onlinejogsebesz cikkei

Miért fontos a próbaidő?

Szerző: onlinejogsebesz
Dátum: 2014. november 13.
Rovat: Egyéb kategória

Ez a jogintézmény a munkaviszonyban álló feleknek arra ad lehetőséget, hogy megismerjék egymást, és meggyőződjenek arról, hogy tudják-e teljesíteni a munkaszerződésből eredő kötelezettségeiket (a munkáltató arról, hogy valóban alkalmas-e a munkavállaló a munkakör ellátására, a munkavállaló pedig arról, hogy valóban azt, ott és úgy kell végeznie, amit a munkaszerződése, munkaköri leírása meghatároz, és hogy meg tud-e felelni a munkáltató elvárásainak). Ha a felek úgy látják, hogy „mást kaptak”, mint amire számítottak, indokolás nélküli nyilatkozattal, azonnali hatállyal megszüntethetik a jogviszonyt. Ha a felek próbaidőt állapítanak meg, a munkaszerződés hatályának megszűnését a próba (a megismerési folyamat) sikerétől vagy sikertelenségétől teszik függővé.

Miért hasznos a próbaidő?

Szerző: dr. Volein István
Dátum: 2014. november 7.
Rovat:

Ez a jogintézmény a munkaviszonyban álló feleknek arra ad lehetőséget, hogy megismerjék egymást, és meggyőződjenek arról, hogy tudják-e teljesíteni a munkaszerződésből eredő kötelezettségeiket (a munkáltató arról, hogy valóban alkalmas-e a munkavállaló a munkakör ellátására, a munkavállaló pedig arról, hogy valóban azt, ott és úgy kell végeznie, amit a munkaszerződése, munkaköri leírása meghatároz, és hogy meg tud-e felelni a munkáltató elvárásainak). Ha a felek úgy látják, hogy „mást kaptak”, mint amire számítottak, indokolás nélküli nyilatkozattal, azonnali hatállyal megszüntethetik a jogviszonyt. Ha a felek próbaidőt állapítanak meg, a munkaszerződés hatályának megszűnését a próba (a megismerési folyamat) sikerétől vagy sikertelenségétől teszik függővé.

Közvetítés polgári ügyekben

Szerző: onlinejogsebesz
Dátum: 2014. november 4.
Rovat:

A mediáció jogintézményét immár 12 éve vezették be a hazai joggyakorlatba, jóllehet a közvetítés, mint olyan nem új keletű: családi ügyekben már korábban is megtörtént. A 2002-es törvény nyomatékosította, hogy a jogviták nem csak pereskedéssel rendezhetők. A jogalkotó azt szerette volna elérni, hogy az állampolgárok saját ügyeik rendezése érdekében maguk is tegyenek aktívan lépéseket.

Elhidegülés után, avagy mi lesz a házastársi közös vagyon sorsa? – 2. rész

Szerző: onlinejogsebesz.hu
Dátum: 2014. október 27.
Rovat:

A házastársi vagyonközösség megszüntetése és megosztása két külön jogintézmény. Mindkettő megtalálható volt a régi Polgári Törvénykönyvben (Ptk.) is, de a 2014. március 15-ével hatályba lépő új Ptk.-ban a rájuk vonatkozó szabályozás – miközben az alapelvek nem változtak – némiképp bővült. Tanulmányom első részében a vagyonközösség megszűnésének eseteivel és jogkövetkezményeivel foglalkozom, az alábbiakban következő második részében pedig a megosztás módjaival.

Már lakáshitelhez is adható adómentes munkáltatói támogatás

Szerző: onlinejogsebesz.hu
Dátum: 2014. szeptember 18.
Rovat:

A személyi jövedelemadóról szóló törvény idén január 1-jei módosításával, valamint az április 3-án megjelent NGM-rendelettel megteremtették annak lehetőségét, hogy a már meglevő lakáshitelek visszafizetéséhez, törlesztéséhez is adható legyen adómentes munkáltatói támogatás. Ám szabad felhasználású hitel visszafizetéséhez, törlesztéséhez azonban akkor sem nyújtható ilyen kedvezmény, ha azt egyébként lakáscélra használták fel.

Mediáció: a perköltség, az időhúzás és a többi

Szerző: onlinejogsebesz.hu
Dátum: 2014. szeptember 1.
Rovat:

Noha a közvetítői eljárás független a polgári pertől – annak perjogi és egyéb értelmében –, ám a gyakorlatban jelentős kapcsolatban állnak egymással. Ennek lényege: a közvetítői eljárás helyettesítheti a bíróságit – a jogszabály megalkotásának épp volt a célja. Érdemes sorra venni a polgári perrendtartásnak a közvetítői eljárásra vagy a közvetítőre vonatkozó szabályait.