onlinejogsebesz cikkei

Gyorshajtás: méltányosságból sincs könyörület – 3. rész

Szerző: onlinejogsebesz.hu
Dátum: 2014. július 17.
Rovat:

A gyorshajtással és az objektív felelősség elvén kiszabott közigazgatási bírságokkal kapcsolatos eljárásokban is fellebbezhetünk, igaz, ennek meghatározott tartalmi és formai követelményei vannak. Egyet mindenképp érdemes tudni, a közigazgatási bírságot így vagy úgy, de mindenképp behajtják rajtunk, megfizetése alól pedig még méltányossági alapon sincs kibúvó, legfeljebb részletfizetést vagy halasztást kérhetünk.

A gyorshajtás és az ellopott autó – 2. rész

Szerző: onlinejogsebesz.hu
Dátum: 2014. július 16.
Rovat:

Kétféle módon is mentesülhetünk a gyorshajtás miatt kiszabandó közigazgatási bírság megfizetése alól. Érdemes tudni, hogy melyek ezek, hiszen akár a háromszázezer forintot is elérheti ez az összeg. Azt sem árt tudni, az eljárások kezdeti szakaszában milyen jogi lehetőségeink vannak. A hatóság nem árulhat zsákbamacskát: nemcsak a felvételeket, de az eljárás során keletkezett összes iratot jogunkban áll megtekinteni

Nemi erkölcs elleni bűncselekmények régen és ma

Szerző: onlinejogsebész.hu
Dátum: 2014. július 15.
Rovat:

Az 1978. évi IV. törvényhez (a továbbiakban: 1978-as Btk.) képest a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) lényeges változásokat eszközölt – mint már a fejezet címében is utal – rá a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények vonatkozásában. Ezzel nem csak a nemi erkölcs védelme, hanem a nemi önrendelkezés és a nemi szabadság védelme is előtérbe kerül.

Kriminalizált szabályszegések – 1. rész

Szerző: onlinejogsebesz.hu
Dátum: 2014. június 18.
Rovat:

Mivel 2012 óta egy olyan folyamat figyelhető meg, mely szerint a jogalkotó a szabálysértéseket egyre inkább kriminalizálja, a következő cikksorozatunkban a szabálysértési eljárásokkal kapcsolatos olyan tudnivalókat szeretnék megosztani, melyek ilyen esetekre segítséget nyújthatnak a bajba kerülőknek. A kriminalizálás „eredményeként” az eljárások részletszabályai egyre inkább hasonlítanak a büntetőeljáráséhoz.

800 ezerbe is kerülhet a tiltott külföldirendszám-használat – 3. rész

Szerző: onlinejogsebesz.hu
Dátum: 2014. június 2.
Rovat:

Jóllehet egy laikusnak a szabálysértési eljárásokról elsőre általában a pénzbírság jut az eszébe, és sokan hajlamosak egy váll-lendítéssel elintézni a kérdést, mégsem árt odafigyelni, mert a kiszabható szankciók tárháza ennél sokkal nagyobb. Habár a külföldi forgalmi rendszámú gépjárművek jogszerű magyarországi használatára vonatkozó szabályok a korábbiakhoz képest megengedőbbek és részletesebbek, ám még mindig elég szigorúak ahhoz, hogy szem előtt tartsuk őket. A tét ugyanis sok százezer forint lehet.

Az ittas vezetésre vonatkozó jogi szabályok

Szerző: onlinejogsebesz.hu
Dátum: 2014. június 2.
Rovat:

A járművezető szervezetében a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol tilalmára („ittas vezetés”) vonatkozó rendelkezés megsértése szabályszegéssel azért szeretnék külön kitérni, mivel annak szabályozása az elmúlt években többször megváltozott, illetve azt a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatályba lépése is jelentősen befolyásolta.

Amikor méltányosságból sincs mentesség

Szerző: onlinejogsebesz.hu
Dátum: 2014. május 27.
Rovat:

A járművezető felelősségén alapuló közigazgatási bírságokat és a velük kapcsolatos eljárásokat vizsgálva feltűnő, hogy az idesorolható szabályszegések egy része azonos az objektív felelősségen alapulóakkal. Ám természetesen van különbség: a legmarkánsabb eltérés, hogy az előbbiek észlelése esetén például rendőri vagy közterület-felügyelői intézkedésnek kell történnie, Ami viszont „összeköti” őket: nincs mód a bírság összegének méltányosságból történő mérséklésére, elengedésére, az ügyfél szociális körülményeire, illetve a cselekmény elkövetésének menthető erkölcsi voltára tekintettel.

Civilek figyelem: a közhasznúság a tét!

Szerző: onlinejogsebesz.hu
Dátum: 2014. május 14.
Rovat:

Mivel általános tapasztalat, hogy szeretünk dolgokat az utolsó pillanatra hagyni, ezért talán nem felesleges felhívni a figyelmet: közeleg a május 31., ami azt jelenti, hogy az új civiltörvény alapján június 1-jétől a bíróság törli a jogszabály hatályba lépése előtt nyilvántartásba vett közhasznú szervezetek ilyen minősítésű jogállását. Kivéve, ha a szervezet igazolja, hogy az újbóli nyilvántartásba vételi kérelmét benyújtotta.

Átültetett uniós fogyasztóvédelem

Szerző: onlinejogsebesz.hu
Dátum: 2014. május 7.
Rovat:

A fogyasztóvédelem az Európai Unió által is kiemelten kezelt kérdés, ezért az erre vonatkozó közösségi szabályozást nemrég felfrissítették, amelyet teljes egészében először Magyarországon ültettek át nemzeti jogszabályba.

Özvegyek és gyermekek – átértékelt hagyatékok

Szerző: dr. Lendvai Zsuzsanna
Dátum: 2014. május 7.
Rovat:

Az új Ptk. alapján jelentős változások történtek az öröklési jogban. A jogalkotó egyfelől korlátozta a túlélő házastárs haszonélvezeti jogát, másfelől csökkentett a kötelesrész mértékét. Emellett lehetővé vált a házastársaknak az életközösség időtartama alatt tett közös végrendelete, s általában is felértékelődik a végrendelkezés jelentősége.