dr. Szalóki Gergely cikkei

Fellendülhet a bizalmi vagyonkezelés?

Szerző: dr. Szalóki Gergely, dr. Palguta Virág
Dátum: 2017. július 17.
Rovat:

Három év tapasztalat nélkül? – az alábbi cikkünkben áttekintjük a bizalmi vagyonkezelésre vonatkozó szabályok módosítását. A módosításokat a jogintézmény bevezetése óta eltelt három év tapasztalatai, pontosabban azok szűkössége indokolja. A Módosító Törvény célja, hogy leépítse a felesleges bürokratikus terheket és egyértelműsítse a jogintézményre vonatkozó szabályokat. Kifejezett célja a hazai vagyonkezelési piac beindítása.

EKB-iránytű a nem teljesítő hitelekre

Szerző: dr. Szalóki Gergely, dr. Palguta Virág
Dátum: 2017. március 28.
Rovat:

Az alábbi cikkben a szerzők a nem teljesítő hitelportfóliók gazdaságra gyakorolt negatív hatását és egy az Európai Központi Bank általi lehetséges megoldást vázolnak fel. Az EKB ugyanis a nem teljesítő hitelráta EU-n belüli magas szintjének csökkentése végett már tavaly kiadott egy iránymutatás-tervezetet, s bár annak véglegesített verziója még nem ismert, várhatóan átláthatóvá teszi az EKB által támasztott követelményeket.

Szükséges-e módosítani a Ptk.-t?

Szerző: dr. Szalóki Gergely
Dátum: 2016. január 18.
Rovat:

Az Igazságügyi Minisztérium az alig két éve hatályba lépett Polgári Törvénykönyv módosítását tervezi. Dr. Vékás Lajos professzor úr, aki a Ptk. előkészítését vezette, nyílt levélben tiltakozott a módosítás ellen. A tézisek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény felülvizsgálatához című dokumentum és a professzor úr nyílt levele is ezeken a hasábokon jelent meg. Professzor úr nyílt levelét azzal fejezi be, hogy bár vannak bizonytalanságot okozó rendelkezések a Ptk.-ban, azokat a bizonytalanságokat nem a jogalkotónak, hanem a majdan kialakuló bírói gyakorlatnak feladata feloldani.  Ezen gondolat kapcsán ragadtam billentyűzetet.