Mátyás Ferenc cikkei


Eltérés a közös egyezségtől
Mátyás Ferenc  |  2022. április 8. Szakma

Eltérés a közös egyezségtől

A bírói egyezségtől a felek közös megegyezéssel – a szerződésmódosítás szabályai szerint – eltérhetnek, arra azonban az egyezséget jóváhagyó végzés anyagi jogerőhatása miatt nincs mód, hogy a fél (társasház) az abban foglaltakat a közgyűlés kötelmet keletkeztető határozatával vitássá tegye – a Kúria eseti döntése.

A téves helyen történő előterjesztés jogkövetkezménye
Mátyás Ferenc  |  2022. március 25. Szakma

A téves helyen történő előterjesztés jogkövetkezménye

A tisztességes eljáráshoz való jogból is fakadóan az, hogy a jogalkotó nem nevesíti a téves helyen történő előterjesztést külön visszautasítási okként, további vizsgálat nélkül nem azonosítható más visszautasítási okkal és nem értékelhető az ügyfelek hátrányára – a Kúria eseti döntése

Népszavazás a választás napján
Mátyás Ferenc  |  2022. március 17. Szakma

Népszavazás a választás napján

Az országos népszavazás érvényes, ha az összes választópolgár több mint fele érvényesen szavazott, és eredményes, ha az érvényesen szavazó választópolgárok több mint fele a megfogalmazott kérdésre azonos választ adott.

Új rendelet a menedékesek könnyített státuszáról: a menedékes fogalma
Mátyás Ferenc  |  2022. március 15. Szakma

Új rendelet a menedékesek könnyített státuszáról: a menedékes fogalma

Magyarország menedékesként védelemben részesíti az Ukrajnában 2022. február 24-ét megelőzően tartózkodó ukrán állampolgárt, azt a hontalan személyt vagy nem ukrán harmadik országbeli állampolgárt, aki 2022. február 24-ét megelőzően nemzetközi védelemben vagy azzal egyenértékű nemzeti védelemben részesült Ukrajnában, illetve ezen személynek családtagjait

Hivatalból kell figyelembe venni a közigazgatási cselekménynek az ügyben nem alkalmazandó jogszabályi rendelkezésre alapítását
Mátyás Ferenc  |  2022. március 11. Szakma

Hivatalból kell figyelembe venni a közigazgatási cselekménynek az ügyben nem alkalmazandó jogszabályi rendelkezésre alapítását

Az Alkotmánybíróság által megsemmisített jogszabályi rendelkezés a megsemmisítésről szóló határozatnak a hivatalos lapban való közzétételét követő napon veszti hatályát, és e naptól nem alkalmazható, ha ettől eltérő időpontot az Alkotmánybíróság nem határozott meg. A bíróság hivatalból veszi figyelembe a közigazgatási cselekménynek az ügyben nem alkalmazandó jogszabályi rendelkezésre alapítását – a Kúria eseti döntése.