, vagy az új Polgári Törvénykönyv 4. könyve, amely a korábban önálló Családjogi törvényt foglalja magában és szintén fontos gyermekeket érintő jogokat rögzít.