dr. Wopera Zsuzsa cikkei


A gyermek véleményének megismerése és értesítésének aktuális kérdései a családjogi perekben
Dr. Wopera Zsuzsa  |  2022. november 10. Szakma

A gyermek véleményének megismerése és értesítésének aktuális kérdései a családjogi perekben

Az utóbbi időben számos sajtóhír jelent meg arról, hogy a házassági bontóperekben és a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése iránti perekben a felek kiskorú gyermekei értesítést kapnak a bíróságoktól, hogy elmondhatják véleményüket a szüleik között folyamatban lévő perben. A szabályozás hátteréről és összefüggéseiről Dr. Wopera Zsuzsa szakértőnk ad tájékoztatást.

Módosul a polgári perrendtartás 2021-től – V.
dr. Wopera Zsuzsa  |  2020. december 17. Szakma

Módosul a polgári perrendtartás 2021-től – V.

A polgári perrendtartás módosításáról szóló, november 26-án  kihirdetett Pp. Novella munkálatait irányító szakértőnk, dr. Wopera Zsuzsa cikksorozatában mutatja be a 2021. január 1-jétől, és a már folyamatban lévő polgári perekben is alkalmazandó változásokat – ezúttal a családjogi pereket érintő újításokat.

Módosul a polgári perrendtartás 2021-től – IV.
dr. Wopera Zsuzsa  |  2020. december 10. Szakma

Módosul a polgári perrendtartás 2021-től – IV.

Az Országgyűlés 2020. november 17-én elfogadta a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) módosítására beterjesztett T/13257. számú törvényjavaslatot (Pp. Novella). A cikksorozatban a november 26-án, a 2020. évi CXIX. törvénnyel kihirdetett Pp. Novella munkálatait irányító szakértőnk, dr. Wopera Zsuzsa mutatja be azokat a változásokat, amelyeket 2021. január 1-jétől már a folyamatban lévő polgári perekben is alkalmazni kell – ezúttal az általános rendelkezéseket és az elektronikus kapcsolattartást érintő változásokat.

Módosul a polgári perrendtartás 2021-től – III.
dr. Wopera Zsuzsa  |  2020. december 2. Szakma

Módosul a polgári perrendtartás 2021-től – III.

Az Országgyűlés 2020. november 17-én elfogadta a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) módosítására beterjesztett T/13257. számú törvényjavaslatot (Pp. Novella). A cikksorozatban a november 26-án, a 2020. évi CXIX. törvénnyel kihirdetett Pp. Novella munkálatait irányító szakértőnk, dr. Wopera Zsuzsa mutatja be azokat a változásokat, amelyeket 2021. január 1-jétől már a folyamatban lévő polgári perekben is alkalmazni kell – ezúttal az érdemi tárgyalási szak változó szabályait.

Módosul a polgári perrendtartás 2021-től – II.
dr. Wopera Zsuzsa  |  2020. november 26. Szakma

Módosul a polgári perrendtartás 2021-től – II.

Az Országgyűlés 2020. november 17-én elfogadta a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) módosításáról szóló T/13257. számú törvényjavaslatot (Pp. Novella). A cikksorozatban a Pp. Novella munkálatait irányító szakértőnk, dr. Wopera Zsuzsa mutatja be azokat a változásokat, amelyeket 2021. január 1-jétől már a folyamatban lévő polgári perekben is alkalmazni kell – ezúttal a perfelvételi szak módosuló szabályait.

Módosul a polgári perrendtartás 2021-től – I.
dr. Wopera Zsuzsa  |  2020. november 18. Szakma

Módosul a polgári perrendtartás 2021-től – I.

Az Országgyűlés 2020. november 17-én elfogadta a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) módosításáról szóló T/13257. számú törvényjavaslatot (Pp. Novella). A jelen tanulmánnyal induló cikksorozattal a Pp. Novella munkálatait irányító szakértőnk, dr. Wopera Zsuzsa mutatja be azokat a változásokat, amelyeket 2021. január 1-jétől már a folyamatban lévő polgári perekben is alkalmazni kell – elsőként a keresetindítás új szabályait.

Pp. a gyakorlatban – probléma és megoldás közérthetően
Dr. Wopera Zsuzsa  |  2019. május 8. Szakma

Pp. a gyakorlatban – probléma és megoldás közérthetően

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) alkalmazása során számos, a jogalkalmazók széles rétegeit érintő kérdés vetődik fel. A napi munka során komoly fejtörést és problémát okoz azon kérdésnek eldöntése, hogy vajon a perfelvételi tárgyaláson jelenlévő elektronikus kapcsolattartásra kötelezett személy a perfelvételi tárgyaláson rendelkezésre álló bizonyítékait is csak elektronikusan nyújthatja-e be. A kérdésre vonatkozóan szakértőnk Dr. Wopera Zsuzsa ad útmutatást.

dr. Wopera Zsuzsa  |  2016. szeptember 7. Szakma

Betekintés a kodifikáció „kulisszatitkaiba”

Folyóiratunk januári számában interjút olvashattak dr. Wopera Zsuzsával, az Igazságügyi Minisztérium miniszteri biztosával, akit a polgári perrendtartás kodifikációs munkáinak irányításával bízott meg dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter. A munkálatok 2014 szeptemberével megkezdődtek, melynek részleteibe avatja be a tisztelt olvasókat folyóiratunk jelen számtól induló új rovatával, ahol hónapról hónapra a kodifikáció aktuális állásáról, az azzal összefüggő szakmai kérdésekről számolnak be a jogalkotási folyamatban résztvevők.

dr. Wopera Zsuzsa  |  2015. július 24. Szakma

Az új polgári perrendtartás kodifikációjának aktuális kérdései

A folyóirat keretei között az új polgári perrendtartás kodifikációjával kapcsolatos időszerű szabályozási tárgyakat mutatjuk be hónapról hónapra a Tisztelt Olvasóknak, de jelen lapszámban ez kiegészül annak bemutatásával, hogy az új polgári perrendtartás koncepciójának januári, Kormány általi elfogadása óta milyen szakmai fórumokon valósult meg a Koncepció szabályozási irányainak megismertetése és társadalmi vitája, mely feltétlenül hozzájárul az új Pp. végleges normatartalmának kialakításához. A rovat végén beszámolok a T. Olvasóknak a kodifikációs munkafolyamat következő állomásáráról, a polgári perjogi kodifikációs munkabizottságok tevékenységének megkezdéséről is.